newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

zamówienia publiczne

15 / 01 / 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. Oferty prosze składać w siedzibie DAWG: al. Kasztanowa 3a-5, 53 – 125 Wrocław, sekretariat Inkubatora Przedsiębiorczości - pok. 005, w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 10.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Umowa ramowa na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych” lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl Szczegóły w załączeniu. zapytanie_ofertowe_materialy_biurowe      ...

15 / 01 / 2019

zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

Oferty prosze składać w siedzibie DAWG: al. Kasztanowa 3a-5, 53 – 125 Wrocław, sekretariat Inkubatora Przedsiębiorczości - pok. 005, w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 10.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Umowa ramowa na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych” lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl

Szczegóły w załączeniu.

zapytanie_ofertowe_materialy_biurowe

 

 

 

 


 

07 / 01 / 2019
Uwaga – zmiana terminu składania ofert

w imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej informuję o zmianie terminu złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Oferty można składać do dnia 14 stycznia 2019r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres: Dolnośląska Agencja...

07 / 01 / 2019

uwaga – zmiana terminu składania ofert

w imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej informuję o zmianie terminu złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.

Oferty można składać do dnia 14 stycznia 2019r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a - 5
53 - 125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl

 

 

 

 


 

02 / 01 / 2019
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o czwartym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny. INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.1.

02 / 01 / 2019

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o czwartym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny.

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.1.

02 / 01 / 2019
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na potrzeby projektu "Innowacyjne przedsiębiorstwa-ZIT WrOF" Poddziałanie 1.2.2. Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw-"Bon na innowację". INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY  

02 / 01 / 2019

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na potrzeby projektu "Innowacyjne przedsiębiorstwa-ZIT WrOF" Poddziałanie 1.2.2. Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw-"Bon na innowację".

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY

 

20 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Oferty można składać do dnia 8 stycznia 2019r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres: Dolnośląska Agencja Współpracy...

20 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe

W imieniu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.

Oferty można składać do dnia 8 stycznia 2019r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a - 5
53 - 125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl

 

SZCZEGÓŁY:

lacze_podstawoweDAWG1812018_1

Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy_ogl

 

 

 

 

 


 

18 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Konkurs Horyzontalny

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.   Zapytanie_ofertowe_1.2.1 Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT__IV_nabor        

18 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe konkurs horyzontalny

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

 

Zapytanie_ofertowe_1.2.1

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_HORYZONT__IV_nabor

 

 

 


 

18 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE ZIT WrOF

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”   Zapytanie_ofertowe_1.2.2 Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_IV_nabor_1      

18 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe zit wrof

Zapytanie ofertowe dot. zamieszczenia ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”

 

Zapytanie_ofertowe_1.2.2

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_IV_nabor_1

 

 


 

14 / 12 / 2018
ZMIANA TERMINU

Informujemy, że został zmieniony termin składania ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Nowy termin to 17.12. 2018 r.   zmiana_terminu_lacze zmiana_zoV2_1            

14 / 12 / 2018

zmiana terminu

Informujemy, że został zmieniony termin składania ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Nowy termin to 17.12. 2018 r.

 

zmiana_terminu_lacze

zmiana_zoV2_1

 

 

 

 

 


 

06 / 12 / 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. Al. Kasztanowa 3a – 5 53 – 125 Wrocław Sekretariat:...

06 / 12 / 2018

zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia ofert na zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łącza dostępowego oraz świadczenie usługi transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet o zdefiniowanych parametrach SLA, do siedziby Spółki przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.

Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Usługa transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet” w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą na adres:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3a – 5
53 – 125 Wrocław
Sekretariat: pok. 304
lub w formie elektronicznej na adres email: inkubator@dawg.pl

Doumenty: