newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

Dolny Śląsk

aktualności

25 / 11 / 2015
DOLNOŚLĄSKIE SKŁADOWISKA ZREKULTYWOWANE W...

Zakończyła się rekultywacja dziewięciu składowisk odpadów komunalnych na terenie Dolnego Śląska, w ramach projektu Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa, zainicjowanego przez samorząd województwa i spółkę DAWG. Rekultywacja trwała około półtora roku i kosztowała ponad 19 milionów złotych ....

25 / 11 / 2015

dolnośląskie składowiska zrekultywowane w ramach największego programu w historii ue

Zakończyła się rekultywacja dziewięciu składowisk odpadów komunalnych na terenie Dolnego Śląska, w ramach projektu Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa, zainicjowanego przez samorząd województwa i spółkę DAWG. Rekultywacja trwała około półtora roku i kosztowała ponad 19 milionów złotych. Składowiska zamieniły się się w zielone wzgórza z wytyczonymi ścieżkami edukacyjnymi i nie stwarzają już zagrożenia dla środowiska i ludzi.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

fota_1.jpg

Rekultywacji poddane zostały składowiska w gminach Przemków, Mietków, Zgorzelec, Sulików, Polanica-Zdrój, Ziębice, Sobótka, Siechnice i Bystrzyca Kłodzka - łącznie teren o powierzchni 21, 35 ha. Składowiska zostały zabezpieczone, a ich wnętrza odgazowane i uszczelnione przed spływem deszczówki, która mogła wypłukiwać zanieczyszczenia, zatruwając wody gruntowe, rzeki i glebę. Na zboczach wysypisk posadzono rośliny i wytyczono ścieżki edukacyjne. 

Rekultywacji podjęła się Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa - spółka non profit utworzona przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej oraz gminy biorące udział w projekcie. DIS jest pierwszą tego rodzaju spółką, która z podjęła się takiego zadania, wspólnie aplikując o środki z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie do projektu wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych. To najwyższy z możliwych poziomów. Generalnym wykonawcą prac rekultywacyjnych był Zakład Techniki Ochrony Środowiska Foleko sp. z o.o. ze Świdnicy.

- Wstępnie zakładaliśmy, że projekt będzie kosztował ponad 32 mln zł. Jednak dzieki pracy grupowej, wspólnemu działaniu gmin, koszty udało się znacznie ograniczyć i ostatecznie cały proces rekultywacji, budowy ścieżek i kampani edukacyjnej, która ma kształtować postawy proekologiczne najmłodszych mieszkanców regionu, kosztował tylko 19 milionów 665 tys. 861 zł. – podkreśla Małgorzata Jarzynka, prezes zarządu DIS.

Na Dolnym Śląsku najpilniejsze prace rekultywacyjne trzeba było wykonać w Polanicy Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Przemkowie i Jędrzychowicach, gdzie składowiska groziły znajdowały sie zbyt blisko domostw, rzek, na terenach chronionych czy - jak w przypadku Bystrzycy Kłodzkiej - w strefie ochronnej zbiornika wód podziemnych Śnieżnik-Góry Bialskie, który ma strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej kraju.

Do tej pory w województwie zrekultywowanych zostało 37 % składowisk. 15 kolejnych gmin przygotowuje się do podjęcia prac. W październiku, z inicjatywy zarządu województwa Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wraz gminami zawiązała celową spółkę pod nazwą Dolnośląski Projekt Rekultywacji wzorowaną na Dolnośląskiej Inicjatywie Samorządowej. Są to gminy: Chocianów, Dobroszyce, Grębocice, Kłodzko, Malczyce, Mirsk, Oborniki Śląskie, Pęcław, Pieńsk, Strzelin, Świebodzice, Twardogóra, Wądroże Wielkie, Wisznia Mała i Zawonia. DAWG w spółce reprezentuje samorząd województwa. Zadaniem spółki będzie jest dofinansowania, przygotowanie dokumentacji koniecznej do aplikacji o środki, przeprowadzenie niezbędnych analiz finansowych, przejęcie zarządzania składowiskami i realizacja projektu. Niewątpliwą korzyścią dla gmin biorących udział w przedsięwzięciu będzie m.in. obniżenie kosztów zarządzania składowiskami i kosztów samej rekultywacji, a przede wszystkim rozwiązanie problemu nieczynnych wysypisk i uniknięcie ewentualnych sankcji ze strony UE.

