newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

15 / 02 / 2019
LUBIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Miejski w Lubinie zorganizował spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,  a także osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Eksperci Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej dzielili się wiedzą na temat prowadzenia firmy, możliwości...

15 / 02 / 2019

lubin dla przedsiębiorców

Urząd Miejski w Lubinie zorganizował spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,  a także osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Eksperci Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej dzielili się wiedzą na temat prowadzenia firmy, możliwości pozyskania kapitału na inwestycje czy spzredaży towarów i usług poza granicami Polski.

http://www.lubin.pl/biznesmeni-sa-zadowoleni-i-chca-wiecej/

04 / 02 / 2019
HANNOVER MESSE 2019

W imieniu Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach brokerskich i międzynarodowych targach Hannover Messe 2019 - jednej z największych w Europie wielobranżowej imprezie targowej dla różnych gałęzi przemysłu. Hannover Messe odbędą się w...

04 / 02 / 2019

hannover messe 2019

W imieniu Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach brokerskich i międzynarodowych targach Hannover Messe 2019 - jednej z największych w Europie wielobranżowej imprezie targowej dla różnych gałęzi przemysłu. Hannover Messe odbędą się w dniach  1-5.04.2019.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, jako oficjalny partner spotkań brokerskich, oferuje zainteresowanym firmom z Dolnego Śląska następujące wsparcie:

- bezpłatne wejściówki na dwa wybrane dni targowe Hannover Messe 2019, dla maksymalnie 3 osób z danej firmy (niezależnie od wejściówek związanych z uczestnictwem w spotkaniach brokerskich),
- pomoc w rejestracji w spotkaniach kooperacyjnych,
- opiekę konsultantów WCTT na miejscu na targach w dniach 2 i 3.04.2019 (w tych dniach konsultanci będą obecni na targach i spotkaniach kooperacyjnych).

Podczas Hannover Messe 2019 odbędą się dwa  niezależne spotkania brokerskie. 
1/ The b2fair matchmaking event to wydarzenie brokerskie obejmujące 30-minutowe spotkania dwustronne firm mające na celu zachęcanie ich do rozpoczęcia współpracy. W wydarzeniu będą uczestniczyły firmy z około 50 różnych krajów z całego świata.The b2fair matchmaking event jest oficjalnym partnerem targów Hannover Messe organizowanym we współpracy z Global Business & Markets.Miejsce: Global Business & Markets, Hala 27 - stoisko D24, Hannover

Wszelkie informacje oraz rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie  internetowej wydarzenia http://www.b2fair.com/hannovermesse2019/Home/Index/1

Po wypełnieniu formularza zarejestrowana firma będzie mogła samodzielnie wybrać w systemie partnerów handlowych do rozmów. Do 15 lutego 2019 roku rejestracja jest bezpłatna (po tym terminie koszt to 119 EUR za firmę).

2/ Technology & Business Cooperation Days

Ta międzynarodowa impreza brokerska to miejsce dla innowacyjnych firm i instytucji badawczych, aby znaleźć partnerów do współpracy technologicznej i badawczej lub partnerstwa biznesowego w zorganizowanych spotkaniach jeden-na-jeden. Główne obszary tematyczne to:

•        Rozwiązania Industry 4.0 i Smart Factory

•        Energooszczędne technologie produkcyjne

•        Zrównoważona energia i mobilność

•        Narzędzia pomiarowe

Miejsce: Global Business & Markets, hala 2, stoisko "transfer technologii".Wszelkie informacje oraz rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie  internetowej wydarzenia https://technology-business-cooperation-days.b2match.io/. Po wypełnieniu formularza zarejestrowana firma będzie mogła samodzielnie wybrać w systemie partnerów handlowych do rozmów. Do 15 lutego 2019 roku rejestracja jest bezpłatna (po tym terminie koszt to 119 EUR za firmę).

Firmy same organizują sobie dojazd na spotkania i targi oraz wszelkie sprawy związane z ewentualnym zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Dodatkowe informacje: Tomasz Kryda, e-mail: t.kryda@wctt.pl

Informacje o targach mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: http://www.hannovermesse.de/home

 

 

31 / 01 / 2019
DAWG W RADIU WROCŁAW

DAWG sp. z o.o. w "Programie bez VAT" na antenie Radia Wrocław. Roman Kozłowski, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej w rozmowie z redaktorem Filipem Marczyńskim, m.in. o współpracy gospodarczej z zagranicą, programie „Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera”, pieniądzach...

