newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

17 / 01 / 2016
KOREAŃCZYCY INWESTUJĄ W ŻAROWIE

Co najmniej 72 miejsca pracy utworzą dwie koreańskie firmy, które wybudują fabryki w Żarowie obok Świdnicy. KCP oraz ILP związane są z branżą motoryzacyjną i zainwestują w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w sumie blisko 60 milionów złotych. KCP to część koreańskiego koncernu...

17 / 01 / 2016

koreańczycy inwestują w żarowie

Co najmniej 72 miejsca pracy utworzą dwie koreańskie firmy, które wybudują fabryki w Żarowie obok Świdnicy. KCP oraz ILP związane są z branżą motoryzacyjną i zainwestują w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w sumie blisko 60 milionów złotych.

KCP to część koreańskiego koncernu specjalizującego się w produkcji elementów odlewanych pod ciśnieniem z aluminium. Komponenty wykorzystywane są w silnikach wycieraczek samochodowych, układach kierowniczych, zawieszeniach i przekładniach, a także pasach bezpieczeństwa. W Żarowie firma wybuduje nowy zakład, w którym zatrudnienie znajdzie co najmniej 40 osób. Koszt inwestycji wyniesie blisko 34 mln złotych. Budowa powinna się zakończyć w grudniu 2017 roku.

ILP to spółka córka istniejącej od 20 lat na koreańskim rynku firmy IL RYUNG specjalizującej się w produkcji takich elementów jak przeguby, drążki oraz jarzma przekładni i wały kolumny kierowniczej. Koncern posiada 3 fabryki położone w Korei Południowej. W Żarowie produkowane będą stalowe elementy układów kierowniczych. Budowa fabryki pochłonie blisko 24 mln złotych, a zatrudnienie w niej znajdzie ponad 30 osób.

To pierwsi koreańscy inwestorzy na terenie wałbrzyskiej strefy w Żarowie. W gminie zezwolenie na działalność w WSSE posiada 13 firm, reprezentujących branże: motoryzacyjną, AGD, ceramiczną, włókienniczą oraz przemysł spożywczy. Przedsiębiorcy ci zainwestowali ponad 1,1 mld złotych i zatrudniają przeszło 2140 osób. W Żarowie wałbrzyska strefa posiada około 20 ha wolnego terenu objętego ulgami podatkowymi.

WSSE to największa z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Obejmuje prawie 3000 ha gruntu w 48 miejscowościach. Obecnie, na jej obszarze prowadzą działalność 183 firmy, które zainwestowały 20,7 mld złotych i zatrudniają blisko 43 tys. pracowników.

* fot. Zdjęcia z uroczystego wręczenia zezwoleń na działalność w WSSE, które odbyło się w grudniu w Zamku Książ. Na zdjęciach Pan Jarosław Ogrodnik, pełnomocnik firmy KCP i ILP odbiera zezwolenie z rąk Barbary Kaśnikowskiej, prezes WSSE "INVEST-PARK". Podczas przekazania obecny był również burmistrz Żarowa Leszek Michalak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny. 

ilp_kcp_zezwolenia_wsse__4_.jpg

17 / 01 / 2016
UKRAIŃSKI RYNEK OTWARTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Weszła w życie umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Przewiduje nie tylko stworzenie strefy wolnego handlu, ale i przyjęcie przez Ukrainę unijnego prawa gospodarczego. Co to oznacza dla dolnośląskich przedsiębiorców? Oglądaj Euro Fakty w TVP Wrocław, materiał przygotowany...

17 / 01 / 2016

ukraiński rynek otwarty dla przedsiębiorców

Weszła w życie umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Przewiduje nie tylko stworzenie strefy wolnego handlu, ale i przyjęcie przez Ukrainę unijnego prawa gospodarczego. Co to oznacza dla dolnośląskich przedsiębiorców? Oglądaj Euro Fakty w TVP Wrocław, materiał przygotowany przez red. Jadwigę Jarzębowicz. [od 4:40] WIĘCEJ >>

13 / 01 / 2016
DOLNOŚLĄSKIE GMINY ZAWALCZĄ O CZYSTE...

