newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

zamówienia publiczne

12 / 09 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020.Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. Termin składania ofert 21 października 2018 r. do godz. 12.00. Wszelkie zapytania dotyczące treści lub innych aspektów związanych z ww. zapytaniem proszę kierować na adres naszej Spółki: biuro@dawg.pl SZCZEGÓŁY: >DAWG_SIWZ_PORTAL_PROJEKT_1.4    ...

12 / 09 / 2018

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na na zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie portalu/ bazy w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020.Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Termin składania ofert 21 października 2018 r. do godz. 12.00.

Wszelkie zapytania dotyczące treści lub innych aspektów związanych z ww. zapytaniem proszę kierować na adres naszej Spółki: biuro@dawg.pl

SZCZEGÓŁY: >DAWG_SIWZ_PORTAL_PROJEKT_1.4<

 

 


 

28 / 08 / 2018
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA...

Wrocław, 28 sierpnia 2018 roku dotyczącego zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o. Zamawiający – „Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3a-5, 53-125...

28 / 08 / 2018

informacja o unieważnieniu postępowania (dla poddziałania 1.2.1 rpo wd 2014-2020)

Wrocław, 28 sierpnia 2018 roku
dotyczącego zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o.

Zamawiający – „Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław – informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, że postępowanie dotyczącego zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020, zgodnie z Paragrafem VII punkt 3 Zapytania ofertowego z dnia 20 sierpnia 2018 roku, zostaje unieważnione w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

 

>uniewaznienie<

 

 

 


 

20 / 08 / 2018
Zapytanie ofertowe dot. III naboru...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o. ZAPYTANIE:   zapytanie_ofertowe_121_HORYZONT_08_2018 FORMULARZ:   Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT  ...

20 / 08 / 2018

zapytanie ofertowe dot. iii naboru wniosków na bony na innowacje dla poddziałania 1.2.1 horyzont

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020
na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o.

ZAPYTANIE: zapytanie_ofertowe_121_HORYZONT_08_2018

FORMULARZ: Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT

 

 

 


 

06 / 08 / 2018
ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZĘT IT

Szanowni Państwo ! w imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zapraszamy do złożenia ofert na sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020. Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe,48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Oferty można składać do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 11.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Zapytanie...

06 / 08 / 2018

zapraszamy do złożenia oferty na sprzęt it

Szanowni Państwo !
w imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zapraszamy do złożenia ofert na sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020. Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe,48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Oferty można składać do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 11.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
tel. 71 73 66 301

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 7.08.2018

SZCZEGÓŁY: Aktualizacja_zapytanie_ofertowego_w_trybie_rozeznania_rynku

 

 

 

 


 

04 / 08 / 2018
TEREN POD BUDOWĘ BIUROWCA

W imieniu Gminnego Centrum Inwestora i Eksportera w Wałbrzychu zapraszamy do udziału przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 1 Maja – Wschodniej, w sąsiedztwie Galerii Victoria w Wałbrzychu. Teren o powierzchni 1,6774 ha przeznaczony jest pod...

04 / 08 / 2018

teren pod budowę biurowca

W imieniu Gminnego Centrum Inwestora i Eksportera w Wałbrzychu zapraszamy do udziału przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 1 Maja – Wschodniej, w sąsiedztwie Galerii Victoria w Wałbrzychu. Teren o powierzchni 1,6774 ha przeznaczony jest pod budowę biurowca. wiecej:

Dla wystawionych na sprzedaż działek są gotowe dokumenty w tym:
- decyzja o warunkach zabudowy (działka nr 146/2) oraz
- plan zagospodarowania przestrzennego (działka nr 145).

Docelowo obie w/w działki będą stanowiły jeden teren z przeznaczeniem na biurowiec. Powierzchnia całkowita w/w działek to 1,6774ha, w tym działka nr 145 to 0,0852ha oraz działka nr 146/2 to 1,5922 ha. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Przetarg – 17 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:00. Warunek przystąpienia do przetargu - wpłacenie WADIUM do 10.10.2018 r.

Szczegóły i ogłoszenie przetargu:

http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/1815/27464/prezydent-miasta-walbrzycha-oglasza-drugi-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-polozonej-w-walbrzychu-przy-ul-1-maja-wschodniej-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-jako-dzialki-o-numerach-145-i-146-2-obreb-28-sobiecin

 


> MAPA <


 

 

 


 

02 / 07 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące usługi telefonii komórkowej. Termin składania ofert na usługi telefonii komórkowej: do 12 lipca do godz. 14.00 Forma składania ofert: pisemnie, w sekretariacie DAWG Sp. z. o.o., ul. Kasztanowa 3a, sekretariat III piętro lub mailowo na adres: robert.iwan@dawg.pl Oferty powinny zawierać co najmniej stawki opłat abonamentowych, wielkość pakietów internetowych oraz możliwość zakupu aparatów telefonicznych w trakcie trwania umowy.   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dokonano wyboru oferty wykonawcy: Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02 – 676 Warszawa  

02 / 07 / 2018

zapytanie ofertowe

Dotyczące usługi telefonii komórkowej. Termin składania ofert na usługi telefonii komórkowej: do 12 lipca do godz. 14.00
Forma składania ofert: pisemnie, w sekretariacie DAWG Sp. z. o.o., ul. Kasztanowa 3a, sekretariat III piętro lub mailowo na adres: robert.iwan@dawg.pl

Oferty powinny zawierać co najmniej stawki opłat abonamentowych, wielkość pakietów internetowych oraz możliwość zakupu aparatów telefonicznych w trakcie trwania umowy.

 


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dokonano wyboru oferty wykonawcy: Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02 – 676 Warszawa

 


06 / 06 / 2018
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu.  więcej >>>         

06 / 06 / 2018

informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu.

 więcej >>> 

 

 

 


 

06 / 06 / 2018
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wnioskó o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu  więcej >>>           

06 / 06 / 2018

informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wnioskó o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu

 więcej >>> 

 

 

 

 


 

25 / 05 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF ”Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o.  więcej >>>  zapytanie_ofertowe_122_ZIT_25.05.2018 ,  Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT      

25 / 05 / 2018

zapytanie ofertowe

dotyczące zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020na potrzeby projektu

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF ”Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o. 

więcej >>> zapytanie_ofertowe_122_ZIT_25.05.2018Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT