newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

Dolny Śląsk

aktualności

23 / 02 / 2021
Dolnośląska Agencja Współpracy...

      Dolnośląska Agencja Współpracy gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. 1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa: - z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, - mające swoją jednostkę...

23 / 02 / 2021

dolnośląska agencja współpracy gospodarczej sp. z o.o., jako operator informuje o wznowieniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mmśp i ich pracowników – edycja ii”

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

- z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

- mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 03.03.2021 r. godzina: 7:30  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 500 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 446 202,81 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

- elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 7:30-15:00.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym - nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. Uwaga! Nastąpiła zmiana Regulaminu w dniu 26.10.2020 r.

Zapraszamy!

19 / 02 / 2021
Kontrola na każdym etapie realizacji...

Szanowni Państwo, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020 . Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line . Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 24 lutego 2021 r. od 9.00 do 15.00 . Zostaną omówione między innymi: Kontrola ex ante, ex post Weryfikacja wniosków o płatność Kontrola krzyżowa Finansowe zamknięcie realizacji projektu Kontrola...

19 / 02 / 2021

kontrola na każdym etapie realizacji projektów rpo wd 2014-2020

Szanowni Państwo,

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 24 lutego 2021 r. od 9.00 do 15.00.

Zostaną omówione między innymi:

  • Kontrola ex ante, ex post
  • Weryfikacja wniosków o płatność
  • Kontrola krzyżowa
  • Finansowe zamknięcie realizacji projektu
  • Kontrola trwałości

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem: formularza zgłoszeniowego

Osoby zakwalifikowane otrzymają przed szkoleniem maila z formularzem potwierdzenia obecności. Indywidualny link do wydarzenia zostanie automatycznie wygenerowany po potwierdzeniu obecności na szkoleniu.

Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl 71 776 97 62;

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl 71 770 44 37

16 / 02 / 2021
"ZASADY DOBORU ŚRODKÓW OCHRONY...

ZAPROSZENIE NA bezpłatny WEBINAR: "ZASADY DOBORU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Jak dostosować ochronę wzroku do potrzeb stanowiska pracy." 18.02.2021, godz. 12:00 Czy wiesz, że ok 70% Polaków nosi okulary przez cały dzień? Czy zastanawiałeś się jak nieodpowiednio dobrane okulary ochronne wpływają na bezpieczeństwo w miejscu pracy? Pokażemy Ci jak ważny jest właściwy dobór okularów ochronnych do pracy na stanowiskach pracy.  ->Jak przeprowadzić badanie optometryczne bez opuszczania zakładu pracy? -> Jak dzięki poprawnej diagnostyce i zastosowaniu korekcji wzroku w okularach...

16 / 02 / 2021

"zasady doboru środków ochrony indywidualnej. jak dostosować ochronę wzroku do potrzeb stanowiska pracy."

ZAPROSZENIE NA bezpłatny WEBINAR:

"ZASADY DOBORU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Jak dostosować ochronę wzroku do potrzeb stanowiska pracy."

18.02.2021, godz. 12:00

Czy wiesz, że ok 70% Polaków nosi okulary przez cały dzień?

Czy zastanawiałeś się jak nieodpowiednio dobrane okulary ochronne wpływają na bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Pokażemy Ci jak ważny jest właściwy dobór okularów ochronnych do pracy na stanowiskach pracy.

 ->Jak przeprowadzić badanie optometryczne bez opuszczania zakładu pracy?

-> Jak dzięki poprawnej diagnostyce i zastosowaniu korekcji wzroku w okularach profesjonalnych, zmniejsza się ilość potencjalnych błędów oraz zwiększają efektywność?

Zapisz się na to całkowicie bezpłatne wydarzenie już dziś i dodaj je do kalendarza!

https://windhunter.clickmeeting.com/jak-dostosowac...

Wydarzenie poprowadzą specjaliści na co dzień zajmujący się doborem środków ochrony indywidualnej. Doradzają firmom z sektora przemysłowego w całej Polsce. Prowadzą audyty stanowiskowe i wdrażają rozwiązania służące poprawie komfortu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełnianiu obowiązujących norm.

