newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

Dolny Śląsk

aktualności

04 / 09 / 2016
POMOC DLA FIRM I PRACOWNIKÓW zagrożonych...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej rozpoczyna projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy” . Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520...

04 / 09 / 2016

pomoc dla firm i pracowników zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z pracy

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej rozpoczyna projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG Sp. z o.o., ARLEG S.A., AGROREG S.A. oraz KARR S.A. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:
¾ doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (520 osób);
¾ poradnictwo psychologiczne (120 osób);
¾ szkolenia zawodowe (160 osób);
¾ studia podyplomowe (60 osób);
¾ staże zawodowe (120 osób);
¾ dodatek relokacyjny (56 osób);
¾ wsparcie doradczo-szkoleniowe (272 osób) i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (208 osób).

Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.

ue.jpg

 

 

 

 


Szczegółowe informacje oraz nabór do projektu:

BIURO PROJEKTU
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław

tel. +48 71 736 63 05
e-mail: aktywizacja@dawg.pl
www.dawg.pl/aktywizacja

Koordynator projektu - Agnieszka Mąka; kontakt: e-mail: agnieszka.maka@dawg.pl
Specjalista ds. merytorycznych - Helena Dobrowolska-Kaniewska; kontakt: e-mail: helena.kaniewska@dawg.pl; tel.: +48 71 736 63 05
Doradca zawodowy - Katarzyna Oleszek; kontakt: e-mail: katarzyna.oleszek@dawg.pl; tel.: +48 71 736 63 05


 


04 / 09 / 2016
Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego dla...

Tylko do końca roku istnieje możliwość skorzystania z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG). Wsparcie Funduszu skierowane jest do MSP zainteresowanych otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności...

04 / 09 / 2016

gwarancja banku gospodarstwa krajowego dla mśp

Tylko do końca roku istnieje możliwość skorzystania z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG). Wsparcie Funduszu skierowane jest do MSP zainteresowanych otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności gospodarczej, które nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie spłaty kredytu, a jednocześnie spełniają kryteria wymagane dla gwarancji de minimis oraz jedno z kryteriów stanowiących o innowacyjności przedsiębiorcy. 

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego:

  • kwota gwarancji do 3,5 mln zł
  • brak opłat prowizyjnych
  • zabezpieczenie spłaty kredytu do 60% wartości kredytu
  • formalności ograniczone do minimum
  • szybki dostęp do środków kredytu na preferencyjnych zasadach.

Wykaz banków, współpracujących z BGK:
1. Alior Bank S.A.,
2. Bank BPH S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze,
4. Bank Zachodni WBK S.A.,
5. ING Bank Śląski S.A.,
6. mBank S.A.,
7. Bank Millennium S.A.,
8. PKO Bank Polski S.A.,
9. Raiffeisen Bank Polska S.A.,
10. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze.

Więcej informacji udziela Anna Juszkiewicz przedstawiciel regionalnego punktu informacji nt. gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIG.
tel. +48 71 798 56 28, e-mail: anna.juszkiewicz@technologpark.pl

04 / 09 / 2016
Pożyczki ze środków Post-JEREMIE

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej w najbliższym czasie rozpocznie udzielanie pożyczek ze środków Post-Jeremie.  Pożyczki udzielane będą na warunkach rynkowych przedsiębiorcom sektora MŚP, posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność na terenie województwa dolnośląskiego. W...

04 / 09 / 2016

pożyczki ze środków post-jeremie

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej w najbliższym czasie rozpocznie udzielanie pożyczek ze środków Post-Jeremie. Pożyczki udzielane będą na warunkach rynkowych przedsiębiorcom sektora MŚP, posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach projektu Post-JEREMIE DAWG jako Pośrednik Finansowy będzie posiadać środki w wysokości 8.000.000 zł. 

