newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

zamówienia publiczne

11 / 10 / 2017
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wrocław, dnia 10 października 2017 roku   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na dostawę gadżetów  promocyjnych w ramach projektu pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu...

11 / 10 / 2017

informacja o unieważnieniu postępowania

Wrocław, dnia 10 października 2017 roku

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na dostawę gadżetów  promocyjnych

w ramach projektu pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

w części 1

Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – informuje wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty, że postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w trybie przetargu, określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zostaje unieważnione.

  UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu w części 1 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego należało postanowić o unieważnieniu postępowania.

10 / 10 / 2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

10 / 10 / 2017

informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że

w dniu 10.10.2017 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na:

część 2

zamówienia na dostawę materiałów i gadżetów  promocyjnych z dn. 29.09.2017r.

We wskazanym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę:
1. F.H.U Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy

Która została wyłoniona jako  Wykonawca zamówienia.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

06 / 10 / 2017
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wrocław, dnia 05 października 2017 roku    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na dostawę materiałów i gadżetów  promocyjnych w ramach projektu pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach...

06 / 10 / 2017

informacja o unieważnieniu postępowania

Wrocław, dnia 05 października 2017 roku

  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na dostawę materiałów i gadżetów  promocyjnych

w ramach projektu pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

w Części 5

 Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – informuje wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty, że postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w trybie przetargu, określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zostaje unieważnione ponieważ realny termin wykonania przedmiotu zamówienia daleko wykracza poza termin wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. 

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Firma, której oferta była najkorzystniejsza po udzieleniu wyjaśnień Zamawiającemu w terminie 2.10.2017r., nie podpisała umowy z Zamawiającym. 

Ze względu na fakt, że realny termin wykonania przedmiotu zamówienia  (przygotowanie projektu graficznego ze zdjęciami + druk broszury w dwóch wersjach językowych) daleko wykracza poza termin wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, należało postanowić o unieważnieniu postępowania.

03 / 10 / 2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

03 / 10 / 2017

informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że

w dniu 02.10.2017 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na:

część 1  i część 5

zamówienia na dostawę materiałów i gadżetów  promocyjnych z dn. 13.09.2017r.

We wskazanym terminie:

 • dla części 1 wpłynęło 5 ofert, złożonych przez następujące firmy:
 1. Agencja reklamowa Cieślik-Studio L. sp. jawna, ul. Kisielewskiego 28, 31-708 Kraków.
 2. BTL Forms Effective Advertising sp. z o.o. sp. k, ul. Deszczowa 13A, 03-673 Warszawa
 3. F.H.U.Europartners Mirosław Dudek, ul.Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy
 4. VIS-MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Wielka Nieszzawka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice
 5. PROMOBAY Gadżety reklamowe, ul. Słowiańska 55c, 61-664 Poznań

Wybranym wykonawcą jest:

F.H.U.Europartners Mirosław Dudek, ul.Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy

 dla części 5 wpłynęło 4 oferty, złożone przez następujące firmy:

 1. Agencja reklamowa Cieślik-Studio L. sp. jawna, ul. Kisielewskiego 28, 31-708 Kraków.
 2. F.H.U.Europartners Mirosław Dudek, ul.Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy
 3. LUKSTAR Łukasz Mąkowski, Ul. Chopina 26, Zduńska Wola
 4. Promotor-marketing, promocja Anna Karczmarz, Ul. Forteczna 36/31, 58-316 Wałbrzych

Wybranym wykonawcą jest:

LUKSTAR Łukasz Mąkowski, Ul. Chopina 26, Zduńska Wola

Dziękujemy za złożone oferty.

29 / 09 / 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE

   Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do składania ofert w celu dostawy gadżetów  promocyjnych.  ...

29 / 09 / 2017

zapytanie ofertowe

 

 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do składania ofert w celu dostawy gadżetów  promocyjnych.

 

pdf zo_torby_kostki_28_09_17 

pdf za_cznik_nr_1_ofert_atorby_kostki 

pdf za_._nr_2_wz_r_umowy_torby_kostki 

27 / 09 / 2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA...

  Wrocław, 26.09.2017 r.   INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków...

27 / 09 / 2017

informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty

 

Wrocław, 26.09.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że
w dniu 26 września 2017 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na:

część 3 (słodycze reklamowe) i

część 7 (koszulki reklamowe)

zamówienia na dostawę materiałów i gadżetów  promocyjnych z dn. 13.09.2017r.

We wskazanym terminie wpłynęło po 1 ofercie na każdą z powyższych części. Obydwie oferty złożyła:

 Agencja reklamowa Cieślik-Studio L. sp. jawna, ul. Kisielewskiego 28, 31-708 Kraków.

 

W wyniku analizy otrzymanych ofert jako Wykonawcę na część 3 i część 7  wybrano firmę:

Agencja reklamowa Cieślik-Studio L. sp. jawna,

ul. Kisielewskiego 28,

31-708 Kraków.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 pdf informacja_o_wyniku_post_powania_ofertowego 

27 / 09 / 2017
Informacja o unieważnieniu postępowania...

Wrocław, dnia 26 września 2017 roku     INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na dostawę materiałów i gadżetów  promocyjnych w ramach projektu pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w następujących częściach: Część 2 (torby podróżne i kosmetyczki) oraz Część 6 (chłodzące kostki do napojów) Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 –...

27 / 09 / 2017

informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego.

Wrocław, dnia 26 września 2017 roku

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na dostawę materiałów i gadżetów  promocyjnych

w ramach projektu pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

w następujących częściach:

Część 2 (torby podróżne i kosmetyczki)

oraz

Część 6 (chłodzące kostki do napojów)

Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – informuje wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty, że postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w trybie przetargu, określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zostaje unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu złożono ofertę, której cena przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dlatego należało postanowić o unieważnieniu postępowania.

 

 

pdfinformacja_o_uniewa_nieniu_post_powania. 

19 / 09 / 2017
Zmiana zapisów zapytania ofertowego na...

Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmienia zapisy Zapytania ofertowego na dostawy materiałów i gadżetów ...

19 / 09 / 2017

zmiana zapisów zapytania ofertowego na dostawy materiałów i gadżetów

Zamawiający – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.; 50-151 Wrocław; ul. Kotlarska 42 – realizując projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmienia zapisy Zapytania ofertowego na dostawy materiałów i gadżetów  promocyjnych w następujący sposób:

 1. W Rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 1 część 1, pkt 7:

zapis przed zmianą:

 1. 7.     BLOCZEK PAPIEROWY ZE ZNAKOWANIEM (liczba sztuk: 500 – dostawa do 12 października 2017r. )

-               format:  B5

-               50 kartek

-               jednostronny nadruk

-               dodatkowy kartonik-podkładka

-               projekt graficzny - wykonawca zlecenia

 

otrzymuje po zmianie brzmienie:

7.BLOCZEK PAPIEROWY ZE ZNAKOWANIEM (liczba sztuk: 500 – dostawa do 12 października 2017r. )

-               format:  A5

-               50 kartek

-               jednostronny nadruk

-               dodatkowy kartonik-podkładka

-               projekt graficzny - wykonawca zlecenia

 

 1. W Rozdziale V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT zmienia się zapisy dotyczące daty składania ofert w następujący sposób:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email

dolnyslask@dawg.pl

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 25 wrzesień  2017 r. do godz. 11.00. dla części 2-6

do dnia 27 wrzesień 2017 r. do godz. 11.00 dla części 1

 

(brak)

19 / 09 / 2017
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA...

1.Pyt: Czy kufer/ trybunka do ścianki również ma mieć nadruk? Odp.: Przewidujemy że kufer i trybunka mają mieć nadruk.  2. Pyt: Jaką ilość zdjęć przewidują  Państwo w broszurze? Odp.: Ilość zdjęć w broszurze to ok. 30 szt. 3. Pyt: Czy zdjęcia te będą się powielać, czy dla każdej z broszur powinny być inne? Odp.: Zdjęcia będą się powielać, ponieważ broszura będzie się różnić tylko wersją językową.  4. Pyt: Czy lakier wskazany dla stron wewnętrznych to standardowy lakier offsetowy a dla okładki - lakier punktowy/ wybiórczy UV? Odp.: Tak  5. Pyt: Ścianka pop-up (część 4)...

19 / 09 / 2017

pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na gadżety z dn. 13.09.2017

1.Pyt: Czy kufer/ trybunka do ścianki również ma mieć nadruk?

Odp.: Przewidujemy że kufer i trybunka mają mieć nadruk.

 2. Pyt: Jaką ilość zdjęć przewidują  Państwo w broszurze?

Odp.: Ilość zdjęć w broszurze to ok. 30 szt.

3. Pyt: Czy zdjęcia te będą się powielać, czy dla każdej z broszur powinny być inne?

Odp.: Zdjęcia będą się powielać, ponieważ broszura będzie się różnić tylko wersją językową.

 4. Pyt: Czy lakier wskazany dla stron wewnętrznych to standardowy lakier offsetowy a dla okładki - lakier punktowy/ wybiórczy UV?

Odp.: Tak

 5. Pyt: Ścianka pop-up (część 4) - oświetlenie halogenowe -należy uwzględnić dwa czy trzy punkty świetlne/ halogeny?

Odp.: Należy uwzględnić 2 punkty świetlne6. Pyt.: proszę doprecyzować, czy ścianka pop up ma być dwustronna czy jednostronna?

Odp.: ścianka ma być jednostronna