newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

Dolny Śląsk

zamówienia publiczne

28 / 10 / 2015
KONKURS NA PARTNERA DAWG

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotlarskiej 42, 50-151 Wrocław, ogłasza otwarty nabór na partnera społecznego do realizacji zadania "Przekwalifikuj się i pracuj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, typy projektów A-E. Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa  oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje celu partnerstwa...

28 / 10 / 2015

konkurs na partnera dawg

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotlarskiej 42, 50-151 Wrocław, ogłasza otwarty nabór na partnera społecznego do realizacji zadania "Przekwalifikuj się i pracuj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, typy projektów A-E.

Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione:

  • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa 
  • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje celu partnerstwa 
  • doświadczenie partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze 
  • zakres współpracy z DAWG w trakcie przygotowania projektu

pdf dokument_1 

pdf dokument_2 

pdf dokument_3