Maksymalna wysokość udzielanych pożyczek:

  • do 100 tys. zł dla wszystkich przedsiębiorstw sektora MŚP
  • do 250 tys. zł dla firm o profilu produkcyjnym

Informacje na temat rynkowych pożyczek Post-Jeremie:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(3 piętro, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. +48 71 736 63 08
tel. +48 71 736 63 04
tel. +48 71 736 63 05

e-mail: jeremie@dawg.pl

18 / 08 / 2016
Otwarcie zakładu Sitech we Wrześni

Firma Sitech rozpocznie produkcję siedzeń samochodowych dla koncernu Volkswagen we Wrześni. Zakład mieści się w hali wybudowanej przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, w bezpośrednim sąsiedztwie niemieckiego giganta motoryzacyjnego. Podwykonawca Volkswagena zatrudni ponad 80 osób....

18 / 08 / 2016

otwarcie zakładu sitech we wrześni

Firma Sitech rozpocznie produkcję siedzeń samochodowych dla koncernu Volkswagen we Wrześni. Zakład mieści się w hali wybudowanej przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, w bezpośrednim sąsiedztwie niemieckiego giganta motoryzacyjnego. Podwykonawca Volkswagena zatrudni ponad 80 osób.

Sitech to należący do koncernu Volkswagen producent komponentów siedzeń samochodowych oraz gotowych foteli. Firma powstała w 1998 roku. Obecnie zatrudnia około 5000 pracowników i mieści się w 7 zakładach, z czego 3 ulokowane zostały w Polsce.

Fabryka we Wrześni będzie pierwszym polskim zakładem Sitech, w którym produkowane będą kompletne siedzenia. Produkcja siedzeń dla modelu Crafter rozpocznie się jesienią tego roku. Dzięki bliskości fabryki Volkswagena produkty będą dostarczane w systemie „Just in Sequence” (w wyznaczonym czasie i odpowiedniej kolejności, bezpośrednio na linię produkcyjną). Z linii montażowej zjeżdżać ma około 100 tys. siedzeń rocznie.

Zakład mieści się w części hali przemysłowej wybudowanej przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Do dyspozycji inwestorów pozostaje druga połowa obiektu (około 5 tys. m.kw.). We Wrzesińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej dostępnych jest około 90 ha terenu, położonego w sąsiedztwie fabryki Volkswagena. Przedsiębiorcy działający w WSSE uprawnieni są do korzystania z ulg podatkowych wynoszących do 45% kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

15 / 08 / 2016
Kto najlepszy dla inwestora?

Na Dolnym Śląsku zakończyła się wizytacja terenów inwestycyjnych, które trafiły do drugiego etapu konkursu „Grunt na medal". Spośród 6 nieruchomości komisja konkursowa wyłoni regionalnego laureata - najlepszy grunt, który będzie szczególnie promowany i polecany inwestorom. Finał konkursu...

15 / 08 / 2016

kto najlepszy dla inwestora?

