newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

rozpoczynający działalność

POPROWADZIMY CIĘ KROK PO KROKU

Jesteś osobą fizyczną zamierzającą rozpocząć działalność gospodarczą i potrzebujesz wsparcia w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Skorzystaj z naszej pomocy.

Oferujemy:

  • konsultacje dotyczące profilu planowanej działalności
  • analizę SWOT planowanej działalności (mocne strony planowanego przedsięwzięcia, słabe strony, szanse i zagrożenia
  • analizę form i źródeł finansowania działalności
  • pomoc w przygotowaniu biznesplanu
  • wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej
  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

Usługi świadczone są przez konsultantów podczas bezpośrednich spotkań w siedzibie DAWG we Wrocławiu, jak i w dowolnie wskazanym przez klienta miejscu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(3 piętro, pok. 304, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. + 48 71 736 63 00

e-mail: agnieszka.maka@dawg.pl
e-mail: inkubator@dawg.pl