- To najbardziej rozsądna propozycja skumulowanego działania. Co ważne, tworząc jedną, wspólną spółkę, gminy znacznie redukują koszty związane z obsługą przedsięwzięcia - prawną, merytoryczną czy związaną z zarządzaniem składowiskami – podkreśla Waldemar Kulaszka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

- Na terenie Dolnego Śląska jest jeszcze wiele składowisk oczekujących na rekultywację. Samodzielne wykonanie takich prac przekracza możliwości gmin bowiem wymaga to dużych nakładów i przez to wiele samorządów odkłada te prace na później. Środki unijne pozwalają na pokrycie znacznej części kosztów. – zaznacza Andrzej Jamrozik, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

fota_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Jamrozik dodaje, że unijne środki na tego rodzaju działania związane z ochroną środowiska kończą się w 2015 roku. Gminy, które ich nie pozyskają będą musiały samodzielnie ponieść cały koszt związany z rekultywacją.

 

 

 

16 / 11 / 2015
RYNKI MIĘDZYNARODOWE - SPOTKANIE DLA...

RYNKI MIĘDZYNARODOWE - SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Izba Gospodarcza Europy Środkowej, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz Bank Zachodni WBK serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Rynek międzynarodowy otwarty dla polskich firm”. Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, Wrocław Data: 27 listopada 2015 r. Plan spotkania: 10:00 – 10:15 Rozpoczęcie i przywitanie gości 10:15 – 11:00 Omówienie naboru ofert na działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw RPO WD; Renata Granowska –...

16 / 11 / 2015

rynki międzynarodowe - spotkanie dla przedsiębiorców

RYNKI MIĘDZYNARODOWE - SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Izba Gospodarcza Europy Środkowej, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz Bank Zachodni WBK
serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Rynek międzynarodowy otwarty dla polskich firm”.
Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, Wrocław

Data: 27 listopada 2015 r.
Plan spotkania:
10:00 – 10:15 Rozpoczęcie i przywitanie gości
10:15 – 11:00 Omówienie naboru ofert na działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw RPO WD; Renata Granowska – Dyrektor, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
11:00 – 11:30 Wsparcie internacjonalizacji, prezentacja Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
11.30 – 12:00 Prezentacja portalu dla eksporterów SANTANDER TRADE ! Paweł Najdek, Menedżer ds. produktów skarbowych, Bank Zachodni WBK
12:00 – 13:00 Dyskusja, rozmowy kuluarowe

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres oksana.okon@dawg.pl do dnia 25.11.2015 r. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 71 34 34 236 lub 608 621 100.
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany planu spotkania.

16 / 11 / 2015
RYNKI EKSPORTOWE NA ŁOTWIE

       Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. wraz z Ambasadą Republiki Łotewskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszamy na spotkanie: POZYSKIWANIE NOWYCH RYNKÓW EKSPORTOWYCH NA ŁOTWIE czwartek, 26 listopada 2015 w godz.:...

16 / 11 / 2015

rynki eksportowe na łotwie

lotwa_1.jpg

  

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
wraz z Ambasadą Republiki Łotewskiej
oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
zapraszamy na spotkanie:

POZYSKIWANIE NOWYCH RYNKÓW
EKSPORTOWYCH NA ŁOTWIE
czwartek, 26 listopada 2015
w godz.: 11:00-14:00
Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a, 53-125 Wrocław

O możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych z Łotwą
mówili będą: Inese Sulzanoka Radca ds Gospodarczych i Handlowych
Ambasady Republiki Łotewskiej oraz Mariusz Sinior ekspert Centrum
Obsługi Inwestora i Eksportera Dolnośląskiej Agencji Współpracy
Gospodarczej sp. z o.o.

TEMATYKA SPOTKANIA:

 • specyfika nawiązywania kontaktów z partnerami łotewskimi 
 • możliwości rozwoju współpracy pomiędzy regionami 
 • system podatkowy na Łotwie 
 • rynek łotewski według branż 
 • formy i możliwości inwestowania oraz instrumenty wsparcia

SPOTKANIE INFORMACYJNE JEST NIEODPŁATNE.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 71 343 42 34 

08 / 11 / 2015
WSPIERAMY GMINY W POZYSKIWANIU INWESTORÓW

Blisko 80 osób z prawie 60 dolnośląskich gmin uczestniczyło w seminarium pod nazwą „Dolnośląski projekt wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów”. Cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych zorganizowały wspólnie Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej...

