newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

zamówienia publiczne

02 / 07 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące usługi telefonii komórkowej. Termin składania ofert na usługi telefonii komórkowej: do 12 lipca do godz. 14.00 Forma składania ofert: pisemnie, w sekretariacie DAWG Sp. z. o.o., ul. Kasztanowa 3a, sekretariat III piętro lub mailowo na adres: robert.iwan@dawg.pl Oferty powinny zawierać co najmniej stawki opłat abonamentowych, wielkość pakietów internetowych oraz możliwość zakupu aparatów telefonicznych w trakcie trwania umowy.        

02 / 07 / 2018

zapytanie ofertowe

Dotyczące usługi telefonii komórkowej. Termin składania ofert na usługi telefonii komórkowej: do 12 lipca do godz. 14.00
Forma składania ofert: pisemnie, w sekretariacie DAWG Sp. z. o.o., ul. Kasztanowa 3a, sekretariat III piętro lub mailowo na adres: robert.iwan@dawg.pl

Oferty powinny zawierać co najmniej stawki opłat abonamentowych, wielkość pakietów internetowych oraz możliwość zakupu aparatów telefonicznych w trakcie trwania umowy.

 

 

 


 

06 / 06 / 2018
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wnioskó o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu.  więcej >>>         

06 / 06 / 2018

informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wnioskó o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu.

 więcej >>> 

 

 

 


 

06 / 06 / 2018
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wnioskó o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu  więcej >>>           

06 / 06 / 2018

informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wnioskó o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu

 więcej >>> 

 

 

 

 


 

25 / 05 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF ”Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o.  więcej >>>  zapytanie_ofertowe_122_ZIT_25.05.2018 ,  Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT      

25 / 05 / 2018

zapytanie ofertowe

dotyczące zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020na potrzeby projektu

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF ”Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o. 

więcej >>> zapytanie_ofertowe_122_ZIT_25.05.2018Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT

 

 


 

25 / 05 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o.  więcej >>>  zapytanie_ofertowe_121_HORYZONT_25.05.2018 ,  Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT      

25 / 05 / 2018

zapytanie ofertowe

dotyczące zamieszczenia w prasie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020

na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -
2020, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację” dla „Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o. 

więcej >>> zapytanie_ofertowe_121_HORYZONT_25.05.2018Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT

 

 


 

11 / 05 / 2018
ZMIANA TERMINU

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie terminu dostarczenia koncepcji architektonicznej obiektu DAWG dla nowego Inkubatora Przedsiębiorczości zlokalizowanego we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3A – 5. Termin dostarczenia koncepcji zostaje przesunięty na dzień 18 maja 2018 r. do godziny 14.00. Harmonogram spotkań indywidualnych ustalany będzie 14 maja 2018. Termin planowanych spotkań 21 – 22 maja 2018 r.          

11 / 05 / 2018

zmiana terminu

Szanowni Państwo,
informujemy o zmianie terminu dostarczenia koncepcji architektonicznej obiektu DAWG dla nowego Inkubatora Przedsiębiorczości zlokalizowanego we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3A – 5. Termin dostarczenia koncepcji zostaje przesunięty na dzień 18 maja 2018 r. do godziny 14.00.

Harmonogram spotkań indywidualnych ustalany będzie 14 maja 2018. Termin planowanych spotkań 21 – 22 maja 2018 r.

 

 

 

 


 

30 / 04 / 2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1.2.2

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego dotyczącego wydruku ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.   informacja_o_wyborze_oferty_1.2.2.ulotkipdf          

30 / 04 / 2018

rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 1.2.2

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego dotyczącego wydruku ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

 

informacja_o_wyborze_oferty_1.2.2.ulotkipdf

 

 

 

 


 

30 / 04 / 2018
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 1.2.1

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego dotyczącego wydruku ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.   informacja_o_wyborze_oferty_1.2.1.ulotkipdf        

30 / 04 / 2018

rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 1.2.1

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego dotyczącego wydruku ulotek, plakatów, broszur informacyjnych i rollupa na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

 

informacja_o_wyborze_oferty_1.2.1.ulotkipdf

 

 

 


 

23 / 04 / 2018
UWAGA - ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych oraz roll-upu na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., z dnia 4 maja 2018r. na dzień 11 maja 2018r. Oferentów, którzy złożyli już oferty w niniejszym postępowaniu informujemy o możliwości ich wycofania i złożenia ofert...

23 / 04 / 2018

uwaga - zmiana treści zapytania ofertowego

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na wydruk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych oraz roll-upu na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., z dnia 4 maja 2018r. na dzień 11 maja 2018r.

Oferentów, którzy złożyli już oferty w niniejszym postępowaniu informujemy o możliwości ich wycofania i złożenia ofert zamiennych.

 

 ulotki_plakaty_1.2.2_ogloszenie_zmiana_daty_realizacji_zamowienia_1