Wiedza podparta doświadczeniem, konkretne porady, to wszystko otrzymasz za darmo!

-> A jeśli zostaniesz z Nami do końca, otrzymasz okulary do testów!

1. Dołącz przez stronę internetową: https://windhunter.clickmeeting.com/jak-dostosowac-ochrone-wzroku-do-potrzeb-stanowiska-pracy

Do zobaczenia na WEBINARZE!

11 / 02 / 2021
Europejskie Dni Przemysłu - EU Industry Days

Komisja Europejska uruchomiła rejestrację na tegoroczną edycję Europejskich Dni Przemysłu - EU Industry Days. Wydarzenie odbędzie się on-line w dniach 23-26 lutego br., a jego tematem przewodnim będzie "Przemysł jako siła napędowa odbudowy gospodarczej w Europie". Wydarzenie ma przyczynić się do tego, aby wspólne polityki na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym współdziałały tak, aby umożliwić europejskiemu przemysłowi tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i innowacje w UE. Europejskie Dni Przemysłu to flagowe wydarzenie Komisji Europejskiej poświęcone przemysłowi, odbywające...

11 / 02 / 2021

europejskie dni przemysłu - eu industry days

Komisja Europejska uruchomiła rejestrację na tegoroczną edycję Europejskich Dni Przemysłu - EU Industry Days. Wydarzenie odbędzie się on-line w dniach 23-26 lutego br., a jego tematem przewodnim będzie "Przemysł jako siła napędowa odbudowy gospodarczej w Europie".

Wydarzenie ma przyczynić się do tego, aby wspólne polityki na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym współdziałały tak, aby umożliwić europejskiemu przemysłowi tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i innowacje w UE.

Europejskie Dni Przemysłu to flagowe wydarzenie Komisji Europejskiej poświęcone przemysłowi, odbywające się co roku w Brukseli. Stanowi platformę do dyskusji nt. wyzwań stojących przed europejskim przemysłem oraz do wspólnego wypracowywania rozwiązań politycznych w ramach otwartego dialogu z szerokim gronem interesariuszy.

Rejestracja: https://www.euindustrydays.eu/register
Program wydarzenia: https://www.euindustrydays.eu/programme
Dodatkowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie EU Industry Days: https://www.euindustrydays.eu/

04 / 02 / 2021
Nowoczesne Technologie Energetyczne

Szanowni Państwo, sektor energetyczny, który znamy przechodzi obecnie gruntową transformację. Wszyscy jesteśmy świadkami stopniowego odejścia od tradycyjnych źródeł wytwarzania energii na rzecz energii odnawialnej co wpływa na istotne zmiany strukturalne na Dolnym Śląsku i w Brandenburgii. Nowoczesne technologie energetyczne stają się coraz bardziej opłacalne i konkurencyjne co niesie za sobą dynamiczny rozwój tej branży. Aby umożliwić Państwu dyskusję na temat wspólnych wyzwań i szans w branży energetycznej Dolny Śląsk i Brandenburgia planują organizację wspólnego Forum Gospodarczego w czerwcu 2021...

04 / 02 / 2021

nowoczesne technologie energetyczne

Szanowni Państwo,

sektor energetyczny, który znamy przechodzi obecnie gruntową transformację. Wszyscy jesteśmy świadkami stopniowego odejścia od tradycyjnych źródeł wytwarzania energii na rzecz energii odnawialnej co wpływa na istotne zmiany strukturalne na Dolnym Śląsku i w Brandenburgii. Nowoczesne technologie energetyczne stają się coraz bardziej opłacalne i konkurencyjne co niesie za sobą dynamiczny rozwój tej branży.

Aby umożliwić Państwu dyskusję na temat wspólnych wyzwań i szans w branży energetycznej Dolny Śląsk i Brandenburgia planują organizację wspólnego Forum Gospodarczego w czerwcu 2021 roku we Wrocławiu, którego tematem przewodnim będą „Nowoczesne Technologie Energetyczne” wraz giełdą kooperacyjną B2B.

