newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

Dolny Śląsk

aktualności

08 / 05 / 2020
Zaległości w opłacaniu składek do ZUS

Szanowni Państwo, przekazujemy wskazówki dla Przedsiębiorców, mających zaległości w opłacaniu składek do ZUS za 2019 i 2020r. oraz informację jak odebrać wiadomość w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) za miesiące marzec - maj 2020 r. z PUE ZUS. Masz zaległości w opłacaniu składek? 1. Zaległości wyłącznie za rok 2020 · wobec należności za styczeń - luty 2020 r. można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty ( wniosek RDU ) bez naliczania...

08 / 05 / 2020

zaległości w opłacaniu składek do zus

Szanowni Państwo,
przekazujemy wskazówki dla Przedsiębiorców, mających zaległości w opłacaniu składek do ZUS za 2019 i 2020r. oraz informację jak odebrać wiadomość w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) za miesiące marzec - maj 2020 r. z PUE ZUS.

Masz zaległości w opłacaniu składek?

1. Zaległości wyłącznie za rok 2020

· wobec należności za styczeń - luty 2020 r. można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RDU) bez naliczania opłaty prolongacyjnej. W przypadku braku możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek można wystąpić z wnioskiem o ulgę również za okresy późniejsze,

· wobec należności od marca do maja 2020 r. można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ) pod warunkiem, że spełnione są warunki zwolnienia określone w ustawie,

·  można również opłacić należność główną i wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO).

Zaległości za rok 2020 i 2019


A. Jeżeli wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zaległość za okres do 12.2019 r. nie przekracza sumy przypisów składek za okres 12 m-cy to:

· wobec należności za rok 2020 można skorzystać z ulg wskazanych w pkt. 1,

· wobec należności za rok 2019 można wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RSR) – w stosunku do tych należności zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

B. Jeżeli wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zaległość za okres do 12.2019 r. przekracza sumę przypisów składek za okres 12 m-cy i nie została ona objęta umową o rozłożenie zadłużenia na raty lub płatnik nie może skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek np. zgłasza do ubezpieczeń społecznych więcej niż 49 ubezpieczonych,

· wobec należności za rok 2020 można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RDU) bez naliczania opłaty prolongacyjnej,

· można również opłacić należność za główną za rok 2020 i wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),

· wobec należności za rok 2019 można wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RSR) – w stosunku do tych należności zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

C. Jeżeli zaległość za okres do 12.2019 r. została objęta umową o odroczeniu terminu płatności składek lub umową o rozłożenie zadłużenia na raty i jest ona nadal realizowana,

· wobec należności za rok 2020 można skorzystać z ulg wskazanych w pkt. 1,

· można wystąpić z wnioskiem o zawieszenie realizacji umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie zadłużenia na raty na okres 3 miesięcy (wniosek RDS).

 

Informacja o zwolnieniu z opłacania składem za marzec – maj 2020 roku

Przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub zostanie wysłana pocztą jeśli przedsiębiorca nie ma założonego profilu na PUE ZUS.
Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, wystarczy zalogować się do swojego konta, wejść w Dokumenty i wiadomości i w skrzynce odbiorczej przejść do dokumentów wymagających poświadczenia odbioru (instrukcja jak to zrobić krok po kroku, plik docx 326kb).       

 

Instrukcja_odebrania_odpowiedzi_z_ZUS_RDZ

co_zrobic_jak_masz_zaleglosci

 

06 / 05 / 2020
Bezpłatne  webinaria "RYZYKO WALUTOWE"

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. oraz DMK zapraszają Państwa na  bezpłatne  webinaria dotyczące  RYZYKA WALUTOWEGO . Termin:  11 maja i 18 maja Każdy cotygodniowy webinar składa się z dwóch części po 30 minut (łącznie 60 minut) sytuacja bieżąca na rynku walutowym, wskazane szanse i zagrożenia zmian kursów walut, bieżące prognozy, plany działań, jakie powinni przeprowadzić przedsiębiorcy chcący zminimalizować swoje ryzyko kursowe, zasady działania różnych instrumentów finansowych dostępnych w polskich bankach, które mogą być wykorzystane do...