- Aż 70 % domów w Polsce wykorzystuje tzw. kopciuchy - najbardziej prymitywne piece emitujące bardzo duże ilości pyłów i substancji rakotwórczych. Wrzuca się do nich wszystko: śmieci (np. plastikowe butelki czy lakierowane drewno), w tym też odpady węglowe z wysoką zawartością siarki, chloru czy popiołu - mówił Krzysztof Smoliński z wrocławskiej fundacji EkoRozwoju, podczas konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". W konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, Krajową Agencję Poszanowania Energii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego...

13 / 01 / 2016

dolnośląskie gminy zawalczą o czyste powietrze?

- Aż 70 % domów w Polsce wykorzystuje tzw. kopciuchy - najbardziej prymitywne piece emitujące bardzo duże ilości pyłów i substancji rakotwórczych. Wrzuca się do nich wszystko: śmieci (np. plastikowe butelki czy lakierowane drewno), w tym też odpady węglowe z wysoką zawartością siarki, chloru czy popiołu - mówił Krzysztof Smoliński z wrocławskiej fundacji EkoRozwoju, podczas konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". W konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, Krajową Agencję Poszanowania Energii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli dolnośląskich gmin. Przedstawiono dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza w naszym regionie, propozycje rozwiązań problemu, jak również możliwości finansowania proekologicznych inwestycji.
Najpoważniejsze źródło zanieczyszczenia powietrza w dolnośląskich miastach i gminach - pyłów i rakotwórczego benzo(a)pirenu - stanowią kotły i domowe piece. Dodatkowe źródła to bardzo duży ruch samochodowy (w polskich miastach przypada znacznie więcej samochodów na mieszkańców niż w innych krajach Europy) oraz zakłady przemysłowe i energetyczne. Część mieszkańców Dolnego Śląska, szczególnie w okresie grzewczym, od lat narażona jest na oddziaływanie złej jakości powietrza na ich zdrowie. Dotyczy to głównie aglomeracji wrocławskiej, a także Legnicy i Wałbrzycha. Z problemem borykają się również mniejsze gminy, a szczególnie uciążliwy jest on dla ośrodków uzdrowiskowych, licznie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy poszukujących miejsc z czystym, zdrowym powietrzem. Tymczasem Wrocław w rankingu opublikowanym w 2015 roku przez francuski dziennik le Monde znalazł się na 8 miejscu wśród europejskich miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu.
- Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra (w tym Cieplice - Zdrój), , Kłodzko, Lwówek Śląski, Nowa Ruda, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Polanica - Zdrój, Szczawno – Zdrój, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec czy Złotoryja to tylko niektóre z dolnośląskich gmin, gdzie występują obszary przekroczeń dobowych stężeń groźnego dla zdrowia pyłu zawieszonego ( drobne cząstki np. sadzy krążące w powietrzu)- mówił Paweł Karpiński zastępca dyr. Wydziału Środowiska UMWD. By walczyć z problemem władze województwa w lutym 2014 roku przyjęły Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, w którym wskazane są wszystkie zagrożenia oraz propozycje działań służących ograniczeniu niskiej emisji na Dolnym Śląsku. Jednak, jak wynika z raportu Wydziału Środowiska UMWD, gospodarze zagrożonych stref zrealizowali założone programy naprawcze zaledwie w skali od 0,5 do 2, 7%. Trudno zatem mówić o istotnej redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego na Dolnym Śląsku. Tymczasem - jak powiedział podczas konferencji Krzysztof Smolnicki z EkoRozwoju - szacuje się, że w Polsce w ciągu roku z powodu zanieczyszczonego powietrza traci życie ok. 45 tys. osób, a w samym Wrocławiu 500.

Organizatorzy konferencji przekonywali, że dolnośląskie gminy powinny inwestować w jakość powietrza, a tym samym życia mieszkańców. Zarząd województwa w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 przeznaczył blisko 40 milionów złotych na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Są to m.in. projekty zakładające podłączanie do sieci ciepłowniczej zakładów przemysłowych, spółek miejskich i budynków użyteczności publicznej, wymiana starych, niskosprawnych kotłów węglowych na kotły wysokiej sprawności lub włączanie budynków do istniejących sieci ciepłowniczych wraz z ich termomodernizacją. Ważna jest również edukacja ekologiczna i kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów

  zaproszenie_kape_2016.jpg

03 / 01 / 2016
LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. Przygotowanie takiego programu jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia w ramach RPO WD 2014-2020. Dokument Zarządu Województwa określa podstawowe...