31 / 01 / 2019

dawg w radiu wrocław

DAWG sp. z o.o. w "Programie bez VAT" na antenie Radia Wrocław. Roman Kozłowski, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej w rozmowie z redaktorem Filipem Marczyńskim, m.in. o współpracy gospodarczej z zagranicą, programie „Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera”, pieniądzach na innowacje i rozwój małych i średnich firm z Dolnego Śląska.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/84283/Rozmowa-z-prezesem-DAWG-Romanem-Kozlowskim-Program-bez-VAT?fbclid=IwAR2dQ5v3hVTYlDwc8jLi9aQjmx2egKM_cgtrGn4_aJCTBIp_qg72Q32Y1o8

 

 

 


 

 

30 / 01 / 2019
WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. podpisała porozumienie o współpracy z Instytutem Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotyczy ono m.in. współtworzenia programów kształcenia, inspirowania tematyki prac badawczo-rozwojowych, wspólnych przedsięwzięć...

30 / 01 / 2019

współpraca z uniwersytetem wrocławskim

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. podpisała porozumienie o współpracy z Instytutem Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotyczy ono m.in. współtworzenia programów kształcenia, inspirowania tematyki prac badawczo-rozwojowych, wspólnych przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich czy organizacji praktyk zawodowych dla studentów Instytutu.

Porozumienie obejmuje kilka obszarów:

  1. Współdziałania w zakresie kształtowanie planów i programów kształcenia na istniejących już kierunkach i specjalnościach ISM oraz kreowanie nowych inicjatyw o charakterze teoretyczno-praktycznym.
  2. Inspirowania tematyki prac badawczo – rozwojowych. ISM dysponując odpowiednim potencjałem kadrowym podejmowałaby się ich realizacji na uzgodnionych zasadach.
  3. Uzgadniania możliwości realizacji przez kadrę ISM analiz i ekspertyz m.in. z dziedziny rynku pracy, przedsiębiorczości, aktualnych tendencji rynkowych państw członkowskich UE oraz kształtowania wizerunku i marki regionu, city diplomacy.
  4. Organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich (seminaria, konferencje naukowe, cykliczne spotkania dyskusyjne) w celu dwukierunkowego przekazywania informacji o innowacyjnych rozwiązaniach organizacyjnych oraz dobrych praktykach w działalności gospodarczej a także współczesnych problemów w stosunkach międzynarodowych.
  5. Organizacji praktyk zawodowych studentów ISM w DAWG.
  6. Organizacji staży zawodowych dla absolwentów ISM.
  7. Uzgadniania zasad wspólnego występowania o finansowanie (ze środków krajowych i UE) wspólnych projektów, a w przypadku uzyskania finansowania – partnerska realizacja o obsługa finansowa projektów.
  8. Wspólnych publikacji oraz wzajemnym udostępnianiu materiałów naukowych i analitycznych.

Współpraca obejmie również tworzenie analiz na potrzeby przedsiębiorców i JST z zakresu umiędzynarodawiania działalności, współpracę w zakresie warsztatów z miękkich kompetencji dla dolnośląskich eksporterów, współorganizację konferencji, warsztatów i seminariów poświęconych przedsiębiorczości.

 

 


 

30 / 01 / 2019
WELLBEING W ORGANIZACJI

Zapraszamy do udziału w konferencji " Wellbeing w praktyce. Nowy styl funkcjonowania nowoczesnej firmy". Konferencja ma za zadanie dostarczenie wiedzy, inspiracji, a także innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych z podnoszeniem poziomu dobrostanu pracowników. Konferencja, której...

30 / 01 / 2019

wellbeing w organizacji

Zapraszamy do udziału w konferencji " Wellbeing w praktyce. Nowy styl funkcjonowania nowoczesnej firmy". Konferencja ma za zadanie dostarczenie wiedzy, inspiracji, a także innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych z podnoszeniem poziomu dobrostanu pracowników.

Konferencja, której DAWG jest partnerem, odbędzie się 20 marca we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1. Przeznaczona jest dla środowisk biznesowych: właścicieli i zarządów firm, kadry menadżerskiej, liderów, pracowników działów HR, CSR, EB, PR, coachów, trenerów biznesu, doradców personalnych, psychologów pracy, konsultantów zarządzania, a także innych osób zainteresowanych problematyką dobrostanu psychofizycznego (wellbeingu) i szczęścia pracowników.