06 / 05 / 2020

bezpłatne  webinaria "ryzyko walutowe"

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. oraz DMK zapraszają Państwa na bezpłatne  webinaria dotyczące  RYZYKA WALUTOWEGO.

Termin: 11 maja i 18 maja

Każdy cotygodniowy webinar składa się z dwóch części po 30 minut (łącznie 60 minut)

 • sytuacja bieżąca na rynku walutowym,
 • wskazane szanse i zagrożenia zmian kursów walut,
 • bieżące prognozy,
 • plany działań, jakie powinni przeprowadzić przedsiębiorcy chcący zminimalizować swoje ryzyko kursowe,
 • zasady działania różnych instrumentów finansowych dostępnych w polskich bankach, które mogą być wykorzystane do neutralizacji ryzyka kursowego.


Zgłoś się!

link rejestracyjny do webinaru na 11 maja :
https://attendee.gotowebinar.com/register/4373746611302382096

04 / 05 / 2020
Wznowienie przyjmowania formularzy do...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. 1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa: - z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, - mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze...

04 / 05 / 2020

wznowienie przyjmowania formularzy do projektu

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

- z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

- mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego (m. Wrocław, powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 12.05.2020 r. godzina: 07:00  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 400 000,00 PLN; Alokacja dostępna na pozostałe kwartały 2020 r.: 600 000,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 7:00-14:00.

- elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: szkolenia@dawg.pl

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem - nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 14:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Wytycznymi:https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia.

Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy!

29 / 04 / 2020
seminarium biznesowe online

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza firmy z regionu do wzięcia udziału w seminarium biznesowym online z partnerami z Wietnamu. Seminarium odbędzie się za pośrednictwem wideokonferencji ( aplikacje Zoom lub Skype) i będzie polegało na prezentacji firmy bądź konkretnego produktu. Będzie także możliwość nawiązania kontaktu z odpowiednikami z Wietnamu. Seminarium przeznaczone dla następujących branż: sektor medyczny (produkcja, certyfikacja, wprowadzanie na rynek UE), sektor materiałowy, sektor rolniczy i przetwórczy, sektor szkoleń zawodowych (wymiana...

29 / 04 / 2020

seminarium biznesowe online

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza firmy z regionu do wzięcia udziału w seminarium biznesowym online z partnerami z Wietnamu. Seminarium odbędzie się za pośrednictwem wideokonferencji ( aplikacje Zoom lub Skype) i będzie polegało na prezentacji firmy bądź konkretnego produktu. Będzie także możliwość nawiązania kontaktu z odpowiednikami z Wietnamu.

Seminarium przeznaczone dla następujących branż:

 1. sektor medyczny (produkcja, certyfikacja, wprowadzanie na rynek UE),
 2. sektor materiałowy,
 3. sektor rolniczy i przetwórczy,
 4. sektor szkoleń zawodowych (wymiana nauczycieli i studentów pomiędzy instytucjami szkolenia zawodowego, staże, wspólne inwestycje których celem jest podniesienie jakości szkolenia),
 5. sektor turystyczny (pośrednictwo, narzędzia oraz współinwestowanie).

Oprócz firm z ww. sektorów w spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Zrzeszenia Małych i Średnich Firm z Hanoi oraz Prowincji Thai Nguyen.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego:  https://bit.ly/2VIbg8a oraz pod adresem e-mail koordynatorki  Malgorzata.Draws@umwd.pl


Zgłoszenia do udziału w pierwszym seminarium przyjmujemy do 5.05, liczba miejsc ograniczona.

 

 

 

29 / 04 / 2020
Portal wymiany pracowników, produktów i...

Szanowni Państwo, w związku z epidemią COVID-19 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z portalu "Strefa Współpracy". Jest to kolejne narzędzie, które zostało stworzone w celu niwelowania negatywnego wpływu epidemii na sytuację na rynkach. Portal pozwala na wymianę pomiędzy przedsiębiorcami informacji dotyczących pracowników oraz produktów i usług. W części "Giełda Pracowników" przedsiębiorca może umieszczać informacje dotyczące oferowanych przez siebie lub poszukiwanych pracowników. W części "Giełda Produktów" przedsiębiorca może...

