newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

projekty

DAWG sp. z o.o. - PARTNER SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I GOSPODARKI REGIONU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego prowadzi obecnie cztery projekty ze środków Unii Europejskiej:

  • Projekt Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy, stanowiący wsparcie dla osób, które straciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 
  • Projekt Fundusz Pożyczkowy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach którego udzielane są pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 
  • Projekt Inkubator Przedsiębiorczości, obejmujący udostępnianie nowoczesnej powierzchni biurowej, kompleksowe wsparcie biznesowe, szkolenia, warsztaty i konferencje dla nowopowstających i już istniejących firm. 
  • Projekt Dolnośląski Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Innowacji, będący miejscem wspierania zarówno osób, które podejmują innowacyjną działalność gospodarczą, jak i firm chcących rozwijać dotychczasową.
  • Projekt „Akademia Przedsiębiorczości Kobiet” skierowany jest do mieszkanek powiatów o najwyższym stopniu bezrobocia w województwie i ma na celu rozwój przedsiębiorczości kobiet w tych powiatach. 
  • Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
adres: ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław

tel. +48 71 344 02 86
fax: +48 71 344 02 85

e-mail: biuro@dawg.pl
koordynator ds. administracji Anna Bugiel
e-mail: anna.bugiel@dawg.pl