Czym jest wellbeing w organizacji? To holistyczne podejście do pracownika i jego potrzeb w miejscu pracy, które obejmuje 6 obszarów: zdrowie, relacje, miejsce pracy, kulturę organizacyjną, systemy i procesy oraz świadomość.

Nowoczesne organizacje postrzegają ludzi jako kapitał, a nowy styl zarządzania uwzględnia holistyczne podejście do pracownika i dbałość o jego stan psychofizyczny. Badania pokazują, że takie podejście do pracownika owocuje wzrostem efektywności, zaangażowania i lojalności wobec firmy, co bezpośrednio przekłada się na wynik biznesowy oraz pozytywny wizerunek organizacji.

Szczegóły dotyczące konferencji: https://wellbeingwpraktyce.pl/

Partnerski link zniżkowy do zakupu biletów na konferencję: http://wellbeingwpraktyce.pl/order20/?partner=DAWG

 

 

 

 


 

29 / 01 / 2019
NABÓR DO PROJEKTU

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2019 r. zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników". Nabór prowadzony będzie przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie dla...

29 / 01 / 2019

nabór do projektu

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2019 r. zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników". Nabór prowadzony będzie przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego.

Dokumenty należy składać na aktualnie obowiązujących wzorach, dostępnych na stronie internetowej www.agroreg.com.pl (dział OFERTA – BUR (działanie 8.6)). Ze względów organizacyjnych formularze będą przyjmowane WYŁĄCZNIE w siedzibie ARR „AGROREG” S.A.,  przy ul. Kłodzkiej 27, sekretariat, w godz.: 08:00-15:00.

Nabór będzie trwał od 12.02.2019 r od godziny 08:00 do wyczerpania środków.
Kwota pozostała do rozdysponowania: 121 174,77 PLN.

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.

Informujemy również, że zgłoszenia do projektu na bieżąco są przyjmowane w subregionie legnicko-głogowskim oraz jeleniogórskim. Dla przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego w 2019 r. rekrutacja jest wstrzymana. 

25 / 01 / 2019
MAMY SIEĆ PROMOCJI GOSPDARCZEJ

  Na Dolnym Śląsku ruszyła pierwsza w Polsce regionalna sieć promocji gospodarczej pn. „Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera”. Tworzy ją dziesięć gmin, które uczestniczyły w pilotażowym programie przygotowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej sp. z o. o....

25 / 01 / 2019

mamy sieć promocji gospdarczej

 

Na Dolnym Śląsku ruszyła pierwsza w Polsce regionalna sieć promocji gospodarczej pn. „Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera”. Tworzy ją dziesięć gmin, które uczestniczyły w pilotażowym programie przygotowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej sp. z o. o.

Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera – wyspecjalizowane jednostki działające zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – powstały w dziesięciu dolnośląskich miejscowościach: Głogowie, Dzierżoniowie, Radwanicach, Strzegomiu, Strzelinie, Świdnicy, Wałbrzychu, Wiązowie, Złotoryi i Żmigrodzie.

- Te gminy bardzo aktywnie włączyły się w proces budowania swojej konkurencyjności inwestycyjnej. Nasza spółka pomogła im m.in. zrewidować ofertę inwestycyjną, wskazać przewagi poszczególnych samorządów, przygotować zespół do obsługi inwestora czy zaplanować promocję na arenie krajowej i międzynarodowej- mówi Robert Iwan, wiceprezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

Przez rok certyfikowani eksperci DAWG przeprowadzili audyty inwestycyjne w gminach. Wskazali najsłabsze i najmocniejsze strony poszczególnych samorządów oraz rekomendowali rozwiązania, mające na celu poprawę konkurencyjności.