29 / 04 / 2020

portal wymiany pracowników, produktów i usług – invest park

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią COVID-19 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z portalu "Strefa Współpracy". Jest to kolejne narzędzie, które zostało stworzone w celu niwelowania negatywnego wpływu epidemii na sytuację na rynkach. Portal pozwala na wymianę pomiędzy przedsiębiorcami informacji dotyczących pracowników oraz produktów i usług.

W części "Giełda Pracowników" przedsiębiorca może umieszczać informacje dotyczące oferowanych przez siebie lub poszukiwanych pracowników.
W części "Giełda Produktów" przedsiębiorca może umieszczać informacje dotyczące oferowanych przez siebie lub poszukiwanych produktów/usług.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić prosty formularz, a po jego akceptacji, na wskazany adres e-mail przesyłany jest link to stworzenia zgłoszenia dotyczącego oferowanego/poszukiwanego pracownika/produktu/usługi.

Administratorem portalu jest WSSE "INVEST-PARK", a udział przedsiębiorców w "Strefie Współpracy" jest bezpłatny.

Zapraszamy do skorzystania z oferty "Strefy Współpracy", więcej informacji nhttps://kooperacja.invest-park.com.pl/

 

W przypadku pytań dot. wymiany pracowników prosimy o kontakt z p. Beatą Rzemyszkiewicz e-mail: b.rzemyszkiewicz@invest-park.com.pl oraz w przypadku pytań dot. wymiany produktów i usług z p.Szczepanem Wojdyłą e-mail: s.wojdyla@invest-park.com.pl

29 / 04 / 2020
Badanie potrzeb finansowania branży usług...

Szanowni Państwo, na zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu potrzeb finansowania branży usług rozwojowych:  Dzisiaj ważne abyśmy zabrali głos w sprawie naszej najbliższej przyszłości. Aktualna sytuacja dotknęła nasz sektor w pierwszej kolejności. Ale również w pierwszej kolejności powinniśmy być gotowi do pełnienia naszej roli jaką jest wsparcie rozwoju innych. Jednym z możliwych na dzisiaj działań, jest rozwój technologii uczenia oraz zbudowanie zdolności do zdalnego świadczenia usług, co może mieć również wpływ na utrzymanie płynności firmy i utrzymanie miejsc pracy w sektorze....

29 / 04 / 2020

badanie potrzeb finansowania branży usług rozwojowych

Szanowni Państwo, na zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu potrzeb finansowania branży usług rozwojowych: 

Dzisiaj ważne abyśmy zabrali głos w sprawie naszej najbliższej przyszłości. Aktualna sytuacja dotknęła nasz sektor w pierwszej kolejności. Ale również w pierwszej kolejności powinniśmy być gotowi do pełnienia naszej roli jaką jest wsparcie rozwoju innych. Jednym z możliwych na dzisiaj działań, jest rozwój technologii uczenia oraz zbudowanie zdolności do zdalnego świadczenia usług, co może mieć również wpływ na utrzymanie płynności firmy i utrzymanie miejsc pracy w sektorze.

Posiadają Państwo bezpośredni wpływ na ostateczny kształt i skalę pomocy  jaką Państwa i inne firmy szkoleniowo-doradcze mogą otrzymać  poprzez fundusze pomocowe na dopasowanie swojej działalności.
Celem niniejszych badań jest zidentyfikowanie rodzajów i zakresu wsparcia dla firm z sektora usług rozwojowych chcących przejść lub poszerzyć ofertę o świadczenie usług z użyciem nowoczesnych technologii oraz realizowanych w formie zdalnej.

Państwa zaangażowanie w rzetelną odpowiedź na niniejsze badania będą miały bezpośrednie przełożenie na decyzje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz  PARP dotyczące wielkości środków oraz zakresu wsparcia sektora usług rozwojowych. Fundusze te mogą zostać uruchomione w trybie nadzwyczajnym, co oznacza bardzo szybką i uproszczoną formę ich ogłaszania i uruchamiania. 
Niniejsza ankieta zajmie 15 minut i jest w pełni anonimowa.  Z góry dziękujemy za jej rzetelne wypełnienie i głos w sprawie potrzeb naszej branży.
 

