newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

Dolny Śląsk

aktualności

13 / 03 / 2016
RODZINNA FIRMA Z WROCŁAWIA NAJLEPSZĄ...

Wrocławska spółka PGS Software otrzymała nagrodę Giełdy Papierów Wartościowych w 22 edycji konkursu Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Statuetki Byków i Niedźwiedzi przyznawane są najlepszym spółkom, instytucjom i osobowoścom naszego rynku kapitałowego. Nagrodzona jako lider na rynku...

13 / 03 / 2016

rodzinna firma z wrocławia najlepszą spółką gpw

Wrocławska spółka PGS Software otrzymała nagrodę Giełdy Papierów Wartościowych w 22 edycji konkursu Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Statuetki Byków i Niedźwiedzi przyznawane są najlepszym spółkom, instytucjom i osobowoścom naszego rynku kapitałowego. Nagrodzona jako lider na rynku New-Connect spółka z Wrocławia PGS Software, specjalizuje się w nowoczesnych technologiach informatycznych. Powstała jedenaście lat temu jako firma programistyczna z inicjatywy dwóch braci Pawła i Wojciecha Gurgulów. Obecnie spółka zatrudnia prawie 400 specjalistów w 4 biurach w Polsce i Europie.

09 / 03 / 2016
LSSE połączyła siły z Legnickim Parkiem...

Już nie tylko grunty, ulgi, klastry, hale do wynajęcia ale także park technologiczny w samym centrum Legnicy. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozszerzyła swoją ofertę o Legnicki Park Technologiczny Letia. Spółka przejęła większościowy pakiet akcji Letii, podwoiła swoją wartość rynkową i...

09 / 03 / 2016

lsse połączyła siły z legnickim parkiem technologicznym letia

Już nie tylko grunty, ulgi, klastry, hale do wynajęcia ale także park technologiczny w samym centrum Legnicy. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozszerzyła swoją ofertę o Legnicki Park Technologiczny Letia. Spółka przejęła większościowy pakiet akcji Letii, podwoiła swoją wartość rynkową i zyskała ważnego partnera biznesowego – KGHM Polska Miedź, który stał się mniejszościowym akcjonariuszem Strefy.
Ponad 10 tys. m2 przestrzeni biznesowej w dwóch centralnych lokalizacjach w Legnicy (przy ul. Rycerskiej i Złotoryjskiej), wirtualne biuro, pracownie, laboratoria, centrum szkoleniowe i prawie 30 ha świetnie skomunikowanych terenów inwestycyjnych w okolicach Huty Miedzi, autostrady A4 i nowo budowanej drogi S3 – to wszystko Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zyskała dzięki przejęciu od KGHM Polska Miedź S.A. pakietu 84,9% akcji Legnickiego Parku Technologicznego Letia.
- Zarząd Strefy planuje stworzyć w dotychczasowej siedzibie Parku centrum biznesowe z prawdziwego zdarzenia, obszar otwarty na innowacyjne pomysły przedsiębiorstw i służący wsparciem w ich realizacji. To tutaj swoje miejsce spotkań będą mieli m.in. partnerzy klastrów: motoryzacyjnego, edukacyjnego i lotniczego rozwijanych w Strefie. Chcemy jeszcze lepiej wykorzystać potencjał Letii i zwiększyć jej rozpoznawalność. Naszym celem jest, aby Park stał się miejscem przyjaznym dla inwestorów oraz alternatywą dla centrów biznesowych rozwijanych np. we Wrocławiu – przekonuje Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Pomysł przejęcia Legnickiego Parku Technologicznego Letia pojawił się kilka miesięcy temu i związany był m.in. z nową koncepcją funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce zaproponowaną przez Ministerstwo Gospodarki. 14 działających w kraju stref ma nie tylko dawać przedsiębiorcom ulgi, ale także cały pakiet wsparcia połączony z edukacją, współpracą z samorządami, budową infrastruktury drogowej oraz rozwijaniem innowacyjnych aspektów działalności firm.
- Oprócz możliwie najlepszej oferty inwestycyjnej, przedsiębiorcy powinni uzyskiwać w strefie ekonomicznej wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu. Na co dzień potrzebują swoistego centrum przedsiębiorczości, w którym mogliby łączyć swój potencjał, dokształcać pracowników, czerpać wiedzę z zakresu wsparcia unijnego i nawiązywać kontakty biznesowe, tak cenne zwłaszcza z perspektywy lokalnego rynku pracy oraz współpracy z samorządami. Dzięki Letii, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna stanie się jedną z takich stref plus – mówi Dorota Włoch, wiceprezes LSSE.
Włączenie do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Parku Letia S.A. oznacza w praktyce zwiększenie konkurencyjności LSSE, w zestawieniu z pozostałymi 13 strefami ekonomicznymi w kraju. Część z nich posiada już prężnie działające parki technologiczne, które z powodzeniem wspierają rozwój przedsiębiorczości. Są to m.in. Krakowski Park Technologiczny czy Bałtycki Park Nowych Technologii w Gdyni.
Dotychczasowa działalność Legnickiego Parku Technologicznego Letia jest zbieżna z głównymi celami Strefy. Należą do nich przede wszystkim pozyskiwanie inwestorów, wsparcie i rozwój przedsiębiorczości oraz kreowanie nowych miejsc pracy. Teraz wszystkie te działania mogą być realizowane przez strefę ekonomiczną jeszcze efektywniej, z wykorzystaniem infrastruktury, którą posiada Letia. Co ważne, pozyskanie Letii na drodze wymiany akcji między akcjonariuszami nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Strefę kosztów budowy nowego obiektu. Daje za to szansę na zwiększenie rentowności Parku. Wymiana akcji oznacza, że 84,9% udziałów KGHM-u w Letii przejęła LSSE, tymczasem miedziowy koncern otrzymał 12, 24% udziałów w kapitale Strefy. Co ważne, w dalszym ciągu mniejszościowymi współwłaścicielami Letii pozostają: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (15,4%) i Politechnika Wrocławska (O,03%).