Na Dolnym Śląsku zakończyła się wizytacja terenów inwestycyjnych, które trafiły do drugiego etapu konkursu „Grunt na medal". Spośród 6 nieruchomości komisja konkursowa wyłoni regionalnego laureata - najlepszy grunt, który będzie szczególnie promowany i polecany inwestorom. Finał konkursu odbędzie się w październiku.
Przez kilka dni komisja składająca się z przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego i Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, przeprowadziła audyty w gminach Długołęka, Mietków, Oborniki Śląskie , Strzelin, Wiązów i Złotoryja, by wyłonić najlepiej przygotowany teren pod inwestycje przemysłowe.
- Tegoroczna edycja konkursu „Grunt na medal” charakteryzuje się znacznie lepszym przygotowaniem merytorycznym jednostek samorządu terytorialnego niż w latach ubiegłych. Prezentacje, informacje o gruntach, oferty pomocy dla potencjalnych inwestorów były bogatsze, bardziej kompleksowe i co bardzo ważne, przeprowadzone w języku angielskim. Powinno to być standardem, a niestety do tej pory samorządy sobie z tym nie radziły- mówi Mariusz Sinior, szef Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera spółki DAWG, który wraz z PAiZ-em audytował grunty.
Sześć z szesnastu terenów, które przeszły do drugiego etapu konkursu, to atrakcyjne lokalizacje pod przyszłe inwestycje. Posiadają różne powierzchnie i przeznaczenie w dokumentach planistycznych. Mogą tu inwestować zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne, przetwórstwa spożywczego czy- jak w przypadku gminy Mietków- turystyczne. Oceniane grunty nie stanowią konkurencji dla siebie nawzajem ale rozszerzają i urozmaicają ofertę inwestycyjną Dolnego Śląska.
W naszym regionie jest około 300 terenów przeznaczonych pod inwestycje, jednak tylko około 50 spełnia standardy i są to głównie grunty zlokalizowane w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Pozostałe, by mogły stać się atrakcyjne dla nabywców, samorządy muszą odpowiednio przygotować - m.in. doprowadzić media, uchwalić plany zagospodarowania przestrzennego, odrolnić, a także odpowiednio obsługiwać inwestorów.
W całej Polsce do tegorocznej, VII edycji konkursu przystąpiły 142 gminy, które nadesłały 179 ofert terenów inwestycyjnych. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 81 działek. Spośród nich Jury konkursu wybierze 16 najlepszych w kraju, po jednej z każdego województwa. Najbardziej aktywne (mierzone liczbą gmin, które przystąpiły do konkursu) okazały się gminy z województw: wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego.
W ubiegłym roku zwycięzcą plebiscytu na Dolnym Śląsku była Gmina Kobierzyce. Teren Magnice 4E, o powierzchni 23,14 ha uznano za jedną z szesnastu najbardziej atrakcyjnych działek inwestycyjnych w Polsce, a zarazem najatrakcyjniejszą w całym regionie.

11 / 08 / 2016
BEZPŁATNE SZKOLENIA „PRZEDSIĘBIORSTWO Z...

Wrocław 24.08 i 25.08 2016 plac Solny 13 ( siedziba Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej) Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne szkolenia „Przedsiębiorstwo z klimatem”, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 24 i 24 sierpnia. Koszty związane z energią są jednymi z...

11 / 08 / 2016

bezpłatne szkolenia „przedsiębiorstwo z klimatem”

Wrocław
24.08 i 25.08 2016
plac Solny 13 ( siedziba Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej)

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne szkolenia „Przedsiębiorstwo z klimatem”, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 24 i 24 sierpnia.

Koszty związane z energią są jednymi z najistotniejszych, stałych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W obliczu rosnących cen energii, coraz większą uwagę przykłada się do jej efektywnego wykorzystywania. Jej racjonalne zużycie w przedsiębiorstwie przynosi wymierne korzyści finansowe i wizerunkowe dla firmy.

Na szkoleniach "Przedsiębiorca z klimatem" uczestnik dowie się jakie są dostępne do dyspozycji narzędzia i mechanizmy pomagające w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego, do przeprowadzenia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania jak oszczędzać energię w biurze, jak bez nakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji oraz jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Organizatorami szkoleń są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Rejestracja po przysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:
http://www.fund.org.pl/redir,index?wiecej=4878&wiecej_news=1  oraz http://autobusenergetyczny.pl/?page_id=130

11 / 08 / 2016
Czy dolnośląski mak trafi do Kazachstanu?...

Dolnośląscy przedsiębiorcy przygotowują się do wizyty w Polsce Nursułtana Nazarbajewa, prezydenta Republiki Kazachstanu. 23 sierpnia w Warszawie odbędzie się Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze. Udział w wydarzeniu wezmą prezydenci Polski i Kazachstanu, szefowie resortów gospodarczych i...

11 / 08 / 2016

czy dolnośląski mak trafi do kazachstanu? przygotowania do forum gospodarczego polska-kazachstan.

Dolnośląscy przedsiębiorcy przygotowują się do wizyty w Polsce Nursułtana Nazarbajewa, prezydenta Republiki Kazachstanu. 23 sierpnia w Warszawie odbędzie się Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze. Udział w wydarzeniu wezmą prezydenci Polski i Kazachstanu, szefowie resortów gospodarczych i przedsiębiorcy obu krajów.

