newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

Dolny Śląsk

zamówienia publiczne

10 / 04 / 2019
Zapytanie Ofertowe _

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego V naboru do projektu: „ Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP – Konkurs horyzontalny. Załączniki: Zapytanie_ofertowe Formularz_ofertowy_konkurs horyzontalny V nabór  

10 / 04 / 2019

zapytanie ofertowe _

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego V naboru do projektu: „ Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP – Konkurs horyzontalny.

Załączniki:

 

26 / 02 / 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al.Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn. "Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok".  1. Nazwa zamówienia: Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.  2. Opis zamówienia:  Wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami o rachunkowości.  3. Miejsce realizacji: Siedziba DAWG sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Kasztanowa...

26 / 02 / 2019

zapytanie ofertowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al.Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn. "Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok". 


1. Nazwa zamówienia:
Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok. 
2. Opis zamówienia: 
Wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami o rachunkowości. 
3. Miejsce realizacji:
Siedziba DAWG sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5
4. Termin realizacji:
Kwiecień/maj 2018 r. 
5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności:
Wynagrodzenie płatne przelewem po realizacji usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 
6. Po złożeniu ofert, zawierających cenę, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi przez Zamawiającego Wykonawcami. 
7. Sposób i termin składania ofert:
mailem na adres: fk@dawg.pl do dnia 12.03.2019

19 / 02 / 2019
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. informuje, że zostało unieważnione postępowanie na wybór partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”,  na podstawie p.1 art. X Ogłoszenia o otwartym naborze partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego” z dnia 15.02.2019.  

19 / 02 / 2019

informacja o unieważnieniu postępowania

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. informuje, że zostało unieważnione postępowanie na wybór partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”,  na podstawie p.1 art. X Ogłoszenia o otwartym naborze partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego” z dnia 15.02.2019.

 

15 / 02 / 2019
OGŁOSZENIE O NABORZE

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020  (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1431), ogłaszamy otwarty nabór partnerów do Projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Szczegółowe informacje oraz formularz...

15 / 02 / 2019

ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020  (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1431), ogłaszamy otwarty nabór partnerów do Projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”:

Ogloszenie_o_otwartym_naborze_partnera_w_ramach_projektu

Formularz_zgloszeniowy_kandydata

22 / 01 / 2019
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w droze postępowania ofertowego na dostarczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet, wybrano ofertę wykonawcy T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.          

22 / 01 / 2019

wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w droze postępowania ofertowego na dostarczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet, wybrano ofertę wykonawcy T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

 

 

 

 


 

07 / 01 / 2019
Uwaga – zmiana terminu składania ofert

w imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej informuję o zmianie terminu złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Oferty można składać do dnia 14 stycznia 2019r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres: Dolnośląska Agencja...

07 / 01 / 2019

uwaga – zmiana terminu składania ofert

w imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej informuję o zmianie terminu złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.

Oferty można składać do dnia 14 stycznia 2019r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a - 5
53 - 125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl

 

 

 

 


 

02 / 01 / 2019
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o czwartym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny. INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.1.

02 / 01 / 2019

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o czwartym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny.

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.1.

02 / 01 / 2019
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na potrzeby projektu "Innowacyjne przedsiębiorstwa-ZIT WrOF" Poddziałanie 1.2.2. Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw-"Bon na innowację". INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY  

02 / 01 / 2019

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na potrzeby projektu "Innowacyjne przedsiębiorstwa-ZIT WrOF" Poddziałanie 1.2.2. Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw-"Bon na innowację".

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY

 

20 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Oferty można składać do dnia 8 stycznia 2019r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres: Dolnośląska Agencja Współpracy...

20 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe

W imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.

Oferty można składać do dnia 8 stycznia 2019r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a - 5
53 - 125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl

 

SZCZEGÓŁY:

lacze_podstawoweDAWG1812018_1

Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy_ogl