03 / 01 / 2016

lokalne programy rewitalizacji

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji. Przygotowanie takiego programu jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia w ramach RPO WD 2014-2020. Dokument Zarządu Województwa określa podstawowe zasady oraz kwestie szczegółowe dotyczące przygotowania przez Gminy lokalnych programów rewitalizacji, zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 przyjęte zostały przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 28 grudnia br. uchwałą nr 1622/V/15 jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Gminy mogą się zapoznać z dokimentem pod adresem: >>>

baner_ue.jpg

03 / 01 / 2016
KONFERENCJA "OGRANICZENIE NIESKIEJ EMISJI...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". Konferencja odbędzie się w dniu 13.01.2016 we Wrocławiu i ma na celu...

03 / 01 / 2016

konferencja "ograniczenie nieskiej emisji w gminach"

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w konferencji "Ograniczenie niskiej emisji w gminach". Konferencja odbędzie się w dniu 13.01.2016 we Wrocławiu i ma na celu uzmysłowienie osobom odpowiedzialnym za ochronę środowiska w gminach istoty problemu niskiej emisji, zagrożeń z nią związanych, wskazanie rozwiązań i możliwości pozyskania środków finansowych na wdrożenie programów prośrodowiskowych. Zjawisko niskiej emisji jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Udział w konferencji jest bezpłatny.

pdf zaproszenie_kape_2016_rok 

pdf program_kape 

doc formularz_zgloszeniowy_2016 

03 / 01 / 2016
RUSZYŁ MALUCH 2016

151 mln zł przeznaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na edycję programu MALUCH 2016 . Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Program skierowany jest m.in. do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Wnioski...

03 / 01 / 2016

ruszył maluch 2016

151 mln zł przeznaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na edycję programu MALUCH 2016. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Program skierowany jest m.in. do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Wnioski przyjmowane są do 12 stycznia oraz 1 lutego. 

O dofinansowanie może ubiegać się obecnie więcej podmiotów – już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje nieposiadające osobowości prawnej oraz uczelnie. Z miejsc opieki prowadzonych przez uczelnię będą mogły korzystać dzieci studentów, doktorantów oraz pracowników danej uczelni. Ważne, aby cała inwestycja była zrealizowana w 2016 roku.

Tegoroczny Program „MALUCH“ będzie realizowany w trzech modułach. Moduł pierwszy jest skierowany do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Środki z drugiego zostaną przeznaczone na utrzymanie już istniejących placówek, także tych prywatnych. Trzeci moduł skierowany jest do uczelni – środki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na moduł drugi - aż 80 mln zł. Na tworzenie nowych miejsc przez gminy zarezerwowano 60 mln zł, a przez uczelnie - 11 mln zł. Co ważne, w razie niewykorzystania środków, będą one mogły zostać przesunięte do innego modułu. Pozwoli to na ich optymalne wykorzystanie, zgodnie z realnymi potrzebami.

Termin składania ofert upływa 12 stycznia w przypadku modułu drugiego oraz 1 lutego w przypadku modułu pierwszego i trzeciego. Oferty można składać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, także za pośrednictwem platformy ePUAP.Szczegółowe zasady konkursu zawiera „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2016”. Szczegóły: >więcej<

logo_pl4.png

03 / 01 / 2016
WARSZTATY INTERREG V-A REPUBLIKA...

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska . Warsztaty skierowane są głównie do dolnośląskich jednostek sektora publicznego, które w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska złożyły do Wspólnego Sekretariatu formularz propozycji...

03 / 01 / 2016

warsztaty interreg v-a republika czeska-polska

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Warsztaty skierowane są głównie do dolnośląskich jednostek sektora publicznego, które w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska złożyły do Wspólnego Sekretariatu formularz propozycji projektowej i są w trakcie opracowywania wniosku projektowego. Warsztaty odbędą w dn. 26 stycznia 2016 r. oraz w dn. 27 stycznia 2016 r. (terminy do wyboru) w godz. 10:00-14:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (Wałbrzych, ul. Wysockiego 29).

Termin rejestracji uczestników upływa w dn. 18 stycznia 2016 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać jako skan dokumentu mailowo na adres rpk@dolnyslask.pl lub faxem na numer (71) 776 93 57. Prosimy o przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym pytań i tematów do omówienia w trakcie warsztatów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji listy uczestników i ograniczenia uczestnictwa liczby osób z jednej instytucji oraz do wskazania ostatecznego terminu udziału w warsztatach. Szczegóły dotyczące Warsztatów znajdują się na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/czeski2014-2020/szkolenia/

pdf zaproszenie_1_ 

doc 26_27.01.2016_formularz_zgloszeniowy 

28 / 12 / 2015
KONKURS PARP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP ". O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali...

28 / 12 / 2015

konkurs parp na dofinansowanie projektów innowacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP ". O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 18 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r. 
W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie przeznaczone jest dla MSP na realizację proinnowacyjnych usług tj.:
a) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
b) usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarachKrajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.
Wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Listy akredytowanych usługodawców są podane do publicznie dostępnej wiadomości – zamieszczone na stronie MR www.mr.gov.pl. Kryteria akredytacji dotyczyć będą m.in. doświadczenia i potencjału kadrowego IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Przedsiębiorca zainteresowany konkretną usługą proinnowacyjną będzie składał do PARP wniosek o dofinansowanie realizacji usługi przez wybrany akredytowany IOB.

Na etapie przygotowania Wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorca może wskazać do realizacji usługi IOB, który nie jest akredytowany, jednak najpóźniej w dniu potwierdzenia złożenia przez przedsiębiorcę Wniosku o dofinansowanie, IOB musi złożyć do MR wniosek o akredytację. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IOB musi uzyskać akredytację.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 045 000,00 zł.
  • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 28 255 000,00zł.

szczegółowe informacje: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2015-r

27 / 12 / 2015
RUSZA UNIJNE WSPARCIE DLA FIRM

  W 2016 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi 19 konkursów, w których firmy sektora MŚP będą mogły pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych  „Przedsiębiorstwa i innowacje”  oraz...

27 / 12 / 2015

rusza unijne wsparcie dla firm

image003.png

 

W 2016 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi 19 konkursów, w których firmy sektora MŚP będą mogły pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych „Przedsiębiorstwa i innowacje” oraz „Gospodarka niskoemisyjna”.

– W przyszłym roku ponad 500 milionów złotych trafi do dolnośląskich firm, wspierając innowacyjność, współpracę z naukowcami, a także ich wejście na rynki zagraniczne – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

W ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorstwa i innowacje” środki unijne przeznaczone są na wdrożenie całkiem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów. Poza tym dotacje przekazane będą w dużej mierze na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie zastosowania innowacyjności.

W czerwcu przyszłego roku możliwe będzie pozyskanie dotacji na usługi dla przedsiębiorstw w zakresie działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej, współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa wspierane będą również poprzez bezzwrotne „bony na innowacje”. Na to działanie kwota dofinansowania to ponad 24,3 mln zł.

Zastrzyk finansowy w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne w wysokości 48,6 mln zł będą mogły uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje otoczenia biznesu. Będzie możliwe również pozyskanie dotacji na wdrażanie nowych modeli biznesowych, strategii oraz nowoczesnych metod zarządzania. Na ten konkurs dofinansowanie wyniesie ponad 32,5 mln zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać także z terenów inwestycyjnych przygotowanych przez jednostki samorządów terytorialnych, lokalne grupy działania oraz instytucje otoczenia biznesu. Obszary Strategicznych Interwencji dla Dolnego Śląska to: równina wrocławska, Dolina Baryczy, obszar legnicko-gło-gowski, dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowicki, zachodni. Poziom dotacji dla tych obszarów to prawie 144 mln zł.

Działania w ramach osi „Gospodarka niskoemisyjna” będą ukierunkowane na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, na zwiększenie efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach, w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Konkursy będą obejmować również projekty ukierunkowane na zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach i na wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Pierwszy konkurs, w ramach którego rozdzielone zostanie 16,4 mln złDIP ogłosi 28 grudnia. W styczniu kwotą 95,2 mln zł zostaną wsparte przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z OZE.

W marcu przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły ubiegać się o środki na budowę i modernizację sieci energetycznej umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE do Krajowego SystemuElektroenergetycznego poprzez operatorów systemu dystrybucyjnego. Na ten rodzaj inwestycji będzie przeznaczone ponad 42,4 mln złotych ze środków unijnych. Więcej informacj na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl.

dip_logo.jpg

  belka.jpg