Z Dolnego Śląska kilkanaście firm odbędzie rozmowy i spotkania B2B z potencjalnymi partnerami z Kazachstanu, m.in. KGHM Bipromet (usługi projektowe i budowlane), Selena ( chemia budowlana), Kosmed ( leki homeopatyczne, kosmetyki naturalne), Feerum (obiekty suszarniczo- magazynowe) czy Duke ( nadzienia na bazie maku).
W trakcie Forum planowana jest także ceremonia podpisania umów i porozumień na poziomie instytucjonalnym, regionalnym jak również biznesowym.

Kazachstan to najważniejszy partner Polski w Azji Centralnej. Jest naszym czwartym partnerem handlowym wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw,
a w 2015 r. zajął dziewiąte miejsce pod względem wielkości polskiego eksportu do krajów azjatyckich, po Chinach (wraz z Hongkongiem), Singapusze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Izraelu, Indii, Republiki Korea.

Pod względem wartości eksportu do Kazachstanu wyprzedzają nas m.in. Chiny, Niemcy, USA, Republika Korea, Japonia, Włochy, Francja, Turcja, Ukraina oraz Rosja, Uzbekistan, Białoruś.
Główne pozycje w polskim eksporcie do Kazachstanu to: maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części - 18,6%, świeże owoce - 10,0%, produkty farmaceutyczne - 8,1%, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części - 7,4%.
Dominujące pozycje w polskim imporcie z Kazachstanu to: paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, woski mineralne - 89,7%, chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne, związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich,pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów - 6,9%.

Wg. danych Narodowego Banku Kazachstanu polskie inwestycje bezpośrednie brutto w Kazachstanie w okresie I-IX 2015 r. wyniosły 10,1 mln USD. Generalnie poczynając od 2011 r. wśród polskich inwestycji bezpośrednich występuje trend rosnący, i tak w 2011 r. wartość polskich BIZ brutto w RK wyniosła 15,9 mln USD, w 2012 r. - 16,7 mln USD, w 2013 r. - 19,1 mln USD, w 2014 r. - 42,8 mln USD.

Jednym z najważniejszych polskich inwestorów w Kazachstanie jest wrocławska Selena, która prowadzi działalność na temtejszym rynku od 2002 roku. Firma ma oddziały dystrybucyjne w Astanie, Ałmacie, Szymkencie, Atyrau, Aktobe, Aktau, Karagandzie i Ust-Kamienogorsku, a także zakład produkcyjny w Astanie –-wytwarzający zaprawy suche służące do ocieplania budynków. W ciągu 14 lat Selena zbudowała pozycję lidera lokalnego rynku klejów montażowych, pian poliuretanowych i uszczelniaczy z udziałami rynkowymi przekraczającymi nawet 45%.

W sierpniu ubiegłego roku firma rozpoczęła budowę kolejnego w Kazachstanie zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Astana - Nowe Miasto”, wraz z nowoczesnym centrum dystrybucji na terenie Kazachstanu oraz rynki krajów Azji Centralnej.

- Kazachstan prywatyzujący swój przemysł, dla naszych firm to doskonały rynek biznesowy - przekonuje dolnośląskich przedsiębiorców Piotr Guzowski, prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Dodaje, że sektorami priorytetowymi są: spożywczy, rolniczy, przetwórstwo rolno-spożywcze, budowlany, maszynowy, deweloperski, metalurgiczny i sektor energetyczny.

- Duże pole możliwości jest także w sektorze gospodarki komunalnej - to m.in. kanalizacja, termomodernizacja, utylizacja i recycling odpadów. W przypadku sektora rolniczego, zapotrzebowanie jest na wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia- podaje Dominika Rawecka, ekspert Dolnośląskiej Agencji współpracy Gospodarczej. DAWG wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Polsko-Kazachstańską Izbą Handlowo-Przemysłową prowadzą spotkania z przedsiębiorcami poprzedzające warszawskie forum gospodarcze, których celem jest aktywizacja wzajemnych powiązań handlowych i inwestycyjnych, a także przygotowanie do udziału naszego regionu w Międzynarodowej Wystawie EXPO w Astanie w 2017 roku.

