newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

projekty

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
PARTNER SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I GOSPODARKI REGIONU
REALIZOWANE PROJEKTY:

  • Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna dla dolnośląskich firm, na pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne z wyłączeniem zakupu nieruchomości.
  • Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP
  • Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy, stanowiący wsparcie dla osób, które straciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
  • Akademia Przedsiębiorczości Kobiet, skierowany jest do mieszkanek powiatów o najwyższym stopniu bezrobocia w województwie i ma na celu rozwój przedsiębiorczości kobiet w tych powiatach.
  • Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.
  • Fundusz Pożyczkowy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach którego udzielane są pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
  • Inkubator Przedsiębiorczości, obejmujący udostępnianie nowoczesnej powierzchni biurowej, kompleksowe wsparcie biznesowe, szkolenia, warsztaty i konferencje dla nowopowstających i już istniejących firm.
  • Dolnośląski Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Innowacji, będący miejscem wspierania zarówno osób, które podejmują innowacyjną działalność gospodarczą, jak i firm chcących rozwijać dotychczasową.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z. O. O.
adres: al. Kasztanowa 3a-5 53-125 Wrocław
sekretariat: pok. 304

tel. +48 71 73 66 300
e-mail: biuro@dawg.pl