Ankieta jest dostępna pod następującym linkiem:   https://survey.mcminstitute.pl/index.php/837568?token=iBG8dRoyOawf2jM&lang=pl  
Prosimy o jej uzupełnienie do 30 kwietnia (czwartek), do końca dnia. 

24 / 04 / 2020
Tarcza Antykryzysowa

Od 18 kwietnia 2020 r. wprowadzono dodatkowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Poniżej informacje o zmianach i nowych rozwiązaniach. Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące...

24 / 04 / 2020

tarcza antykryzysowa

Od 18 kwietnia 2020 r. wprowadzono dodatkowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Poniżej informacje o zmianach i nowych rozwiązaniach.

Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. Osoby prowadzące działalność,  rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania. 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacja na temat sposobu jej uzyskania

Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają zawartą z Zakładem umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności, i którzy mają trudności w ich realizacji w następstwie COVID-19. Płatnicy Ci będą mogli skorzystać z zawieszenia realizacji umowy na okres 3 miesięcy począwszy od terminu spłaty raty bądź terminu płatności odroczonej składki przypadających w miesiącu marcu, kwietniu lub maju 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacja na temat sposobu jej uzyskania

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek (plik docx 65kb),
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) (plik docx 65kb),
RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (plik docx 60kb),
RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej (plik docx 54kb)
RDO – wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
RDS - wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/  umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiąc


Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. za wyjątkiem wniosków RDO i RDS, które będą wkrótce dostępne na PUE ZUS.

Wnioski można złożyć:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.

22 / 04 / 2020
Miliard złotych wsparcia dla dolnośląskich...

Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców dzięki przygotowanemu przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego systemowi pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Dolnośląski Pakiet Gospodarczy złagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem...

22 / 04 / 2020

miliard złotych wsparcia dla dolnośląskich przedsiębiorców

Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców dzięki przygotowanemu przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego systemowi pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.


Dolnośląski Pakiet Gospodarczy złagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.


Pomoc oparta będzie na dwóch filarach – finansowym oraz doradczym. Zaangażowane będą w nią podległe samorządowi województwa instytucje oraz  agencje współpracy gospodarczej w tym Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. 


W ramach pakietu realizowane będzie:

 • Bezpośrednie wsparcie finansowe
 • Pośrednie wsparcie finansowe
 • Wsparcie doradcze
 • Koordynacja działań pomocowych

 


Więcej informacji o Dolnośląskim Pakiecie Gospodarczym znajdą Państwo na stronie: www.dolnoslaskipakiet.pl

02 / 04 / 2020
Poręczenie zapłaty wadium

Szanowni Państwo, przekazujemy wiadomość od Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o. o. w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, wywołanym epidemią koronowirusa. DFG przygotowało produkt, który stanowić może jedno z narzędzi poprawy płynności firm z sektora MMSP - poręczenie zapłaty wadium.  Zgodnie, z postanowieniami Art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wadium może być wnoszone w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, takie jak DFG. Dzięki temu, przedsiębiorca startujący w postępowaniach przetargowych ma możliwość, m.in.:...

02 / 04 / 2020

poręczenie zapłaty wadium

Szanowni Państwo, przekazujemy wiadomość od Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o. o. w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, wywołanym epidemią koronowirusa. DFG przygotowało produkt, który stanowić może jedno z narzędzi poprawy płynności firm z sektora MMSP - poręczenie zapłaty wadium. 

Zgodnie, z postanowieniami Art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wadium może być wnoszone w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, takie jak DFG. Dzięki temu, przedsiębiorca startujący w postępowaniach przetargowych ma możliwość, m.in.:
przeznaczenia posiadanych środków finansowych na inne cele;
wzięcia udziału w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności korzystania z własnych środków finansowych lub posiadania gwarancji bankowych (ubezpieczeniowych).


Więcej informacji o poręczeniach zapłaty wadium znaleźć można w załączonej prezentacji lub na stronie internetowej https://dfg.pl/poreczenia-wadialne/