logo.jpg

02 / 03 / 2016
WSPÓLNA KONCEPCJA PRZYSZŁOŚCI 2030 DLA...

Zapraszamy do włączenia się do dyskusji nad Koncepcją Przyszłości 2030, która ma zostanie opracowana dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Decyzja w sprawie wspólnego wypracowania wyobrażeń zapadła w oparciu o wieloletnie doświadczenie współpracy w dziedzinie planowania przestrzennego...

02 / 03 / 2016

wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Zapraszamy do włączenia się do dyskusji nad Koncepcją Przyszłości 2030, która ma zostanie opracowana dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Decyzja w sprawie wspólnego wypracowania wyobrażeń zapadła w oparciu o wieloletnie doświadczenie współpracy w dziedzinie planowania przestrzennego Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej). Pomysłodawcami idei są Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii w Poczdamie oraz Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni z siedzibą w Bonn. >więcej...

Koncepcja Przyszłości podejmuje najważniejsze wspólne wizje rozwoju przestrzennego polsko-niemieckiego obszaru powiązań w horyzoncie roku 2030. Celem jest przyciągnięcie do tego obszaru zwiększonej uwagi na poziomie europejskim i krajowym, zidentyfikowanie istotnych wyzwań oraz zaproponowanie konkretnych działań. Koncepcja Przyszłości opracowywana jest na podstawie polskiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz obecnie aktualizowanych niemieckich wizji rozwoju przestrzennego [Leitbilder der Raumentwicklung]. Uwzględnione zostaną również strategiczne dokumenty na poziomie województw, landów oraz Unii Europejskiej. Przedstawiony na stronie internetowej materiał służy opisaniu sytuacji wyjściowej w roku 2016 i stanowi punkt wyjścia dla opracowania właściwej Koncepcji Przyszłości. Dokument ten będzie w formie „obrazu kartograficznego” pokazywać pożądany stan obszaru w 2030 r.
Zarówno w sprawie wstępnych ram Koncepcji Przyszłości jak i materiałów roboczych mogą Państwo przekazać swoją opinię. Pomysłodawcy proszą o przesłać pomysłów, jak obszar współpracy polsko-niemieckiej mógłby wyglądać w roku 2030! Informacje o wstępnych ramach Koncepcji Przyszłości oraz dostęp do przygotowanych dotychczas materiałów roboczych znajdą Państwo na stronach poświęconych idei.:

http://wkp2030.kooperacja-bez-granic.pl
http://zk2030.kooperation-ohne-grenzen.de

02 / 03 / 2016
PROGRAM WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKICH...

Komisja Europejska rozpoczęła rekrutację do pierwszej edycji programu wsparcia działalności europejskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w 2016 r. na rynkach wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Jako pierwsze, wsparcie uzyskać mogą firmy reprezentujące sektor technologii wody i...