- To był pracowity okres dla naszego Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, a sam program oceniam bardzo pozytywnie. Mogę się pochwalić, że w ostatnich latach sprzedaliśmy wszystkie gminne grunty inwestycyjne. Zależy nam, aby nabywców znalazły także pozostałe grunty

z terenu miasta i gminy Strzelin, które nie są naszą własnością. Włączyliśmy je do naszej oferty, bo każdy nowy inwestor, również ten który kupi działkę od prywatnej osoby, to korzyść dla całej gminy. Udział w projekcie GCOIE to nowe i cenne doświadczenie, które pomogło nam lepiej i skuteczniej promować grunty inwestycyjne. Teraz, zgodnie z wytycznymi, uzupełniamy ofertę terenów inwestycyjnych, by była jeszcze bardziej atrakcyjna-podkreśla Dorota Pawnuk, burmistrz miasta i gminy Strzelin.

Jednym z przykładów samorządu, który zrewidował swoje podejście do pozyskiwania nowych inwestycji jest Wałbrzych. Miasto zmienia swój wizerunek i stawia na sektor BPO (Business Process Outsourcing)-jedną z najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce. W przyszłym roku w Wałbrzychu powstanie pierwsze poza Wrocławiem duże centrum nowoczesnych usług dla biznesu, a pracę będą mogli w nim znaleźć specjaliści w takich dziedzinach jak: IT, logistyka, finanse, HR czy księgowość. Dla Wałbrzycha, gdzie funkcjonuje dużo międzynarodowych firm przemysłowych, to szansa na dalszy rozwój, w zupełnie nowym kierunku.

Podobnie „rewolucyjne podejście” prezentuje Złotoryja. To pierwszy w Polsce samorząd, który wybuduje modułową halę produkcyjną dla małych i średnich firm. Inwestycja warta jest 6,5 mln zł netto, z czego 4,8 mln zł pozyskano ze środków RPO WD.

- Przez 20 lat sam byłem przedsiębiorcą dlatego doskonale wiem na jakie trudności firmy napotykają. Około 25 procent inwestorów, z którymi prowadziliśmy rozmowy, potrzebowało takiego wsparcia. Nie byli zainteresowani budową zakładów od podstaw, lecz chcieli uruchomić produkcję w gotowym obiekcie. Jego budowa daje naszej gminie przewagę nad innymi miejscowościami w regionie. Inwestorzy mogą po prostu wynająć helę, wstawić maszyny, zatrudnić ludzi i natychmiast ruszyć z produkcją. W hali jest miejsce na pracę nawet trzech firm produkcyjnych z sektora MSP- mówi Robert Pawłowski, burmistrz Złotoryi.

Ważnym aspektem tworzenia Gminnych Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera było przeszkolenie kadry urzędników, odpowiedzialnych za przygotowanie i promocję ofert inwestycyjnych, kontakty z inwestorami oraz instytucjami uczestniczącymi w procesach inwestycyjnych, m.in. agencjami pośrednictwa pracy.

- Ważne, by w takich firmach jak nasza, gminy widziały istotnego partnera. Obsługujemy wielu inwestorów, a naszą rolą jest przedstawienie oceny sytuacji rynku pracy w wybranych lokalizacjach i pomoc w wyborze najlepszych rozwiązań pracowniczych dla danej inwestycji, pomoc w rekrutacji czy szkoleniach pracowników. Dotychczasowa współpraca z samorządami pozwoliła przyciągnąć dużo nowych inwestycji i wypromować Dolny Śląsk jako dobre miejsce nie tylko do inwestowania ale też zamieszkania - Arkadiusz Więckiewicz, z Randstad Polska, największej w kraju agencji branży HR specjalizującej się w usługach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.


Zdaniem ekspertów DAWG, sukces stabilności i wzrostu gospodarczego naszego regionu wiąże się nie tylko z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, ale także reinwestycjami już istniejących przedsiębiorstw. Kolejnym istotnym aspektem rozwoju lokalnych samorządów jest eksport, który w coraz większym stopniu jest udziałem MSP.


- Wiele samorządów nie współpracuje z lokalnymi firmami, zwłaszcza małymi i średnimi. Tymczasem trzeba pamiętać, że to MSP napędzają gospodarkę, a wspieranie lokalnych firm leży w interesie gmin. Dlatego wskazywaliśmy jak ważne jest m.in. obniżanie gminnych podatków, ułatwienia w dostępie do infrastruktury, informowanie o możliwościach pozyskania środków na inwestycje, na innowacje, dostarczanie informacji o szkoleniach, nowych rynkach zbytu czy potencjalnych partnerach handlowych na całym świecie – zaznacza Roman Kozłowski, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

 

24 / 01 / 2019
SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego przekażemy Państwu szczegóły związane z projektem pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”. Spotkanie odbędzie się 7 lutego w siedzibie DAWG we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmujemy do...