08 / 11 / 2015

wspieramy gminy w pozyskiwaniu inwestorów

Blisko 80 osób z prawie 60 dolnośląskich gmin uczestniczyło w seminarium pod nazwą „Dolnośląski projekt wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów”. Cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych zorganizowały wspólnie Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej i Polskia Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Legnicką SpecjalnąStrefą Ekonomiczną.
Celem cyklu seminariów, które będą się obywały od listopada br. do czerwca 2016 r., jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gmin poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów. W trakcie spotkań przedstawiciele gmin z terenu Dolnego Śląska dowiedzą się jak skutecznie pozyskiwać inwestorów, współpracować z instytucjami otoczenia biznesu, poprawiać jakość obsługi wizyt inwestorskich, dbać o promocję swoich terenów inwestycyjnych, a także z jakich źródeł pozyskać środki na promocję i rozwój infrastruktury.
Dolny Śląsk jest liderem wielu rankingów gospodarczych. Ten region inwestorzy wskazują jako miejsce przyjazne do życia i prowadzenia biznesu. To tutaj działa ok. 70 instytucji i firm otoczenia biznesu. Stanowią one wsparcie przedsiębiorców m.in. w procesie tworzenia, prowadzenia, rozwoju firmy, w zakresie szkoleń, doradztwa, wdrażania projektów opartych na nowoczesnych technologiach oraz usług B+R. Nigdzie w kraju nie ma też tak wielu specjalnych stref ekonomicznych oferujących najlepsze warunki dla inwestorów. Na Dolnym Śląsku działają: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości. To właśnie w strefach biznes łączy się z samorządem budując potencjał gospodarczy Dolnego Śląska.
O zasadach współpracy z gminami opowiedział zebranym Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który podkreślał konieczność współpracy w procesie pozykiwania inwestora pomiędzy gminą, samorządem województwa, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz strefami ekonomicznymi.
- Współpraca na rzecz pozyskania inwestora z gminą zawsze musi być oparta na kilku filarach: zaufaniu, bezpośrednich kontaktach, umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu oraz na klauzuli poufności. Każde działanie dotyczące planów biznesowych prywatnego przedsiębiorstwa wymaga od nas zachowania najwyższych standardów obsługi. Na szczęście w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mamy komfort pracy z samorządami, które doskonale rozumieją wagę tego typu wspólnych przedsięwzięć – mówił w trakcie dzisiejszego spotkania z przedstawicielami gmin Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W pierwszym, inauguracyjnym spotkaniu o dotychczasowych doświadczeniach w pozyskiwaniu inwestorów mówił Adam Ruciński, burmistrz Środy Śląskiej, która jeszcze do niedawna była typową gminą rolniczą, a obecnie zaliczana jest do najprężniejszych i najskuteczniejszych pod względem przyciągania nowych inwestycji. O rozwoju gospodarczym gminy świadczy rozmiar realizowanych i planowanych przedsięwzięć, obecność kilkanastu prężnie rozwijających się spółek z kapitałem zagranicznym ( m.in. Röben Ceramika Budowlana Spółka z o.o., Armacell Poland Spółka z o. o., Vibracoustic Polska Spółka z o.o., Gotec Polska Spółka z o.o. W ubiegłym roku w Środzie powstała m.in. fabryka katalizatorów samochodowych niemieckiej firmy BASF, a w tym roku jaka jedną z potencjalnych lokalizacji fabryki Jaguar Land Rover.
Na potrzeby seminarium Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej przeprowadziła badania dotyczące obecnego poziomu przygotowania JST do realizowania inwestycji.
- Ankietowani – urzędnicy i przedsiębiorcy - odpowiadali na pytania dotyczące wzajemnych kontaktów, budowania relacji oaz pracy na rzecz stworzenia najlepszej oferty do prowadzenia biznesu na terenie danej gminy. Widzimy, że barierą wciąż jest zbiurokratyzowanie procesu inwestycyjnego, nieumiejętność przeprowadzenia przedsiębiorcy przez zawiłości procedur. Inwestorzy wskazują, że dobra współpraca możliwa jest w oparciu o otwartość, elastyczność, kompleksowość świadczonej pomocy i dobrą wolę, której nie może zabraknąć już na etapie poznania – przekonuje Elżbieta Misiak, wiceprezes DAWG Sp. z o.o.
Wielu inwestycji na terenie Dolnego Śląska nie byłoby, gdyby nie działania Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, którą w trakcie spotkania reprezentował Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Agencja przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają w kraju.
- Inwestorzy oczekują ofert terenów inwestycyjnych o standardzie światowym. Częścią każdej oferty powinna być informacja gospodarcza o gminie oraz regionie, w tym istotne zagadnienia związane z rynkiem pracy m.in. liczbą bezrobotnych, pracujących wcześniej w danej branży. Niezbędne jest posiadanie pełnej dokumentacji oraz dokładnych planów zagospodarowania terenu – mówił Mirosław Odziemczyk z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Trendy aktywnych projektów inwestycyjnych realizowanych obecnie przez PAIiIZ wskazują na największe zainteresowani inwestowaniem w Polsce branż motoryzacyjnej i spożywczej. Nakłady deklarowane w ramach prowadzonych projektów to ok. 700 mln EUR dla branży motoryzacyjnej i 559 mln EUR dla branży spożywczej.

20 / 10 / 2015
WNIOSKI O DOFINASOWANIE NA 2015 ROK

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2015 rok. Dla tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem finansowania ze środków Unii Europejskiej, udostępniamy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2015 rok. Przypominamy, że środki dostępne są również z innych programów, np. PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz PO Inteligentny Rozwój. Strony , na których można pozyskiwać informacje:...

20 / 10 / 2015

wnioski o dofinasowanie na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2015 rok.

Dla tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem finansowania ze środków Unii Europejskiej, udostępniamy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2015 rok. Przypominamy, że środki dostępne są również z innych programów, np. PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz PO Inteligentny Rozwój. Strony , na których można pozyskiwać informacje:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/?n=n
http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/rpo-wd-2014-2020/

pdf prezentacja_dip 

pdf harmonogram__zalacznik_nr_1 

pdf harmonogram__zalacznik_nr_2 

14 / 10 / 2015
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z funduszu JEREMIE. Do mikro, małych i średnich firm z naszego regionu za pośrednictwem DAWG trafiło w tym roku ponad 10 mln zł. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do kolejnej edycji programu w...

14 / 10 / 2015

przyjmowanie wniosków zakończone

Szanowni Państwo,
informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z funduszu JEREMIE.
Do mikro, małych i średnich firm z naszego regionu za pośrednictwem DAWG trafiło w tym roku ponad 10 mln zł.
Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do kolejnej edycji programu w przyszłym roku.

14 / 10 / 2015
DAWG pomaga wywołać "DUCHA...

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje dwudniową imprezę skierowaną do młodzieży. Podczas pierwszego dnia (17.11.2015) uczniowie szkół gimnazjalnych będą współzawodniczyć między sobą w grze ekonomicznej „Mądrze budujesz - dobrze...

14 / 10 / 2015

dawg pomaga wywołać "ducha przedsiębiorczości"

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje dwudniową imprezę skierowaną do młodzieży.

Podczas pierwszego dnia (17.11.2015) uczniowie szkół gimnazjalnych będą współzawodniczyć między sobą w grze ekonomicznej „Mądrze budujesz - dobrze inwestujesz”. Przewidziane są ciekawe nagrody dla zwycięzców.

Gra jest zwycięskim projektem w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych popularyzującym innowacyjne metody nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Organizatorem konkursu, który odbył się w 2014 r. była Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Autorkami gry ekonomicznej są uczennice Zespołu Szkół nr 7 im. Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, Martyna Cierpiał i Justyna Buczko pod opieką merytoryczną Pani Sylwii Szarek - Kostiuczuk.

Drugi dzień (18.11.2015) poświęcony będzie zmaganiom uczniów szkół ponadgimnazjalnych w prezentacji swojego pomysłu na biznes.

W konkursie „Pomysł na biznes” każdy z zakwalifikowanych uczestników jest zobowiązany do przygotowania prezentacji w ściśle określonej formie zaproponowanej przez organizatora. Prezentacje oceniane będą przez jurorów.

 

szczegóły:

http://www.darr.pl/pl/911-wywolujemy-ducha-przedsiebiorczosci.html

http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/wywolujemy-ducha-przedsiebiorczosci-1.html

28 / 09 / 2015
PRZEDSIĘBIORCY Z INDII POD WRAŻENIEM...

Ponad 20 małych i średnich firm z Dolnego Śląska uczestniczyło w rozmowach biznesowych z przedstawicielami 6 przedsiębiorstw z Indii. Spotkania dla branż spożywczej, kosmetycznej, elektronicznej, ICT oraz maszyn i urządzeń, zorganizowane zostały w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Współpracy...

28 / 09 / 2015

przedsiębiorcy z indii pod wrażeniem technologii z dolnego śląska

Ponad 20 małych i średnich firm z Dolnego Śląska uczestniczyło w rozmowach biznesowych z przedstawicielami 6 przedsiębiorstw z Indii. Spotkania dla branż spożywczej, kosmetycznej, elektronicznej, ICT oraz maszyn i urządzeń, zorganizowane zostały w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej w ramach misji przyjazdowej hinduskich przedsiębiorców, organizowanej przez samorządową spółkę DAWG oraz firmę Eurospektrum. W czasie czterodniowej wizyty Hindusi nie tylko odbyli spotkania z potencjalnymi partnerami handlowymi, ale również odwiedzili fabrykę leków Tołpa - TORF CORPORATION, Wrocławski Park Technologiczny i skupione w nim firmy oraz tereny inwestycyjne pod Wrocławiem, m.in. budowane przez przedsiębiorcę Adama Biska Centrum Europa-Azja.

- Przyjeżdżając do Polski, na Dolny Śląsk, Hindusi nie do końca wiedzieli czego się spodziewać. Okazało się, że wizyta była dla nich dość zaskakująca. Byli pod wrażeniem wysokiej jakości technologicznej naszych produktów i usług. Zaskoczyło ich, że sprzedajemy najnowszą technologię i wiedzę, a nie tanią siłę roboczą - mówi Andrzej Jamrozik, prezes DAWG. Dodaje, że bardzo go to cieszy bowiem organizując misję chcieliśmy nie tylko pokazać możliwości inwestycyjne regionu, ale również zaprezentować dolnośląskie firmy jako nowoczesnych, wiarygodnych i stabilnych partnerów handlowych. 

- Ze wstępnych rozmów podczas przygotowań do wizyty wynikało, że przedsiębiorcy z Indii są zainteresowani przede wszystkim inwestycjami w naszym regionie. Teraz także bardzo im zależy byśmy to my z nowymi technologiami weszli na ich rynek, a poprzez nich także na rynek afrykański, gdzie są jednym z głównych inwestorów i dostawców - podkreśla Mariusz Sinior, ekspert z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG. 

Wiele wskazuje na to, że jednym z pierwszych dolnośląskich partnerów dla firm z New Dehli będzie wrocławska fabryka leków Tołpa. Współpracą zainteresowane jest przedsiębiorstwo Impression Henna produkujące największą ilość najwyższej jakości pod względem koloru i działania henny na świecie, a w Polsce poszukujące dostawców surowców oraz partnerów biznesowych. Drugą firmą, która dostrzegła potencjał wrocławskiej fabryki jest Lass Naturals zajmująca się produkcją kosmetyków do pielęgnacji ciała i twarzy na bazie naturalnych składników, dostarczająca produkty niemal na cały świat.

- Chcielibyśmy być przedstawicielami Tolpy na rynku indyjskim. Ta firma skupia się na jakości, a to dla nas bardzo ważne. Z mojego doświadczenia wynika, że szczególnie linia kosmetyków pielęgnacyjnych dla mężczyzn mogłaby być u nas hitem. Jestem pod wrażeniem, że dla mężczyzn  przygotowana jest  tak bogata oferta - mówi Deepak Jain, dyrektor handlowy Lass Naturals. Istotnie Tołpa - TORF CORPORATION - Fabryka Leków Sp. z o.o., średniej wielkości firma zatrudniająca 160 pracowników, ma udział w polskim rynku męskich kosmetyków na poziomie  8,2%. To bardzo znaczący wynik. 

- Nasza firma cały czas rozwija współpracę międzynarodową z głównym naciskiem na Europę i kraje azjatyckie. Mamy tam zarówno dostawców jak i odbiorców, dlatego te rynki są dla nas ważne strategicznie. Wizyta gości z Indii daje szansę na rozwinięcie współpracy i wymianę doświadczeń biznesowych. Możemy się od siebie wzajemnie sporo nauczyć - podkreśla Paweł Pietruszka, Dyrektor Sprzedaży Tołpa - TORF CORPORATION - Fabryka Leków Sp. z.o.o. 

We Wrocławskim Parku Technologicznym największe zainteresowanie hinduskich przedsiębiorców wzbudził produkt wrocławskiej firmy Dziki Jeż i jej Oculus Rift - urządzenie w formie okularów, dzięki którym można przenieść się w dowolne miejsce na świecie  i w sposób niezwykle realistyczny je zwiedzić. Urządzenie prezentowane było m.in. na  EXPO 2015 w pawilonie polskim w Mediolanie. Zakupem okularów zainteresowany jest RGS Innovative z branży ICT, dystrybutor baterii, podzespołów do urządzeń elektronicznych, współpracujący z firmami takimi jak APC, Emerson, Microtek, Luminous, Sukam oraz Tata Green.

- Oferta Pracowni Interakcji, która skupia firmy działające w obszarze technologii związanych z Rzeczywistością Wirtualną rzeczywiście wzbudziła największe zainteresowanie. Przedstawiciele sektora ICT z Indii zadawali wiele szczegółowych pytań dotyczących usług oferowanych przez prezentowane firmy, będąc pod wrażeniem zaawansowania technologicznego przedstawionych materiałów w stosunku do analogicznych prezentacji, w których do tej pory uczestniczyli w innych krajach. Wizyta zaowocowała wymianą kontaktów i pomysłów na przyszłe wspólne przedsięwzięcie co podkreśla konieczność i zasadność organizowania podobnych misji w przyszłości - mówi Jędrzej Nawara, Kierownik Pracowni Interakcji w Zespole Laboratoriów Informatycznych WPT. 

Słabo znana na hinduskim rynku polska marka postrzegana jest jako europejska i nie jest obciążona złymi stereotypami, co pozwala nam na budowanie wizerunku opartego na dobrej jakości za dobrą cenę. Polska na liście największych unijnych eksporterów do Indii zajmowała w 2013 r. 10 miejsce. Najważniejszymi eksporterami towarów wśród państw UE są Niemcy, Belgia i Wielka Brytania, które odpowiadają za ponad 58% unijnego eksportu do Indii. 

- Hindusi pokazali, że są bardzo otwarci na Polskę. Ta wizyta jest dopiero początkiem naszej współpracy. W przyszłym roku zamierzamy przedstawić dolnośląską ofertę eksportową w Bombaju i New Dehli, które są kilkudziesięcio milionowymi rynkami odbiorców - mówi Andrzej Jamrozik, prezes DAWG, spółki zajmującej się promocją i pobudzaniem eksportu oraz pomocą dla firm we wchodzeniu na zagraniczne rynki. A na tym azjatyckim rynku dolnośląskim przedsiębiorcom z pewnością będzie łatwiej zaistnieć, niż na przykład w Chinach.

- W Indiach prawie nas nie ma. Wielkością  i chłonnością jest to rynek podobny podobny do chińskiego, jednak kulturowo hindisu są nam bliżsi i łatwiej jest robić z nimi interesy - podkreśla Grzegorz Bratek z firmy Eurospektrum. - Hindusi, a także kraje Bliskiego Wschodu-głównie Emiraty Arabskie- powinni być naszymi główymi celami eksportowymi. Musimy bardziej aktywnie wchodzić tam z promocją gospodarczą naszych technologii, towarów i usług - dodaje Mariusz Sinior, ekspert DAWG. 

Przedstawicieli hinduskich firm zainteresowała również bogata oferta magazynowa Dolnego Śląska. Pod tym względem wyróżnia się szczególnie Wrocław, który jest jednym z najwazniejszych regionalnych rynkow magazynowych w kraju. W centralnej Polsce Wrocław i Poznań posiadają aż 58% krajowej powierzchni magazynowej. Obiekty we Wroclawiu i jego okolicach koncentrują się przy autostradzie A4 oraz wzdłuż drogi krajowej nr 8. 