02 / 03 / 2016

program wsparcia działalności europejskich mśp

Komisja Europejska rozpoczęła rekrutację do pierwszej edycji programu wsparcia działalności europejskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w 2016 r. na rynkach wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Jako pierwsze, wsparcie uzyskać mogą firmy reprezentujące sektor technologii wody i środowiska. W założeniach program ma doprowadzić do wejścia 1000 średnich i małych firm na rynek ASEAN.W latach 2014-2015 realizowany był program pilotażowy, obejmujący trzy najbardziej perspektywiczne kraje regionu tj. Singapur, Malezję i Wietnam (niestety w poprzednich latach polskie firmy nie brały udziału w programie). Obecny program został rozszerzony na nowe azjatyckie rynki w Indonezji, Filipinach i Tajlandii. Pierwsza misja skierowana jest do firm obejmujących sektor technologii wody i środowiska, odbędzie się w dn. 11-15 lipca br. w Singapurze i Wietnamie.
Celem projektu jest wzmocnienie obecności europejskich MŚP w Azji Płd. Wschodniej. Na całość złożą się misje biznesowe obejmujące do 50 firm w każdej misji. W ramach EU Business Avenues uczestnicy mają zapewnione spotkania B2B z wyselekcjonowanymi, potencjalnymi partnerami, udział w sesjach networkingowych oraz spotkania z przedstawicielami władz. Ze środków unijnych pokrywana jest część kosztów logistyki wyjazdów (hotelowych i przelotu), a także kosztów ew. tłumaczeń i dodatkowych materiałów.

Firmy zgłaszające się do udziału w programie powinny spełniać kilka warunków, m.in.:
a) siedziba główna musi znajdować się na terenie UE
b) musi istnieć od co najmniej 5 lat i jest w stanie przedstawić sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata
c) musi posiadać udokumentowaną historię współpracy międzynarodowej
d) powinna posiadać własną strategię rozwoju biznesu, w której można uwzględnić rynki Azji Południowo-Wschodniej
e) zasoby kadrowe i finansowe sprostają wymogom rynków azjatyckich

W planowanych misjach mogą uczestniczyć firmy reprezentujące następujące sektory:
a) technologii wody i środowiska
b) zielonych technologii przy wytwarzaniu energii
c) budowlany
d) medyczny
e) żywności i żywienia
f) wzornictwa europejskiego
g) systemów informatyczno-komunikacyjnych

Szczegółowe informacje nt. projektu wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są poprzez stronę internetową:http://eeas.europa.eu/delegations/singapore/documents/news/20160218_01_en.pdf oraz https://www.eu-gateway.eu/eu-gateway-business-avenues/apply-now?utm_source=sg&utm_medium=pressEC&utm_campaign=launch
Dodatkowe informacje nt. projektu pilotażowego (do ew. wykorzystania) można znaleźć również na stronie internetowej: https://www.eu-gateway.eu/press-media/documents
Termin nadsyłania aplikacji upływa 25 marca br.

02 / 03 / 2016
MIĘDZYNARODOWE FORUM INWESTYCYJNE...

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku Akimat (Urząd Wojewódzki) obwodu Południowo-Kazachstańskiego organizuje Międzynarodowe Forum Inwestycyjne "Ontustik Invest - 2016".którego celem jest pozyskanie inwestycji zagranicznych i promocja obwodu Południowo-Kazachstańskiego. Podczas Forum poruszone...

02 / 03 / 2016

międzynarodowe forum inwestycyjne "ontustik invest - 2016"

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku Akimat (Urząd Wojewódzki) obwodu Południowo-Kazachstańskiego organizuje Międzynarodowe Forum Inwestycyjne "Ontustik Invest - 2016".którego celem jest pozyskanie inwestycji zagranicznych i promocja obwodu Południowo-Kazachstańskiego. Podczas Forum poruszone zostaną kwestie związane z najbardziej priorytetowymi branżami gospodarki regionu: rolnictwem, przemysłem spożywczym, lekkim, farmaceutyką, turystyką, przemysłem maszynowym, budownictwem i logistyką. 

pdf PROGRAM

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami:
Asel Abdykajewa Tel. +7 (7252) 99 70 50 (wewn. 148) Tel. kom. +7 778 400 40 89 e-mail: Ontustik.invest@mail.ru

02 / 03 / 2016
PRZEDSIĘBIORCY Z NEVADY POSZUKUJĄ...

W dniach 14-21 kwietnia odbędzie się Misja Gospodarcza Amerykańskiego Stanu Nevada do Polski. Misja jest kontynuacją wizyty przedstawicieli Biura Gubernatora ds. Rozwoju Gospodarczego Stanu Nevada (Nevada Governor’s Office of Economic Development) do Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa,...

02 / 03 / 2016

przedsiębiorcy z nevady poszukują kooperantów zapraszamy na rozmowy b2b

W dniach 14-21 kwietnia odbędzie się Misja Gospodarcza Amerykańskiego Stanu Nevada do Polski. Misja jest kontynuacją wizyty przedstawicieli Biura Gubernatora ds. Rozwoju Gospodarczego Stanu Nevada (Nevada Governor’s Office of Economic Development) do Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania i Rzeszowa w lutym br. Grupę przedstawicieli firm z Nevady stanowić będą producenci systemów wodnych, energii odnawialnej, sektora IT (roboty, oprogramowanie), suplementów diety, sektorów lotniczego oraz budowlanego. Dolnośląskie firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o zgłaszanie się do Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera spółki DAWG.
Szczegóły wizyty i spotkań B2B znane będą pod koniec marca.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA SPÓŁKI DAWG:
tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36
tel. + 48 71 343 42 34
e-mail: coie@dawg.pl

W ZAŁĄCZENIU LISTA FIRM I INSTYTUCJI MISJI GOSPODARCZEJ AMERYKAŃSKIEGO STANU NEWADA

pdf lista_firm_z_usa 

Stan Nevada to centrum innowacyjności, ze światowej klasy ośrodkami i parkami technologicznymi, których przykładem jest Tahoe-Reno Industrial Center (RTIC), gdzie między innymi Tesla, na powierzchni 68 tys. hektarów zlokalizowała swoją gigantyczną -największą na świecie - fabrykę baterii. Nevada Jest liderem w takich sektorach jak lotnictwo (w tym bezzałogowe „drony”) czy nowoczesne technologie produkcji. Stan Nevada to także światowa stolica targów. Co roku gości ponad 22 tysiące wydarzeń handlowych (Consumer Electronic Show, SEMA Show, ASD Las Vegas), odwiedzanych przez sześć milionów uczestników ze wszystkich stron Świata.
Nevada cieszy się coraz większym zainteresowaniem polskich firm, które właśnie tam decydują się otworzyć swoje przedstawicielstwo w USA. Sprzyjają temu m.in. niezwykle dogodne warunki otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej, znacznie bardziej konkurencyjne niż w innych amerykańskich stanach. Nevada dźwiga się po kryzysie jaki dotknął USA w 2008 roku. Obecnie gospodarka Nevady rośnie w tempie 2,5% rocznie, a PKB wynosi 125 mld dolarów.

ZAPRASZAMY

02 / 03 / 2016
MISJA GOSPODARCZA DO BIRMY I TAJLANDII

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej, Ambasady RR w Tajlandii – Biuro w Rangunie Mjanma /d. Birmia, Ambasady Królestwa Tajlandii w Polsce, Unii Izb Przemysłowo – Handlowych Mjanmy /d.Birma) oraz Board of Trade of Thailand, zapraszamy do udziału w Pierwszej Misji Gospodarczej do Birmy oraz...

02 / 03 / 2016

misja gospodarcza do birmy i tajlandii

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej, Ambasady RR w Tajlandii – Biuro w Rangunie Mjanma /d. Birmia, Ambasady Królestwa Tajlandii w Polsce, Unii Izb Przemysłowo – Handlowych Mjanmy /d.Birma) oraz Board of Trade of Thailand, zapraszamy do udziału w Pierwszej Misji Gospodarczej do Birmy oraz Tajlandii. Misja organizowana jest w dniach 23-30 kwietnia 2016.
Birma należąca do krajów ASEANU to obecnie jedno z najważniejszych państw Azji. Licząca ponad 60 mln ludności, o bogatych zasobach mineralnych po wieloletniej izolacji otwiera się na kontakty handlowe ze światem- rzuciła się w pogoń za uciekającą Azją Od 2010 roku Birma przechodzi rewolucyjne przeobrażenia podobne do polskiego Okrągłego Stołu. Konsekwencją tych zmian jest otwarcie się Birmy na świat i zniesienie wobec niej sankcji gospodarczych .To stwarza nowe, korzystne warunki dla szybkiego rozwoju i daje szansę firmom polskim na znalezienie nowego chłonnego rynku zbytu dla swoich urządzeń, maszyn, technologii, usług czy inwestycji.

Mjanma /d.Birma posiada duże potrzeby w zakresie budowy i modernizacji takich sektorów jak : infrastruktura, transport (samoloty, helikoptery, łodzie i kutry rybackie, lokomotywy, wagony samochody dostawcze i ich podzespoły), budownictwo, przemysł spożywczy i przetwórstwo( priorytet), energetyka, przemysł chemiczny,maszynowy, ochrona zdrowia, ekologia, górnictwo i przemysł wydobywczy, turystyka, edukacja, bankowości etc. W Tajlandii z kolei – zgodnie z rekomendacją strony tajskiej - najbardziej perspektywiczne dla rozwoju współpracy z Polską są takie sektory jak: przemysł samochodowy (dealerzy samochodów i części samochodowych), maszyny i technologie dla przetwórstwa rolno-spożywczego, jachty i łodzie rybackie , przemysł petrochemiczny i tworzywa sztuczne, sektor IT (centrum danych, oprogramowanie, itp), przemysł lotniczy.
Przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w Misji Gospodarczej do Tajlandii i Mjanmy / d.Birma Krajowa Izba Gospodarcza zapewnia kompleksową obsługę logistyczną tj: przelot na trasie : Warszawa - Bangkok- Rangoon - Bangkok - Warszawa, hotel, transport lokalny, wizę, aranżację seminariów i spotkań etc.

Program Misji przewiduje m.in.:

  1. Polsko – Birmańskie Seminarium Gospodarczym w Rangunie połączone z serią rozmówi B2B, przygotowywane we współpracy z Unią Izb Przemysłowo-Handlowych Mjanmy, 
  2. Specjalnie dedykowane spotkania biznesowe B2B dla polskich firm 
  3. Spotkania i rozmowy handlowe z przedstawicielami kół lokalnego biznesu / spotkania są przygotowywane we współpracy z Unią Izb Przemysłowo-Handlowych Mjanmy oraz ds. Agencją ds.Inwestycji zagranicznych
  4. Polsko – Tajskie Seminarium Gospodarcze połączone z sesją rozmów B2B współorganizowane przez Board of Trade of Thailand i Thai Chamber of Commerce oraz Thai Board of investment 
  5. Nawiązanie kontaktów handlowych i przeprowadzenie indywidualnych rozmów z przedstawicielami tajskich firm zainteresowanych wymianą handlową z Polską
  6. Promocję w organizacjach otoczenia biznesu oraz lokalnej prasie

Zgłoszenia udziału oraz dodatkowe zapytania prosimy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą KIG, do dnia 21.marca 2016 . Prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej: REJESTRACJA ONLINE: https://docs.google.com/forms/d/1aOjuwdeQwc73gIxlUvGIY9qeoTA8sl_vPaPnjjOr194/viewform 

kontakt: Katarzyna Kaniewska - Biuro Współpracy z Zagranicą, Tel. +48 22 630 97 07, Fax +48 22 828 41 99, www.kig.pl

29 / 02 / 2016
Wroclaw-Batumi

W niedzielę zakończyła się w naszym regionie misja gospodarcza przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz gruzińskiej republiki Adżarii. Gruzini uczestniczyli w odbywających się we Wrocławiu Międzynarodowych Targach Turystycznych oraz Polsko – Gruzińskim Forum Biznesowym „WROCŁAW - BATUMI”,...

29 / 02 / 2016

wroclaw-batumi

W niedzielę zakończyła się w naszym regionie misja gospodarcza przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz gruzińskiej republiki Adżarii. Gruzini uczestniczyli w odbywających się we Wrocławiu Międzynarodowych Targach Turystycznych oraz Polsko – Gruzińskim Forum Biznesowym „WROCŁAW - BATUMI”, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej oraz Agencję „Invest In Batumi".

Udział w misji wzięło 12 gruzińskich firm - głównie branży turystycznej - tour operatorzy, właściciele hoteli i ośrodków wypoczynkowych- a także budowlanej. Gruzińscy przedsiębiorcy szukali na Dolnym Śląsku partnerów biznesowych. Podczas forum Wrocław-Batumi odbyli rozmowy z przedstawicielami ponad 40 firm z naszego regionu - m.in. branży turystycznej, gastronomicznej, meblarskiej, energetycznej, metalowej przetwórczej i farmaceutycznej

- Gruzini nie są zainteresowani inwestowaniem u nas. Poszukują kapitału, technologii, know how- chcą byśmy to my tam inwestowali. Szukają u nas przede wszystkim usług o charakterze wykonawczym. Chcą by dolnośląscy przedsiębiorcy weszli na ich rynek w zakresie budownictwa i turystyki, by pomogli im zagospodarować i wybudować odpowiednią infrastrukturę drogową, hotelową czy sieci kanalizacyjne - powiedział Andrzej Jamrozik, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

- Przyszedłem na forum bez żadnych konkretnych oczekiwań czy propozycji, raczej by wysondować czego chcą Gruzini i jakie są możliwości rozwoju firmy w tym kraju. Ale oni są jak Polska w okresie transformacji, mają ogromne potrzeby. Przy tym Gruzini są niezwykle otwarci, przyjaźni i sądzę, że z jedną z firm na pewno nawiążemy współpracę. Teraz musimy sobie wszystko na spokojnie omówić i przygotować- mówił po spotkaniach B2B właściciel podwrocławskiej firmy branży metalurgicznej.

Zdaniem marszałka województwa Gruzja może okazać się istotnym partnerem gospodarczym dla Dolnego Śląska i firm z naszego regionu.
- Cieszy przede wszystkim, że przedsiębiorcy dostrzegają potencjał jaki drzemie po każdej stronie.Gruzja jest szybko rozwijającym się krajem, ma stosunkowo wysokie pozycje w rankingach prowadzenia biznesu, ułatwień dla przedsiębiorców, ograniczenia korupcji i biurokracji- podkreślał Cezary Przybylski.

- Co istotne, poprzez Gruzję polskie towary i usługi będą miały ułatwiony dostęp do rynków Azerbejdżanu, Armenii, Bliskiego Wschodu ( Iran, Arabia Saudyjska), Kazachstan- podkreślał Arczil Khabadze, przewodniczący Rządu Republiki Adżarii.

Adżaria - Autonomiczna Republika Adżarii- z którą Dolny Sląsk podpisła porozumienie o współpracy gospodarczej połozona jest nad Morzem Czarnym w południowo-zachodniej Gruzji, na granicy z Turcją, ze stolicą w Batumi, międzynarodowym portem lotniczym obsługującym 250 000 pasażerów rocznie (kierunki m.in. Kijów, Moskwa, Mińsk, Tel Aviv, Stambuł, sezonowe czartery do Katowic, Warszawy i Poznania) i kurortami morskimi. Branże z największym potencjałem oraz nisze rynkowe Adżarii to budownictwo (wiele rozpoczętych i planowanych inwestycji w branży hotelarskiej, około turystycznej, mieszkaniowej), Infrastruktura drogowa (przebudowa połączeń między miastami oraz poprawa dróg/ulic w miastach), energetyka - odnawialne źródła energii oraz gospodarka komunalna (odpady i przetwórstwo śmieci, oczyszczalnie ścieków, tabor komunikacji miejskiej, oświetlenie ulic oraz budynków użyteczności publicznej).

 

  1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na zdjęciu od lewej: Davit Baladze - Minister Gospodarki i Finansów Republiki Adżarii, Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Arczil Khabadze - Przewodniczący Rządu Republiki Adżarii, Avtandil Beridze - Przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Adżarii, Nikoloz  Nikoloziszwili - Ambasador Gruzji w Polsce 

26 / 02 / 2016
Polsko-Gruzińskie Forum Biznesowe...

Materiał filmowy ok. 14 minuty >>>     26 lutego 2016 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbyło się spotkanie polskiego i gruzińskiego biznesu. Była to okazja do prezentacji potencjału gospodarczego regionów Adżarii i Dolnego Śląska oraz do nawiązania...

26 / 02 / 2016

polsko-gruzińskie forum biznesowe wrocław-batumi

Materiał filmowy ok. 14 minuty >>>   

26 lutego 2016 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbyło się spotkanie polskiego i gruzińskiego biznesu. Była to okazja do prezentacji potencjału gospodarczego regionów Adżarii i Dolnego Śląska oraz do nawiązania kontaktów pomiędzy partnerami z Polski i Gruzji. Forum zoorganizowane zostało przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej oraz Agencję „Invest In Batumi".


fota_2.jpg