newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

dla kogo skierowane jest wsparcie

Projekt jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. mają siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego,
2. należą do sektora MŚP (tj. są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem),
3. ich działalność wpisuje się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizację [RIS]. RIS obejmują:
- branżę chemiczną i farmaceutyczną,
- mobilność przestrzenną,
- żywność wysokiej jakości,
- surowce naturalne i wtórne,
- produkcję maszyn i urządzeń w tym obróbkę materiałów,
- technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT).