newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

Dolny Śląsk

aktualności

16 / 05 / 2016
DOLNOSLĄSKO-SAKSOŃSKIE SPOTKANIA SEKTORA...

wtorek 7 czerwca 2016 r. Centrum Sztuk Użytkowych/ Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uczestnikami spotkania będą przedsiębiorcy sektora kreatywnego, m.in.: branży muzycznej, filmowej, design, IT Software/Games, reklamowej, sztuki, przedstawiciele instytucji,...

16 / 05 / 2016

dolnosląsko-saksońskie spotkania sektora kreatywnego

wtorek 7 czerwca 2016 r. Centrum Sztuk Użytkowych/ Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Uczestnikami spotkania będą przedsiębiorcy sektora kreatywnego, m.in.: branży muzycznej, filmowej, design, IT Software/Games, reklamowej, sztuki, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń branżowych, klastrów, izb rzemieślniczych.
Celem „Dolnośląsko-saksońskich spotkań sektora kreatywnego” jest nawiązanie kontaktów kooperacyjnych pomiędzy dolnośląskimi i saksońskimi przedsiębiorcami, wymiana informacji o planowanych projektach oraz poszerzenie wiedzy na temat aktualnych dążeń potencjalnych partnerów.
Idealną okazją do nawiązania i intensyfikacji kontaktów biznesowych będzie planowany podczas spotkania Networking i Get-together.
Goście saksońscy, którzy pojawią się we Wrocławiu 7 czerwca deklarują zainteresowanie poznaniem dolnośląskich partnerów zajmujących się m.in.: szeroko pojętą reklamą (w tym produkcja filmów reklamowych, projektowaniem stron internetowych), firm specjalizujących się w nowoczesnych technologiach audiowizualnych .in. Motion Design, grafice komputerowej oraz projektowaniu i drukowaniu 3D, agencji PR zajmujących się budowaniem marki, komunikacją w przestrzeni miejskiej. Mile widziani są wolni twórcy, a zarazem przedsiębiorcy od tych , dla których głównym obszarem działania jest design. Partnerów do współpracy mogą znaleźć również firmy zajmujące się e-lerningiem, obecni będą ze strony saksońskiej również przedstawiciele izb rzemieślniczych z Lipska, Drezna i Chemnitz, przedsiębiorstwa z sektora rękodzieła, firmy związane z produkcją biżuterii, wyrobów drewnianych, budową instrumentów muzyczny, wzornictwem odzieżowym czy sztuką i rekonstrukcją związaną z budownictwem.
Przedsięwzięcie organizowane jest przez Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zgłoszenie udziału w spotkaniu następuje poprzez wysłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: pbw@ahk.pl lub fax: lub fax: 71 794 83 36

pdf program_ 

pdf zaproszenie 

docx formularz_zgloszeniowy_pl_ost_1_ 

13 / 05 / 2016
25 LAT WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

12 maja w Lipsku przedstawiciele Polski i Niemiec świętowali 25. jubileusz zawarcia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP i RFN. W uroczystości wziął udział Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - Łączą nas wspólne sprawy na pograniczu. Wspólnie...

13 / 05 / 2016

25 lat współpracy polsko-niemieckiej

12 maja w Lipsku przedstawiciele Polski i Niemiec świętowali 25. jubileusz zawarcia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP i RFN. W uroczystości wziął udział Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - Łączą nas wspólne sprawy na pograniczu. Wspólnie myślimy o infrastrukturze. Nasz ostatni sukces to przywrócenie połączenia kolejowego Wrocław – Drezno oraz uruchomienie połączeń transgranicznych do Görlitz - z satysfakcją mówił marszałek.
Wydarzenie wspólnie zorganizowały władze Miasta Lipska, Konsulat Honorowy RP w Lipsku, Województwo Dolnośląskie i Instytut Polski w Lipsku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji gospodarczych, kulturalnych i naukowych zaangażowanych we współpracę polsko-niemiecką.

Wśród przemawiających znaleźli się Sebastian Gemkow, Minister Sprawiedliwości Wolnego Państwa Saksonia, Burghard Jung, Nadburmistrz Miasta Lipsk, Marcin Jakubowski z Ambasady RP w Berlinie oraz Marcus Kopp, Konsul Honorowy RP w Lipsku.

Podczas swojego wystąpienia Cezary Przybylski podkreślił strategiczne znaczenie sąsiedzkiej transgranicznej współpracy Dolnego Śląska i Saksonii.

- Transgraniczne relacje partnerskie cieszą się szczególnym uznaniem i wsparciem Unii Europejskiej. Na realizację wspólnych przedsięwzięć w ramach Programu INTERREG Polska – Saksonia na latach 2014 – 2020 mamy do dyspozycji 70 mln euro - mówił marszałek Dolnego Śląska.

Marszałek Przybylski zwrócił również uwagę na kontakty gospodarcze, które stanowią bardzo istotny aspekt współpracy zagranicznej.

- Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym Dolnego Śląska. Najwyższy udział kapitału zagranicznego w naszym regionie pochodzi z Niemiec. Jednocześnie najwięcej, bo ponad połowa naszego eksportu, trafia do zachodnich sąsiadów Dolnego Śląska – przedstawiał Cezary Przybylski.

Z myślą o rozwoju dolnośląsko-saksońskich kontaktów handlowych w Lipsku marszałkowi towarzyszyli przedsiębiorcy i reprezentanci instytucji otoczenia biznesu, którzy spotkali się z przedstawicielami instytucji z Lipska, odpowiedzialnymi za międzynarodowy rozwój gospodarczy.

Jubileusz Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP i RFN był okazją do refleksji nad jego zapisami, które wciąż wymagają uwagi z obu stron. Marszałek Cezary Przybylski wspomniał o potrzebie zwiększenia u mieszkańców Saksonii zainteresowania nauką języka polskiego, a także o potrzebie zintensyfikowania wymiany dolnośląskiej i saksońskiej młodzieży. Mówił przy tym o skorzystaniu z doświadczeń Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, której działania od wielu już lat wypełniają zapisy Artykułu 30 Traktatu, dotyczącego wzajemnego poznania się i zrozumienia młodych pokoleń.

wspolpraca_polsko_niemiecka.jpg

28 / 04 / 2016
GRUNT NA MEDAL 2016 - aktualizacja dokumentów

                    Ruszyła ósma edycja konkursu GRUNT na MEDAL organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałków Województw oraz Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Celem...

28 / 04 / 2016

grunt na medal 2016 - aktualizacja dokumentów

3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruszyła ósma edycja konkursu GRUNT na MEDAL organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałków Województw oraz Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne, które dla gmin stanowią duży krok w kierunku rozwoju, tworzenia nowych miejsc pracy I poprawy jakości życia mieszkańców.
Najlepsze zgłoszone tereny z Dolnego Śląska uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu lokalizacji inwestorom przez PAIiIZ, Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Będą także promowane na forum międzynarodowym. Ponadto Zwycięzcy konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.
Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny niezabudowane (greenfield) przeznaczone pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.
Z udziału w konkursie wykluczone są tereny Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parków Przemysłowych i Technologicznych oraz tereny, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu Grunt na Medal. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia o konkursu przyjmowane są do 20 maja 2016 r. przez Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu
adres: ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
mail: oksana.okon@dawg.pl
tel. + 48 71 794 54 46, +48 608 62 11 00

Komplet materiałów dotyczących konkursu:

doc grunt_na_medal_regulamin_2016 

doc grunt_na_medal_2016_z.1_parametry_terenu 

docx grunt_na_medal_2016_z.2_o_wiadczenie_w_a_ciciela_prywatnego 

doc grunt_na_medal_2016_z.3_formularz_zgloszeniowy 

doc grunt_na_medal_2016_z.4__formatka_do_opisu_oferty 

doc grunt_na_medal_2016_z.5_wz_r_opisu_gminy 

doc grunt_na_medal_2016_z.6_lista_z_adresami_coi 

docx grunt_na_medal_2016_z.7_za_o_enia_prezentacji_gminy_podczas_audytu 

 

UWAGA! W związku z zapytaniem dotyczącym oświadczenia właściciela prywatnego (Załącznik 2) zaistniała potrzeba dostosowania tego załącznika dla właściciela (np. Skarb Państwa, ANR itp.), który może zbyć teren wyłącznie w drodze przetargu. W związku z tym dostosowano Załącznik nr 2a do takich potrzeb. Poniżej znajdziecie Państwo Załącznik 2a oraz zmieniony regulamin uwzględniający dodanie tego załącznika.

pdf grunt_na_medal_regulamin_2016_10.05.2016 

pdf grunt_na_medal_2016_z.2a_oswiadczenie_wlasciciela_prywatnego 

 

 

07 / 05 / 2016
B2B Z BRANŻĄ SKÓRZANĄ Z PAKISTANU

24 maja 2016 r. w Warszawie odbędą się spotkania podmiotów zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych z przedstawicielami pakistańskich firm branży skórzanej. W spotakniach udział weźmie 15 firm z Pakistanu reprezentujących następujące sektory branży skórzanej: surowe i...

07 / 05 / 2016

b2b z branżą skórzaną z pakistanu

24 maja 2016 r. w Warszawie odbędą się spotkania podmiotów zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych z przedstawicielami pakistańskich firm branży skórzanej. W spotakniach udział weźmie 15 firm z Pakistanu reprezentujących następujące sektory branży skórzanej:

 • surowe i przetworzone skóry bydlęce, kozie, bawole i owcze;
 • odzież, obuwie i galanteria skórzana;
 • meble skórzane.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 20 maja 2016 r. Spotkania będą odbywały się w języku angielskim.
Wszystlkie zainteresowane podmioty zapraszamy w dniu 24 maja do siedziby PARP przy ul. Pańskie 81/83. Spotkania rozpoczną się o godzinie 14.00.
Szczegółowe profile firm z Pakistanu: http://een.org.pl/index.php/azja/articles/spotkania-b2b-z-firmami-z-branzy-skorzanej-z-pakistanu-24-maja-2016-r-warszawa.html

07 / 05 / 2016
Z MSZ DO KENII I TANZANII

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje wizytę z komponentem gospodarczym w Republice Kenii oraz Zjednoczonej Republice Tanzanii. Wizyta odbędzie sie w dniach 14-22 lipca 2016 rokui bedziejednym z elementów XIV Konferencji UNCTAD w Nairobi. Do udziału w wydarzeniu zachęcamy zwłaszcza...

07 / 05 / 2016

z msz do kenii i tanzanii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje wizytę z komponentem gospodarczym w Republice Kenii oraz Zjednoczonej Republice Tanzanii. Wizyta odbędzie sie w dniach 14-22 lipca 2016 rokui bedziejednym z elementów XIV Konferencji UNCTAD w Nairobi.

Do udziału w wydarzeniu zachęcamy zwłaszcza przedsiębiorców z sektora zielonych technologii (m.in. recyklingu), energetycznego (rozwiązania dla elektrowni, sieci przesyłowych, itd.), naftowo-gazowego, chemicznego, kosmetycznego i infrastruktury transportowej (m.in. budowa dróg, transport kolejowy).

Wstępny program wizyty przewiduje m.in. spotkania z przedstawicielami delegacji rządowych państw najsłabiej rozwiniętych biorącej udział w Konferencji UNCTAD, spotkania bilateralne w resortach kenijskich i tanzańskich oraz z przedstawicielami organizacji międzynarodowych działających w tych krajach, a także udział w forach biznesowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2016 roku na adres e-mail:anna.maleta@msz.gov.pl, tel. 22 523 86 63

W połowie czerwca planowane jest seminarium przedwyjazdowe w siedzibie MSZ (Al. J.Ch. Szucha 21, Warszawa)

W załączonych materiałach:

 • notatka dot. logistyki planowanej wizyty (m.in. wstępny program wizyty oraz informacje dot. wiz, noclegów, przelotów, transportu na miejscu i profilaktyki zdrowotnej); 
 • oferta biletów lotniczych PLL LOT;
 • formularz zgłoszeniowy (opis w katalogu ukaże się w przypadku potwierdzenia udziału i przesłania opisu do dn. 30 maja 2016 r.)

doc formularz_kenia_tanzania 

docx kenia_tanzania___brief_logistyczny

pdf msz_do_kenii_i_tanzanii_07.2016 

07 / 05 / 2016
MISJA GOSPODARCZA NA BIAŁORUŚ

                    Zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej na Białoruś, w terminie od 6 do 11 czerwca 2016 roku. Misja odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Rolniczych "BELAGRO 2016" oraz...

07 / 05 / 2016

misja gospodarcza na białoruś

logo_bialorus_news.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej na Białoruś, w terminie od 6 do 11 czerwca 2016 roku. Misja odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Rolniczych "BELAGRO 2016" oraz Białoruskiego Tygodnia Rolnictwa.

Uczestnicy wydarzenia:

 • Branża spożywcza
 • Hodowla zwierząt 
 • Rolnictwo 
 • Leśnictwo 
 • Ogrodnictwo 
 • Winiarstwo 
 • Rybołówstwo 
 • Pszczelarstwo 
 • Weterynaria 
 • Nawadnianie 
 • Urządzenia i technologie dla rolnictwa 
 • Urządzenia i technologie dla przemysłu spożywczego 
 • Chłodnictwo i przechowanie warzyw i owoce 
 • Opakowania i znakowanie 
 • Budownictwo i wyposażenie dla rolnictwa 
 • Chemia dla rolnictwa i nawozy 
 • Technika i maszyny dla rolnictwa

W programie Misji Gospodarczej:

 • Udział w Targach w charakterze wystawcy na stoisku Krajowym i zwiedzającego 
 • Wizyta w przedsiębiorstwach branżowych w Obwodzie Brzeskim i Grodzieńskim 
 • Spotkanie z białoruskimi przedsiębiorcami w ramach giełdy kontaktów biznesowych (B2B) 
 • Spotkanie z przedstawicielami władz i organizacji okołobiznesowych 
 • Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami biznesu innych krajów 
 • Program kulturowo-turystyczny

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji prosimy o kontakt w sprawie ustalenia szczegółów wyjazdu pod adresem e-mail:info@pbihp.pl lub faxem 22 828 51 01/02

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 maja 2016 r.

02 / 05 / 2016
B2B z TURECKIMI FIRMAMI SEKTORA AGD

Dolnośląska Agencja Wspólpracy Gospodarczej Sp. z o.o. zaprasza producentów sektora AGD na rozmowy biznesowe z przedsiębiorcami z Turcji. 25 maja 2016 r. godz. 10.30, Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a. Udział w spotkaniach B2B jest bezpłatny. W spotkaniach...

02 / 05 / 2016

b2b z tureckimi firmami sektora agd

Dolnośląska Agencja Wspólpracy Gospodarczej Sp. z o.o. zaprasza producentów sektora AGD na rozmowy biznesowe z przedsiębiorcami z Turcji.
25 maja 2016 r. godz. 10.30,
Inkubator Przedsiębiorczości DAWG,
al. Kasztanowa 3a.

Udział w spotkaniach B2B jest bezpłatny.

W spotkaniach uczestniczyć będą tureccy przedsiebiorcy zrzeszeni w ESKISEHIR CHAMBER OF COMMERCE ( ETO). Eskisehir to miasto położone blisko stolicy Turcji - Ankary. Posiada wieloletnie doświadczenia biznesowe w handlu i przemyśle. Jest istotnym ośrodkim branży lotniczej, a także krajowej produkcji w sektorach: maszyny, żywność, i ceramiki, tkaniny i zasoby podziemne. Eskisehir jest także siedzibą znaczących światowych fabryk w branży AGD, takich jak Arcelik, Candys.
Zgłoszenia d udziału w spotkaniach B2B do 24.05 przyjmuje Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG sp. z o.o. na adres: dcoie@dawg.pl
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (71) 34 34 234

oraz w załączniku

pdf spotkanie_biznesowe_polsko_tureckie 

24 / 04 / 2016
Konkurs na najlepszy kobiecy startup w Polsce

Konkurs na najlepszy kobiecy startup w Polsce W imieniu JE Ambasador Izraela w Polsce Pani Anny Azari oraz Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet zapraszamy kobiety - przedsiębiorców - założycielki lub współzałożycielki startupów - do udziału w konkursie na najlepszy startup kobiecy w Polsce....

24 / 04 / 2016

konkurs na najlepszy kobiecy startup w polsce

Konkurs na najlepszy kobiecy startup w Polsce
W imieniu JE Ambasador Izraela w Polsce Pani Anny Azari oraz Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet zapraszamy kobiety - przedsiębiorców - założycielki lub współzałożycielki startupów - do udziału w konkursie na najlepszy startup kobiecy w Polsce.
Nagrodą główną w konkursie będzie wyjazd do Izraela oraz udział w międzynarodowym konkursie Start Tel Aviv Competition 2016 Female Entrepreneurs, który odbędzie się w trakcie DLD Tel Aviv Digital Conference w dniach 25-29 września 2016 r.
Ogłoszenie i główna część konkursu nastąpią podczas VIII Kongresu Kobiet, który w tym roku będzie miał miejsce w dniach 13-14 maja w Warszawie, w hali Centralnego Ośrodka Sportu „Torwar”.

UWAGA! Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja 2016 r. do godz. 16:00. WIĘCEJ >>>

20 / 04 / 2016
Amerykanie pod wrażeniem naszych firm

Amerykanie pod wrażeniem naszych firm Kilka godzin trwały bezpośrednie rozmowy pomiędzy dolnośląskimi a amerykańskimi firmami dotyczące możliwości współpracy. Uczestniczyli w nich przedsiębiorcy ze stanu Nevada oraz z Wrocławia, Świdnicy, Kłodzka, Dzierżoniowa, Świebodzic, Złotoryi i...

20 / 04 / 2016

amerykanie pod wrażeniem naszych firm

Amerykanie pod wrażeniem naszych firm

Kilka godzin trwały bezpośrednie rozmowy pomiędzy dolnośląskimi a amerykańskimi firmami dotyczące możliwości współpracy. Uczestniczyli w nich przedsiębiorcy ze stanu Nevada oraz z Wrocławia, Świdnicy, Kłodzka, Dzierżoniowa, Świebodzic, Złotoryi i Łagiewnik. Spotkanie było elementem przyjazdowej misji gospodarczej Amerykanów, którzy poszukują u nas partnerów z branży samochodowej, lotniczej, przemysłu obronnego i farmaceutycznego. Wizytę przygotowała Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, pod patronatem wicemarszałka Jerzego Michalaka.

- Nie ukrywam, że bardzo nam zależy na pozyskaniu firm z sektora IT, szczególnie startupów. Chcielibyśmy, by wasi przedsiębiorcy zakładali w Nevadzie swoje firmy, dlatego stwarzamy duże możliwości. Mamy jedne z najlepszych w USA warunki otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej, jesteśmy liderem w takich sektorach jak lotnictwo czy nowoczesne technologie produkcji- mówi Jakub P. Medrela z Las Vegas.

- Jesteśmy już po rozmowach, niestety niewiele mogę powiedzieć bo podpisaliśmy klauzulę poufności- zaznacza Radosław Kuczera, którego firma Hostersi specjalizuje się
w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych. – Rozmowy były bardzo owocne i wszystko wskazuje na to, że ich efektem będzie nowa spółka joint venture z amerykańską firmą branży technologicznej - dodaje Radosław Kuczera.

-Amerykanie mają globalne spojrzenie na biznes. My mamy świetnych inżynierów. Połączenie tych obszarów może przynieść korzyści dla obydwu stron, może się zrodzić wiele pomysłów i inicjatyw- zaznacza Mariusz Sinior z DAWG, organizator spotkań B2B. Dodaje, że przedsiębiorcy są bardzo zadowoleni ze spotkań.

- W Nevadzie działają już polskie firmy, głównie branży software. Skala jest jednak niewielka, a nam zależy by dolnośląscy przedsiębiorcy-mając siedziby tu na miejscu-rozwijali działalność na międzynarodowych rynkach, szczególnie takich jak Nevada- centrum innowacyjności, ze światowej klasy ośrodkami i parkami technologicznymi. Staramy się im to ułatwiać i pomagać na każdym etapie- mówi Elżbieta Misiak wiceprezes DAWG.

Zdaniem wicemarszałka Jerzego Michalaka kontakty na poziomie lokalnym są szczególnie pożądane, a wspieranie dolnośląskich firm w procesach globalizacyjnych jest jednym z najważniejszych zadań samorządu. – Wspomagamy wszystkie tego rodzaju inicjatywy bo dzięki nim region się rozwija- podkreśla wicemarszałek.

Ogromne wrażenie na delegacji z Nevady zrobili dwaj studenci Politechniki Wrocławskiej- Kacper Budnik i Jan Byrtek. 24 latkowie budują bezzałogowe samoloty z włókna węglowego w kole naukowym Politechniki, a ich wynalazki od kilku lat zdobywają najwyższe uznanie na światowych konkursach lotniczych. W najbliższych dniach studenckie działania zamienią na pracę zawodową, otwierają bowiem firmę specjalizującą się w usługach wykonywanych przez bezzałogowe maszyny lotnicze.

- Mamy wiele pomysłów i już duże doświadczenie. Nasz samolot może latać aż 4 godziny i być wykorzystywany do różnych celów-kontroli plonów rolnych, zrzucania szczepionek na uprawy, monitorowania stanu lasów czy liczebności zwierząt czy np. badania natężenia ruchu samochodowego – mówi Kacper Budnik.

- Ci chłopcy są wspaniali, są genialni. Mają taką wiedzę, takie pomysły…. Skontaktuję ich z odpowiednimi firmami w Las Vegas i na pewno przyjadą do nas na testy bo takie talenty trzeba rozwijać i wspierać- nie kryła entuzjazmu Maryla Nesbit, Menadżer ds. Działalności Międzynarodowej biura Gubernatora Stanu Nevada.

Amerykanie byli też pod wrażeniem samego Wrocławia. Przyznają, że nie mieli pojęcia jak pięknym jest miastem. W październiku raz jeszcze odwiedzą Dolny Śląsk bowiem zamierzają rozszerzyć współprace o ośrodki badacze i wyższe uczelnie.

FOT.1 - Kacper Budnik i Jan Byrtek z Politechniki Wrocławskiej

FOT.2 - Maryla Nesbit, Menadżer ds. Działalności Międzynarodowej biura Gubernatora Stanu Nevada

amerykanie_2.jpg