newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

16 / 10 / 2019
Informacja o przedłużenie naboru JST z...

Trwa nabór JST z województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie w samorządzie województwa dolnośląskiego”. Projekt realizowany jest przez DAWG sp. z o.o. w partnerstwie z ARAW S.A.   Nabór zgłoszeń zostanie zamknięty 25 pażdziernika 2019 r. Liczba miejsc ograniczona! Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w załączonym Regulaminie. Środki przeznaczone na realizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu krajowego w wysokości w ramach Działania 2.18 PO WER....

16 / 10 / 2019

informacja o przedłużenie naboru jst z województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie „standardy obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego.

Trwa nabór JST z województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie w samorządzie województwa dolnośląskiego”. Projekt realizowany jest przez DAWG sp. z o.o. w partnerstwie z ARAW S.A.

 

Nabór zgłoszeń zostanie zamknięty 25 pażdziernika 2019 r. Liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w załączonym Regulaminie.

Środki przeznaczone na realizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu krajowego w wysokości w ramach Działania 2.18 PO WER.

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie standardu obsługi inwestora przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 

1. Szkolenia:

· dla kierowników JST (ABC· obsługi inwestora, zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym, sztuka prezentacji i kompetencje managerskie);

· dla pracowników urzędów JST (przygotowanie oferty inwestycyjnej, przewagi konkurencyjne lokalizacji, jak stworzyć· materiały promocyjne, strona internetowa przyjazna dla inwestora);

2. Doradztwo indywidualne (opracowanie oferty inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu, przygotowanie zawartości strony www prezentującej ofertę inwestycyjną JST, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej jednego obszaru lub obiektu JST);

3. Opracowanie przez JST , przy wsparciu DAWG sp. z o.o. i ARAW S.A. kompleksowej oferty inwestycyjnej jednego obszaru lub obiektu gminy oraz opublikowanie jej na własnej stronie internetowej a także wdrożenie w urzędzie JST procedur obsługi inwestora zgodnych ze standardem opracowanym przez PAIH SA w ramach projektu;

4. Wizyta studyjna dla kierowników oraz pracowników JST do gminy w woj. dolnośląskim, która skutecznie obsługuje i współpracuje z inwestorami, u inwestora, który podzieli się doświadczeniem współpracy z samorządem podczas procesu inwestycyjnego oraz w SSE. W drugim dniu zaplanowano warsztaty z zakresu obsługi inwestorów w praktyce.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 71 736 63 07.

DO POBRANIA:

Formularz_zgloszeniowy

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_

16 / 10 / 2019
3. SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

Rozwój nowych produktów – napędzany w szczególności przez daleko idącą zmianę paradygmatu spo-łecznego w kierunku nowych wartości – naznaczony jest obecnie odczuwalną tendencją do większego zrównoważenia. W ujęciu holistycznym, zrównoważone rozwiązania na ogół obejmują znacznie więcej niż...

16 / 10 / 2019

3. saksońsko-polski dzień innowacji

Rozwój nowych produktów – napędzany w szczególności przez daleko idącą zmianę paradygmatu spo-łecznego w kierunku nowych wartości – naznaczony jest obecnie odczuwalną tendencją do większego zrównoważenia. W ujęciu holistycznym, zrównoważone rozwiązania na ogół obejmują znacznie więcej niż tylko ochronę klimatu i środowiska. Odzwierciedlają one raczej nowo wyłaniające się postawy etyczne na wszystkich poziomach znajdowania rozwiązań: nie tylko są skoncentrowane na krótkoterminowym sukce-sie i zysku, ale również są ukierunkowane na zrównoważone produkty, które umożliwiają uzyskanie dłu-goterminowej wartości dodatniej jak i umiarkowanego wzrostu i bezpiecznych miejsc pracy. Zrównoważony rozwój stanie się dominującym tematem strategii innowacji i rozwoju produktów przyszło-ści dla przemysłu w Europie Środkowej jak i na świecie. Pod względem społeczno-politycznym oznacza to poważne wyzwanie dla wszystkich decydentów z sektora biznesu, nauki i polityki. Tegoroczny Dzień Innowacji postrzegany jest jako ugruntowana platforma dyskusyjna dla transgranicz-nego transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i przemysłem, a także polityką i społeczeństwem. Oferuje forum wyznaczające nowe trendy w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju produktów, w szczególności w zakresie oszczędności zasobów i energii. W przyszłości zrównoważony rozwój będzie w coraz większym stopniu siłą napędową innowacji. W ramach Dnia Innowacji omówione zostaną sposoby wykorzystania globalnych wyzwań jako okazji do trwałej poprawy i wzmocnienia naszej konkurencyjności w Europie Środkowej. http://xborderinnovation.eu/ Przejdź do formularza rejestracyjnego

SPDI_Agenda_PL_wgr

15 / 10 / 2019
STEP Rattan Service

Włoska firma STEP Rattan Service eksportuje włoską oliwę z oliwek Extravergine i szuka wiarygodnych Kupujących i partnerów, takich jak sieci supermarketów, nabywcy prywatni, centra handlowe. Firma eksportuje kiwi, śliwki i wszystkie rodzaje owoców i warzyw uprawianych we Włoszech w klimacie...

