newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

zachęty inwestycyjne

Dolny Śląsk uważany jest za region bardzo atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. Polityka władz samorządowych ukierunkowana jest na ułatwienie zagranicznym inwestorom wejścia na nasz rynek. Największe światowe koncerny zdecydowały się na budowę własnych fabryk od podstaw. Świadczy to o głębokim zaufaniu i przeświadczeniu, że Dolny Śląsk to nie tylko atrakcyjne miejsce na budowę fabryk, ale także region bogaty w wysoko kwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Na przełomie ostatnich 20 lat Dolny Śląsk stał się jednym z liderów polskich rankingów gospodarczych. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, województwo dolnośląskie od lat utrzymuje się w czołówce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i jakości życia. Najwyższą ocenę uzyskały czynniki takie jak: aktywność wobec inwestorów, dostępność transportowa, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura społeczna. Pod względem atrakcyjności dla działalności zaawansowanej technologicznie, region został sklasyfikowany na 5.miejscu. O jego sile świadczyły między innymi: duża liczba studentów, wysoka dostępność transportowa, bardzo wysoka gęstość instytucji otoczenia biznesu, znaczne możliwości inwestowania na terenach SSE, wysoka siła nabywcza przedsiębiorstw, rozwinięta infrastruktura społeczna oraz  ponadprzeciętna wydajność pracy i korzystna struktura gospodarki.

Dolny Śląsk oferuje zagranicznym firmom szereg zachęt inwestycyjnych. Jedną z wielu możliwości jest ulokowanie inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Są to wyodrębnione obszary przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na specjalnych, preferencyjnych warunkach. SSE oferują nowym inwestorom atrakcyjne ulgi podatkowe, ułatwienia w zatrudnianiu i dobrze przygotowane tereny pod inwestycje. Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne:

  • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" 
  • Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości 
  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) 
  • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna (TSSE), Podstrefa Wrocław-Kobierzyce. Jest to jedyna strefa, której zarząd jest zlokalizowany poza terenem województwa dolnośląskiego.

Występuje również podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której łączny obszar wynosi 1 632,31 ha. Jest to jedyna strefa, której zarząd jest zlokalizowany poza terenem województwa dolnośląskiego. 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dział Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36
tel. + 48 71 343 42 34

e-mail: dcoie@dawg.pl