01 / 08 / 2016
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Szanowni Państwo w związku planowaną w Polsce na 22 i 23 sierpnia wizytą Nursułtana Nazarbajewa, Prezydenta Republiki Kazachstanu oraz towarzyszącemu jej Forum Biznesu, zapraszamy na spotkanie mające na celu przygotowanie dolnośląskiego biznesu do udziału w powyższych wydarzeniach. środa,...

01 / 08 / 2016

zapraszamy na spotkanie

Szanowni Państwo
w związku planowaną w Polsce na 22 i 23 sierpnia wizytą Nursułtana Nazarbajewa, Prezydenta Republiki Kazachstanu oraz towarzyszącemu jej Forum Biznesu, zapraszamy na spotkanie mające na celu przygotowanie dolnośląskiego biznesu do udziału w powyższych wydarzeniach.

środa, 10 sierpnia 2016 r., godz. 10.15
al. Kasztanowa 3a, Wrocław
siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG Sp. z o.o.

Wizyta Prezydenta Kazachstanu w Polsce to znakomita okazja do wzmocnienia dialogu gospodarczego Polski i Kazachstanu angażującego samorząd gospodarczy, struktury regionalne oraz przedsiębiorców obu krajów. Zależy nam, by przy Państwa udziale wypracować działania sprzyjające aktywizacji wzajemnych powiązań handlowych i inwestycyjnych, a także podjąć przygotowania do udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO w Astanie w 2017 roku.


ZAPRASZAMY
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o.
Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
Izba Euroazjatycka


Osobami do kontaktu w sprawach związanych z organizacją grupy zainteresowanej udziałem w Forum Biznesu w Warszawie są: Barbara Kluza, kierownik Działu Kontaktów Pozaeuropejskich, Wydział Współpracy z Zagranicą UMWD, barbara.kluza@dolnyslask.pl, oraz Mariusz Sinior, kierownik Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Spółki DAWG, mariusz.sinior@dawg.pl


24 / 07 / 2016
Targi Budowlane „KazBuild 2016”

W imieniu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w dniach 4-8 września, w ramach międzynarodowych targów branży budowlanej - XXIII edycji Kazachstańskiej Międzynarodowej Wystawy w Ałmaty. Targi Budowlane...

24 / 07 / 2016

targi budowlane „kazbuild 2016”

W imieniu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w dniach 4-8 września, w ramach międzynarodowych targów branży budowlanej - XXIII edycji Kazachstańskiej Międzynarodowej Wystawy w Ałmaty.
Targi Budowlane „KazBuild 2016” w Ałmaty to: budownictwo i materiały budowlane, wyposażenie wnętrz, okna, drzwi i fasady, płytki ceramiczne i kamień.

Powierzchnia wystawiennicza: 8 400 mkw., liczba wystawców: 369, liczba odwiedzających przedstawicieli branży: 8 250, liczba państw uczestniczących: 32.
Targi „Aqaterm” w Ałmaty to: ogrzewanie, wentylacja , klimatyzacja, łazienki , baseny, sauny, SPA .
Powierzchnia wystawiennicza: 4990 mkw., liczba wystawców: 190, liczba wystawiających się brandów-270, liczba państw uczestniczących: 20.
Patronat nad imprezą sprawuje:
Ministerstwo Przemysłu i Nowych Technologii Republiki Kazachstanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Kazachstanu, Komitet ds. budownictwa, Akimat Miasta Ałmaty ( Urząd Miasta Ałmaty), Agencje Handlowe i Instytucje Dyplomatyczne.
Dla uczestników misji zorganizowane zostaną spotkania matchmakingowe z przedstawicielami kazachskich środowisk branżowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt a pod adresem Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa; tel/fax: + 48 22 630 97 82; tel: + 48 22 630 96 53; e-mail: pkihp@pkihp.pl, www.pkihp.pl
Korespondencję prosimy tytułować: Misja do KAZACHSTANU „KazBuild 2016”