15 / 10 / 2019

step rattan service

Włoska firma STEP Rattan Service eksportuje włoską oliwę z oliwek Extravergine i szuka wiarygodnych Kupujących i partnerów, takich jak sieci supermarketów, nabywcy prywatni, centra handlowe.

Firma eksportuje kiwi, śliwki i wszystkie rodzaje owoców i warzyw uprawianych we Włoszech w klimacie śródziemnomorskim.
Już teraz eksportuje włoskie jabłka na Bliskim Wschodzie w takich krajach jak Oman, Dubaj i Indie, a także planuje wprowadzić  polskie jabłka na rynki azjatyckie i bliskowschodnie.

 

załącznik 1

załącznik 2

14 / 10 / 2019
Dolnośląska Agencja Współpracy...

1. Nazwa zamówienia: Badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok. 2. Opis zamówienia: Wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o rachunkowości oraz wzięcie udziału w inwentaryzacji. Biegły rewident po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, obowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej podczas oceny w/w sprawozdania finansowego. 3. Miejsce realizacji: Siedziba DAWG sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5 4. Termin przedłożenia...

14 / 10 / 2019

dolnośląska agencja współpracy gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą we wrocławiu zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn. "badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok".

1. Nazwa zamówienia:

Badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

2. Opis zamówienia:

Wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o rachunkowości oraz wzięcie udziału w inwentaryzacji. Biegły rewident po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, obowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej podczas oceny w/w sprawozdania finansowego.

3. Miejsce realizacji:

Siedziba DAWG sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5

4. Termin przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego:

do dnia 31 marca 2020 roku

5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności:

Wynagrodzenie płatne przelewem po realizacji usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

6. Po złożeniu ofert, zawierających cenę, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi przez Zamawiającego Wykonawcami.

7. Sposób i termin składania ofert:

mailem na adres: ewa.zolkiewicz@dawg.pl do dnia 31.10.2019

10 / 10 / 2019
MISJA GOSPODARCZA POLSKICH FIRM DO...

MISJA GOSPODARCZA POLSKICH FIRM DO WIETNAMU 16-24.11.2019 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zaprasza do udziału w Misji Gospodarczej Polskich Firm do Wietnamu, która odbędzie się w dniach 16-24.11.2019 r.    Program MISJA GOSPODARCZA POLSKICH FIRM DO WIETNAMU...

10 / 10 / 2019

misja gospodarcza polskich firm do wietnamu 16-24.11.2019

MISJA GOSPODARCZA POLSKICH FIRM DO WIETNAMU 16-24.11.2019

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zaprasza do udziału w Misji Gospodarczej Polskich Firm do Wietnamu, która odbędzie się w dniach 16-24.11.2019 r. 

 

Program

MISJA GOSPODARCZA POLSKICH FIRM DO WIETNAMU 16-24.11.2019

Program Misji: 

16.11 - Wylot z Warszawy
17.11 - Przylot do Hanoi, kolacja powitalna
18.11 - Spotkania B2B w Hanoi, spotkanie w siedzibie Association of Small and Medium Enterprises
19.11 - Przejazd do Prowincji Thai Nguyen, spotkania z przedstawicielami lokalnych władz, spotkania B2B
20.11 - Wizyta w prowincji Bac Giang, Spotkania B2B, przejazd na lotnisko w Hanoi, przelot do Sajgonu
21.11 - Spotkanie z Dyrektorem Zagranicznego Biura Handlu, spotkania B2B22.11 wizyta studyjna w prowincjach południa – Tien Giang oraz Ben Tre23.11 wylot z Sajgonu

 

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: coie@dawg.pl w terminie do 25.10.2019

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 71 736 63 11, 71 736 63 07

Szczegóły załącznik

 

09 / 10 / 2019
Misja Gospodarcza do Mediolanu

W dniach 24-26 września 2019r. odbyła się promocyjna wizyta studyjna do Mediolanu. W ramach promocji Dolnego Śląska odbyły się spotkania z wiceprezydentem Regionu Lombardii Fabrizio Sala, z Radnym Regionu Lombardii, Przewodniczącym Komisji ds. przemysłu, kształcenia oraz zatrudnienia Gianmarco...

09 / 10 / 2019

misja gospodarcza do mediolanu

W dniach 24-26 września 2019r. odbyła się promocyjna wizyta studyjna do Mediolanu. W ramach promocji Dolnego Śląska odbyły się spotkania z wiceprezydentem Regionu Lombardii Fabrizio Sala, z Radnym Regionu Lombardii, Przewodniczącym Komisji ds. przemysłu, kształcenia oraz zatrudnienia Gianmarco Senna. Na czele delegacji dolnośląskiej stał Pan Krzysztof Bramorski – Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów z Zagranicą.

