newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

szkolenia

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WSPIERAMY  ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Rocznie około 400 przedsiębiorców korzysta ze szkoleń organizowanych przez DAWG. Spółka podpisała porozumienie o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, mające na celu edukację i pomoc przedsiębiorcom oraz instytucjom w zakresie znajomości przepisów ubezpieczeniowych. Przygotowany został specjalny cykl szkoleń z najbardziej newralgicznych tematów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Podobne porozumienie DAWG zawarła z Izbą Celną we Wrocławiu oraz dolnośląskim oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, realizując szkolenia dla dolnośląskich eksporterów i importerów sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Dużym zainteresowaniem cieszą się także szkolenia dla kadr sklepów branży spożywczej dotyczące konkurowania z dyskontami oraz zarządzania asortymentem czy szkolenia z zakresu marketingu i promocji firmy.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(parter, pok. 005, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. +48 71 73 66 300
e-mail: inkubator@dawg.pl