newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

01 / 09 / 2015
HINDUSI ZAINTERESOWANI DOLNYM ŚLĄSKIEM. WE...

Firmy z Indii poszukują w Europie partnerów, z którymi mogliby nawiązać współpracę handlową, jak również nowych lokalizacji dla swoich przedsiębiorstw. We wrześniu ich przedstawiciele odwiedzą Dolny Śląsk, by dokładnie poznać ofertę inwestycyjną regionu i zweryfikować ją ze swoimi...

01 / 09 / 2015

hindusi zainteresowani dolnym śląskiem. we wrześniu sprawdzą czy warto tu inwestować.

Firmy z Indii poszukują w Europie partnerów, z którymi mogliby nawiązać współpracę handlową, jak również nowych lokalizacji dla swoich przedsiębiorstw. We wrześniu ich przedstawiciele odwiedzą Dolny Śląsk, by dokładnie poznać ofertę inwestycyjną regionu i zweryfikować ją ze swoimi oczekiwaniami. Przyjazdową misję gospodarczą organizuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Partnerem DAWG w przygotowaniu misji jest firma Euro Spektrum S.C. z Wrocławia.

Misja zaplanowana została w dniach od 21 do 24 września. Potrwa cztery dni robocze, a uczestniczyć w niej będą firmy z branż: spożywczej, kosmetycznej, ITC oraz jedna zajmująca się produkcją maszyn i linii produkcyjnych z wykorzystaniem nowych technologii, głównie dla przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego.

- Będziemy gościli globalnych graczy branży spożywczej, którzy posiadają już fabryki w Europie, ale zamierzają wejść na nowe rynki i zainteresowani są Polską. Poza tym to potencjał dwustronny - Hindusi chcieliby nie tylko inwestować, ale również kupować nasze towary - mówi Andrzej Jamrozik, prezes DAWG i podkreśla, że Dolny Śląsk jest gotowy i otwarty na wielkie inwestycje z Indii.

- Nasz region odwiedzą osoby decyzyjne - właściciele i prezesi przedsiębiorstw, którzy od razu będą mogli podejmować strategiczne decyzje. Chcą dokładnie poznać możliwości Dolnego Śląska, a także nawiązać kontakt z potencjalnymi partnerami biznesowymi - dodaje Grzegorz Bratek z Euro Spektrum.

Indie, podobnie jak Chiny, rozwijają się bardzo dynamicznie. Szacuje się, że wzrost gospodarczy w Indiach na koniec 2015 roku osiągnie poziom 6,3%. To efekt zwiększenia dynamiki inwestycji i produkcji przemysłowej, odformalizowania procedur wydawania zgód środowiskowych dotyczących budowy kopalni, dróg, elektrowni i systemów nawadniających, a także zwiększenia kompetencji nadzorczych zespołów monitorujących projekty. Znaczenie ma również kolejny wzrost wartości importu spowodowanego ożywieniem inwestycyjnym oraz dalszą liberalizacją ograniczeń dotyczących importu, a także zwiększenie wartości eksportu na skutek dalszej konsolidacji dynamiki wzrostu partnerów gospodarczych Indii.

- W ciągu ostatnich lat Indie ogromnie się zmieniły. To gospodarka od najnowocześniejszej, do najbardziej prymitywnej – mówi Adam Bisek, wrocławski biznesmen, który od lat współpracuje z Hindusami, a pod Wrocławiem – z myślą o kapitale indyjskim buduje centrum Europa-Azja. - Możemy być atrakcyjni dla Hindusów, jednak ważne, by podejmując z nimi rozmowy, znać ich mentalność - dodaje.

Wrześniowa misja organizowana jest z myślą nie tylko o ściągnięciu na Dolny Śląsk indyjskich inwestycji, ale również sprzedaży naszych produktów i usług na tamtejszym rynku.

- Dziś największe szanse na azjatyckim rynku mają firmy sektora MŚP. Są znacznie bardziej dynamiczne niż duże przedsiębiorstwa, tu łatwiej i szybciej podejmuje się decyzje – podkreśla Mariusz Sinior, ekspert Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Hinduscy przedsiębiorcy mają zaplanowanych kilka wizyt w dolnośląskich firmach, z którymi zamierzają kooperować.

Do najważniejszych parterów handlowych Indii należą Stany Zjednoczone i Chiny. Znaczący import produktów pochodzi także z Arabii Saudyjskiej oraz Emiratów Arabskich. Wśród eksporterów warto odnotować Arabię Saudyjską.

Z roku na rok dynamicznie rośnie jednak wartość obrotów towarowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej i Indiami. W 2013 r. najważniejszymi eksporterami towarów wśród państw UE były: Niemcy, Belgia i Wielka Brytania. Te trzy kraje odpowiadały za ponad 58% unijnego eksportu. Polska na liście największych unijnych eksporterów do Indii zajmowała w 2013 r. 10 miejsce (8 w 2012 r). W imporcie indyjskich towarów główną rolę odgrywały: Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Włochy, Francja i Belgia. Polska była pod względem wielkości zakupionych towarów 8 najważniejszym parterem Indii w UE.

Istotnym elementem współpracy gospodarczej między UE a Indiami są negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu (FTA). Formalnie rozpoczęły się w czerwcu 2007 r., jednak rozmowy z indyjskim partnerem okazały się bardzo trudne. Nie wyznaczono ostatecznej daty zakończenie negocjacji FTA UE Indie.


DAWG sp. z o. o.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

DAWG jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w Warszawie, co narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

Spółka jest partnerem władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy inwestorami zainteresowanymi podjęciem działalności w regionie, a Samorządem i jednostkami dysponującymi terenami inwestycyjnymi bądź właściwą infrastrukturą. Realizujemy zadania przypisane Centrom Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o. o
ul. Kotlarska 42 (3 piętro)
50-151 Wrocław
tel. +48 71 344 02 86
www.dawg.pl