Na spotkaniach został zaprezentowany potencjał gospodarczy Dolny Śląsk oraz omówione potencjalne kierunki i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi oraz włoskimi przedsiębiorcami.
 Podczas Gali Biznesu, zorganizowanej w siedzibie Konsulatu Generalnego RP Polski w Mediolanie została przedstawiona prezentacja potencjału inwestycyjnego Województwa Dolnośląskiego. W trakcie wydarzenia odbyły się również bezpośrednie spotkania biznesowe pomiędzy przedsiębiorcami z Dolnego Śląska a potencjalnymi partnerami z Włoch. Duże zainteresowanie włoskiego biznesu skierowane było do sektorów farmaceutycznego, spożywczego, IT.

26 / 09 / 2019
Konferencja Dzierżoniów 08.10.2019 r.

Burmistrz Dzierżoniowa zaprasza na bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć własny biznes. 9. pażdziernika 2019, godz. 9:30 DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY Więcej informacji na temat konferencji w pliku do pobrania: ...

26 / 09 / 2019

konferencja dzierżoniów 08.10.2019 r.

Burmistrz Dzierżoniowa zaprasza na bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć własny biznes.

9. pażdziernika 2019, godz. 9:30

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY

Więcej informacji na temat konferencji w pliku do pobrania: "Konferencja_Dzierzoniow_08-10-2019"

23 / 09 / 2019
Informacja o naborze JST z województwa...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej informuje że trwa nabór JST z województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”. Projekt realizowany jest przez DAWG sp. z o.o. w partnerstwie z ARAW S.A. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie standardu obsługi inwestora przez jednostki samorządu terytorialnego.   Nabór zgłoszeń zostanie zamknięty  do 15 października 2019 r. ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc! Szczegółowe informacje dotyczące zasad...

23 / 09 / 2019

informacja o naborze jst z województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie „wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej informuje że trwa nabór JST z województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”. Projekt realizowany jest przez DAWG sp. z o.o. w partnerstwie z ARAW S.A.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie standardu obsługi inwestora przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Nabór zgłoszeń zostanie zamknięty  do 15 października 2019 r. ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc!

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w załączonym Regulaminie.

Środki przeznaczone na realizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu krajowego w ramach Działania 2.18 PO WER.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 

1. Szkolenia:

·         dla kierowników JST (ABC· obsługi inwestora, zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym, sztuka prezentacji i kompetencje managerskie);

·         dla pracowników urzędów JST (przygotowanie oferty inwestycyjnej, przewagi konkurencyjne lokalizacji, jak stworzyć· materiały promocyjne, strona internetowa przyjazna dla inwestora);

2. Doradztwo indywidualne (opracowanie oferty inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu, przygotowanie zawartości strony www prezentującej ofertę inwestycyjną JST, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej jednego obszaru lub obiektu JST);

3. Opracowanie przez JST , przy wsparciu DAWG sp. z o.o. i ARAW S.A. kompleksowej oferty inwestycyjnej jednego obszaru lub obiektu gminy oraz opublikowanie jej na własnej stronie internetowej a także wdrożenie w urzędzie JST procedur obsługi inwestora zgodnych ze standardem opracowanym przez PAIH SA w ramach projektu;


4. Wizyta studyjna dla kierowników oraz pracowników JST do gminy w woj. dolnośląskim, która skutecznie obsługuje i współpracuje z inwestorami, u inwestora, który podzieli się doświadczeniem współpracy z samorządem podczas procesu inwestycyjnego oraz w SSE. W drugim dniu zaplanowano warsztaty z zakresu obsługi inwestorów w praktyce.

Formularz_zgloszeniowy_

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 71 736 63 07  lub 71 736 63 11

 

18 / 09 / 2019
Misja Gospodarcza na Białoruś

Delegacja Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej wraz z dolnośląskimi przedsiębiorcami wzięła udział w Forum Gospodarczym miast i regionów partnerskich miasta Brześć. Przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązać kontakty biznesowe z firmami obwodu brzeskiego oraz zapoznać się z możliwościami...

18 / 09 / 2019

misja gospodarcza na białoruś

Delegacja Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej wraz z dolnośląskimi przedsiębiorcami wzięła udział w Forum Gospodarczym miast i regionów partnerskich miasta Brześć. Przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązać kontakty biznesowe z firmami obwodu brzeskiego oraz zapoznać się z możliwościami współpracy gospodarczej.


Spotkaliśmy się również z rezydentem Wolnej Strefy Ekonomicznej w Brześciu firmą z kapitałem polskim Stomil Sanok BR. Dyrektor ds produkcji Pan Zbigniew Dziedzina podzielił się informacją dot. możliwości oraz warunków prowadzenia biz nesu na terenie Białorusi. Firma prowadzi działalność gospodarczą w Brześciu od 10 lat.

 

Odbyło się również spotkanie w Administracji WSE Brześć. Nasz ekspert Pan Mariusz Sinior zaprezentował potencjał gospodarczy Dolnego Śląska oraz możliwości współpracy z dolnośląskimi przedsiębiorcami.


Przedsiębiorcom dziękujemy za wspólny udział w wydarzeniu. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej rekomenduje inwestowanie na Białorusi dużym i średnim przedsiębiorstwom.