newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

usługi dla inwestorów

INFORMACYJNA USŁUGA PRO-BIZ:

Usługa pro biz ma na celu ułatwienie inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia przedsiębiorstw, jak również ułatwienie realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju.

USŁUGI BEZPŁATNE:

 • oferta dostępnych powierzchni magazynowych, biurowych i terenów inwestycyjnych
 • aktualne raporty - sytuacja gospodarcza
 • obsługa wizyty inwestorskiej w wybranych lokalizacjach
 • informacje o zachętach inwestycyjnych w regionie i kraju
 • informacje o potencjale gospodarczym regionu oraz podmiotach poszukujących inwestora
 • informacje o prawno-administracyjnych regulacjach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

USŁUGI KOMERCYJNE:

 • analiza rynku potencjalnych kontrahentów
 • wsparcie procesu zakupu/dzierżawy nieruchomości (od technicznego i prawnego duo diligence po umowę)
 • projektowanie inwestycji (wraz z oceną oddziaływania na środowisko i decyzją środowiskową)
 • przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleń
 • wyłonienie generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru budowlanego
 • inwestor zastępczy
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie
 • opieka poinwestycyjnych
 • wyszukiwanie poddostawców dla inwestorów polskich i zagranicznych

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dział Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36
tel. + 48 71 343 42 34

e-mail: dcoie@dawg.pl