newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

Dolny Śląsk

zamówienia publiczne

18 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Konkurs Horyzontalny

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.   Zapytanie_ofertowe_1.2.1 Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT__IV_nabor        

18 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe konkurs horyzontalny

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

 

Zapytanie_ofertowe_1.2.1

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT__IV_nabor

 

 

 


 

18 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE ZIT WrOF

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”   Zapytanie_ofertowe_1.2.2 Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_IV_nabor_1      

18 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe zit wrof

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”

 

Zapytanie_ofertowe_1.2.2

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_IV_nabor_1

 

 


 

14 / 12 / 2018
ZMIANA TERMINU

Informujemy, że został zmieniony termin składania ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Nowy termin to 17.12. 2018 r.   zmiana_terminu_lacze zmiana_zoV2_1            

14 / 12 / 2018

zmiana terminu

Informujemy, że został zmieniony termin składania ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Nowy termin to 17.12. 2018 r.

 

zmiana_terminu_lacze

zmiana_zoV2_1

 

 

 

 

 


 

06 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. Al. Kasztanowa 3a – 5 53 – 125 Wrocław Sekretariat:...

06 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.

Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3a – 5
53 – 125 Wrocław
Sekretariat: pok. 304
lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl

Doumenty:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

04 / 10 / 2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Dotyczy wyboru Wykonawcy dla usługi na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”, Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. >SZCZEGÓŁY          

04 / 10 / 2018

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy wyboru Wykonawcy dla usługi na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”, Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.

>SZCZEGÓŁY<

 

 

 

 


 

26 / 09 / 2018
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dla Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy RPO WD. >Informacja_o_wyborze_Partnera        

26 / 09 / 2018

informacja o wyborze partnera

Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dla Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy RPO WD.

>Informacja_o_wyborze_Partnera<

 

 

 


 

14 / 09 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020.Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. Termin składania ofert upływa w dn. 24 września 2018 r. O godz. 12.00. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań. Wszelkie zapytania dotyczące treści lub innych aspektów związanych z ww. zapytaniem...

14 / 09 / 2018

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020.Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. Termin składania ofert upływa w dn. 24 września 2018 r. O godz. 12.00. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań. Wszelkie zapytania dotyczące treści lub innych aspektów związanych z ww. zapytaniem proszę kierować na adres naszej Spółki: biuro@dawg.pl

 

>DAWG_SIWZ_PORTAL_PROJEKT_1.4_<

FAQ >pytania_i_odpowiedzi<

>pytania_i_odpowiedzi<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

14 / 09 / 2018
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

z dn. 12.09.2018 roku na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020.Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. Termin składania ofert 21 października 2018 r. do godz. 12.00. Wszelkie zapytania dotyczące zapytania proszę kierować na adres Spółki: biuro@dawg.pl    

14 / 09 / 2018

unieważnienie postępowania ofertowego

z dn. 12.09.2018 roku na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020.Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. Termin składania ofert 21 października 2018 r. do godz. 12.00. Wszelkie zapytania dotyczące zapytania proszę kierować na adres Spółki: biuro@dawg.pl

 


 

12 / 09 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020.Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. Termin składania ofert 21 października 2018 r. do godz. 12.00. Wszelkie zapytania dotyczące treści lub innych aspektów związanych z ww. zapytaniem proszę kierować na adres naszej Spółki: biuro@dawg.pl SZCZEGÓŁY: >DAWG_SIWZ_PORTAL_PROJEKT_1.4    ...

12 / 09 / 2018

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020.Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Termin składania ofert 21 października 2018 r. do godz. 12.00.

Wszelkie zapytania dotyczące treści lub innych aspektów związanych z ww. zapytaniem proszę kierować na adres naszej Spółki: biuro@dawg.pl

SZCZEGÓŁY: >DAWG_SIWZ_PORTAL_PROJEKT_1.4<