newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mmśp i ich pracowników

ODSŁUCHAJ INFORMACJE O PROJEKCIE PARNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

ucho1.jpg


 

 

 

Projekt skierowany jest do MMŚP oraz ich pracowników. Obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe* odpowiadające na ich potrzeby.

Projekt jest przeprowadzony na terenie Dolnego Śląska w ramach partnerstwa utworzonego przez ARLEG S.A. (Lider), DAWG Sp. z o.o., KARR S.A., WARR S.A., DPIiN S.A. oraz ARR AGROREG S.A. (Partnerzy). Dofinansowanie usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis /pomoc publiczną.

Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego i rozwojowego oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami firm.
Okres realizacji projektu: do 31.07.2019 roku
Całkowita wartość projektu: 43 524 945,59 zł
Kwota dofinansowania: 36 996 022,79 zł
Budżet DAWG: 8 578 176,90 zł

*usługi rozwojowe – usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący

 

pasek_parnerstwo.jpg