24 / 01 / 2019

spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego przekażemy Państwu szczegóły związane z projektem pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”. Spotkanie odbędzie się 7 lutego w siedzibie DAWG we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 lutego.


Spotkanie informacyjne w DAWG:
07. 02. 2019 r.
godz. 10.00
Wrocław
al. Kasztanowa 3a-5
sala VIP, II piętro

Formularze zgłoszeniowe na spotkanie (w załączeniu poniżej) prosimy przesyłać do dnia 6.02.2019 adres: aneta.gazda@dawg.pl

Formularze zgłoszeniowe na spotkanie: FORMULARZ zgloszeniowy BNI

 

 


 

22 / 01 / 2019
FABRYKA BATERII DO E-AUT

Mercedes-Benz Cars ogłosił, że w Jaworze na Dolnym Śląsku zbuduje fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Zakład powstanie obok fabryki silników samochodowych, która seryjną produkcję rozpocznie już w tym roku. Dzięki budowie nowej fabryki baterii w Jaworze powstanie ponad 300 nowych...

22 / 01 / 2019

fabryka baterii do e-aut

Mercedes-Benz Cars ogłosił, że w Jaworze na Dolnym Śląsku zbuduje fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Zakład powstanie obok fabryki silników samochodowych, która seryjną produkcję rozpocznie już w tym roku.

Dzięki budowie nowej fabryki baterii w Jaworze powstanie ponad 300 nowych miejsc pracy. Montaż baterii będzie wyposażony w najnowocześniejsze technologie i, podobnie jak fabryka silników, będzie zaopatrywany w energię odnawialną. Seryjna produkcja baterii do pojazdów z rodziny EQ (Electric Intelligence) rozpocznie się na początku kolejnej dekady.Inwestycja ma być wieloetapowa i pochłonie ponad 200 mln euro. To dziewiąta fabryka baterii należąca do Mercedesa. Pozostałe znajdują się w siedmiu miejscach na trzech kontynentach..
- Do 2022 r. przeprowadzimy elektryfikację całego portfolio Mercedesa proponując naszym klientom różne wersje pojazdów z napędem elektrycznym w każdym segmencie. Wśród nich będzie co najmniej dziesięć samochodów w pełni elektrycznych. Baterie do tych aut wyprodukujemy w naszych fabrykach, bo jest to ważny czynnik sukcesu w erze elektromobilności. Fabryka baterii w Jaworze jest drugą już inwestycją Mercedesa w tej lokalizacji. Pierwszą jest inteligentna fabryka zaawansowanych technologicznie silników do pojazdów konwencjonalnych, a teraz wprowadzamy do Polski kolejną technologię przyszłości – mówi Markus Schäfer, Członek Zarządu ds. produkcji i łańcucha dostaw Mercedes-Benz Cars.

Fabryka silników i nowa fabryka baterii w Jaworze są ważnymi ogniwami naszej globalnej sieci produkcji układów napędowych. Mamy obecnie dziewięć fabryk baterii na świecie, co zapewnia nam bezpieczeństwo produkcji aut z napędem elektrycznym. Lokalizacja w Jaworze okazała się dobrą decyzją już przy budowie fabryki silników. Budowa fabryki baterii to kontynuacja tego sukcesu. Cieszymy się bardzo z rozwoju współpracy z regionem i polskimi koleżankami i kolegami – mówi Frank Deiß, szef działu produkcji układów napędowych Mercedes-Benz Cars.

Mercedes-Benz Cars jest jedną z pierwszych dużych firm przemysłowych, które zawarły umowy z lokalnymi dostawcami zielonej energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Zarówno fabryka silników, jak i nowa fabryka baterii będą zaopatrywane w energię odnawialną, neutralną pod względem emisji CO2. Tym samym Jawor będzie jedną z pierwszych bezemisyjnych fabryk Mercedesa na świecie.

Elektromobilność to inwestycje zaawansowane technologicznie, ale również mające wpływ na zmianę struktury gospodarki i pozycję Polski jako lidera w tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, której DAWG jest certyfikowanym partenrem, aktualnie obsługuje 14 inwestycji z tego sektora, dzięki którym może powstać ponad 3,3 tys. miejsc pracy.