newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

zamówienia publiczne

19 / 02 / 2019
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. informuje, że zostało unieważnione postępowanie na wybór partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”,  na podstawie p.1 art. X Ogłoszenia o otwartym naborze partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego” z dnia 15.02.2019.  

19 / 02 / 2019

informacja o unieważnieniu postępowania

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. informuje, że zostało unieważnione postępowanie na wybór partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”,  na podstawie p.1 art. X Ogłoszenia o otwartym naborze partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego” z dnia 15.02.2019.

 

15 / 02 / 2019
OGŁOSZENIE O NABORZE

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020  (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1431), ogłaszamy otwarty nabór partnerów do Projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Szczegółowe informacje oraz formularz...

15 / 02 / 2019

ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020  (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1431), ogłaszamy otwarty nabór partnerów do Projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa dolnośląskiego”:

Ogloszenie_o_otwartym_naborze_partnera_w_ramach_projektu

Formularz_zgloszeniowy_kandydata

22 / 01 / 2019
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, że w droze postępowania ofertowego na dostarczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet, wybrano ofertę wykonawcy T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.          

22 / 01 / 2019

wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w droze postępowania ofertowego na dostarczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet, wybrano ofertę wykonawcy T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

 

 

 

 


 

07 / 01 / 2019
Uwaga – zmiana terminu składania ofert

w imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej informuję o zmianie terminu złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Oferty można składać do dnia 14 stycznia 2019r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres: Dolnośląska Agencja...

07 / 01 / 2019

uwaga – zmiana terminu składania ofert

w imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej informuję o zmianie terminu złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.

Oferty można składać do dnia 14 stycznia 2019r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a - 5
53 - 125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl

 

 

 

 


 

02 / 01 / 2019
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o czwartym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny. INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.1.

02 / 01 / 2019

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o czwartym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny.

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.1.

02 / 01 / 2019
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na potrzeby projektu "Innowacyjne przedsiębiorstwa-ZIT WrOF" Poddziałanie 1.2.2. Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw-"Bon na innowację". INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY  

02 / 01 / 2019

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na potrzeby projektu "Innowacyjne przedsiębiorstwa-ZIT WrOF" Poddziałanie 1.2.2. Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw-"Bon na innowację".

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY

 

20 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Oferty można składać do dnia 8 stycznia 2019r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres: Dolnośląska Agencja Współpracy...

20 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe

W imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.

Oferty można składać do dnia 8 stycznia 2019r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a - 5
53 - 125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl

 

SZCZEGÓŁY:

lacze_podstawoweDAWG1812018_1

Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy_ogl

 

 

 

 

 


 

18 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Konkurs Horyzontalny

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.   Zapytanie_ofertowe_1.2.1 Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT__IV_nabor        

18 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe konkurs horyzontalny

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

 

Zapytanie_ofertowe_1.2.1

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT__IV_nabor

 

 

 


 

18 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE ZIT WrOF

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”   Zapytanie_ofertowe_1.2.2 Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_IV_nabor_1      

18 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe zit wrof

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”

 

Zapytanie_ofertowe_1.2.2

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_IV_nabor_1