- To dla nas bardzo cenna informacja. Widzimy, że nie byłoby tu problemu ze składowaniem naszych towarów. Poza tym w takim miejscu warto wybudować własne centrum logistyczne - rozważa Nikhil Kumar, menedżer ds.eksportu Kohinoor Foods Limited, hinduskiej firmy zajmującej się przetwórstwem, produkcją i sprzedażą żywności, również organicznej. 

Wrocław jest w polskiej czołówce także pod względem powierzchni biurowych. Po Warszawie i Krakowie to trzeci największy rynek nowoczesnej powierzchni biurowej w kraju.

18 / 09 / 2015
II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego

Przedstawiciele samorządów, inwestorów, instytucji otoczenia biznesu i  innych podmiotów uczestniczących w rynku sprzedaży nieruchomości w kraju i za granicą uczestniczyli w debacie o inwestycjach w naszym regionie na Zamku Topacz w Ślęzie. Okazją do spotkania było II Forum Inwestycyjne...

18 / 09 / 2015

ii forum inwestycyjne powiatu wrocławskiego

Przedstawiciele samorządów, inwestorów, instytucji otoczenia biznesu i  innych podmiotów uczestniczących w rynku sprzedaży nieruchomości w kraju i za granicą uczestniczyli w debacie o inwestycjach w naszym regionie na Zamku Topacz w Ślęzie.

Okazją do spotkania było II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego na Zamku Topacz w Ślęzie. W ramach Forum została zorganizowana konferencja dotycząca potencjału inwestycyjnego sektora publicznego i prywatnego naszego regionu, a także  dyskusje nt. współpracy przy kreowaniu optymalnych warunków do rozwoju gospodarczego.

Uczestnikami paneli dyskusyjnych i prelekcji byli:

I. Rynek  terenów inwestycyjnych - najnowsze tendencje i prognozy

 • Joanna Wolf, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Mariusz Sinior, Ekspert Pro-Biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej

 II. Jak podnieść atrakcyjność inwestycyjną

 • Iwona Dyszkiewicz, Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • Barbara Kaśnikowska, Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Teresa Osiecka, Kierownik Sekcji Przejmowania i Zagospodarowania Nieruchomości, Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu
 • Dariusz Ostrowski, Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
 • Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego

 III. Dlaczego wybraliśmy Dolny Śląsk-przewagi konkurencyjne

 • Raimund Paetzmann, Dyrektor Nieruchomości Amazon Fulfillment Poland sp.z o.o.

 V. Oczekiwania inwestorów

 • Edyta Janas, Key Account Director Randstad Polska sp. z o.o.
 • Joanna Choromańska, Menadżer Projektów Inwestycyjnych Jones Lang LaSalle
 • Iwona Makowiecka, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa ( AHK Polska)
 • Sebastian Stadnik, Dyrektor Zarządzający LG Electronics

 VI. Wielcy&MŚP-możliwości kooperacyjne

 • Rafał Jurkowlaniec, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Paweł Sapek, Vice Prezes Prologis Polska
 • Sławomir  Hryniewicz, Prezes Federacji Przedsiębiorców Powiatu Wrocławskiego
 • Andrzej Jamrozik, Prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp.z o.o.

 VII. Firmy rodzinne w Republice Federalnej Niemiec i ich znaczenie dla wspierania rozwoju gospodarczego Niemiec

 • Dr. Heiner Kleinschnaider, Dyrektor Agencji Rozwoju Gospodarczego WFG-Powiat Borken, Niemcy

VIII. Nowa perspektywa programowa UE na lata 2014-2020 - wsparcie dla lokalnego biznesu i zrównoważonego rozwoju gospodarczego

 • Mieczysław Ciurla, Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Aleksander Marek Skorupa, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Maciej Sałdacz, Zastępca Dyrektora ds. Marketingu Usług Urzędu Powiatowego Urzędu pracy we Wrocławiu

IX. Kształcenie zawodowe w Powiecie Wrocławskim - oferta edukacyjna dla lokalnego rynku pracy

 • Agnieszka Kosztyło-Pałys, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Konferencji towarzyszyła część wystawiennicza w postaci stoisk samorządów i instytucji prezentujących swoje oferty inwestycyjne. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.