Szanowni Przedsiębiorcy, chcemy aby tematyka wydarzenia ściśle odpowiadała Państwa preferencjom i profilowi działalności dlatego poniżej znajdą Państwo link do ankiety dotyczącej organizacji Forum
i giełdy B2B. Prosimy o zapoznanie się z ankietą i odpowiedź na kilka krótkich pytań do końca lutego 2021 roku.

 

Link do ankiety : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds9NFH1DLOt3j6k---8XxTcf2dTSbUvFzeQ8rMUMJFj9JvJA/viewform?usp=sf_link

 

Organizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Energii Brandenburgii, Agencja Wspierania Gospodarki Brandenburgii

02 / 02 / 2021
Szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i...

Szanowni Państwo, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym  etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020 . Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line . Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 10 lutego 2021 r. od 9.00 do 15.00 . Zostaną omówione między innymi: Podstawy prawa krajowego i prawa UE Zasady doboru wskaźników oraz źródła ich...

02 / 02 / 2021

szkolenie: sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów rpo wd 2014-2020

Szanowni Państwo,


Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 10 lutego 2021 r. od 9.00 do 15.00.

Zostaną omówione między innymi:

  • Podstawy prawa krajowego i prawa UE
  • Zasady doboru wskaźników oraz źródła ich kontroli
  • Zmiany w projekcie a konieczność aktualizacji wskaźników
  • Zasady raportowania o postępie rzeczowym i finansowym projektu
  • Finansowe rozliczenie wniosku na końcowym etapie projekt.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem: formularza zgłoszeniowego.

Link do wydarzenia otrzymają Państwo bezpośrednio przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:
anna.kwiecinska@dolnyslask.pl 71 776 97 62
wioletta.liberacka@dolnyslask.pl 71 770 44 37

28 / 01 / 2021
GO TO BRAND - EXPO 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs ,,Go to brand – EXPO 2020”. Konkurs ma na celu zapewnienie pomocy finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na promocję polskich marek produktowych na rynkach zagranicznych. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, a także na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej. Wparcie może wynieść do...

28 / 01 / 2021

go to brand - expo 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs ,,Go to brand – EXPO 2020”. Konkurs ma na celu zapewnienie pomocy finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na promocję polskich marek produktowych na rynkach zagranicznych. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, a także na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej.

Wparcie może wynieść do 85% wartości projektu przy maksymalnej kwocie 455 650zł. Całkowita pula środków w konkursie wynosi 15 000 000zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim i 35 000 000zł w pozostałych województwach. Zgłoszenia można nadsyłać od 26.02.2021 do 29.03.2021.

Ogłoszenie konkursu, regulamin i kryteria wyboru projektów są dostępne do pobrania TUTAJ.

W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzania strony internetowej konkursu lub kontakt z infolinią PARP pod numerem 22 574 07 07 i 801 332 202.

26 / 01 / 2021
Tydzień z Horyzontem Europa

Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych wydarzeniu pn. „Tydzień z Horyzontem Europa”, który odbędzie się w dniach 8-12 lutego i składać się będzie z serii 15 webminarów dot. możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach nowego programu ramowego na lata 2021-2027 Horyzont Europa. Jeden z bloków poświęcony będzie MŚP.   W programie m.in.: - Co nowego w Horyzoncie Europa – podsumowanie zmian w stosunku do programu Horyzont 2020, - Strategia projektowa Horyzont Europa – dla naukowca i instytucji, -...

26 / 01 / 2021

tydzień z horyzontem europa

Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych wydarzeniu pn. „Tydzień z Horyzontem Europa”, który odbędzie się w dniach 8-12 lutego i składać się będzie z serii 15 webminarów dot. możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach nowego programu ramowego na lata 2021-2027 Horyzont Europa. Jeden z bloków poświęcony będzie MŚP.

 

W programie m.in.:

- Co nowego w Horyzoncie Europa – podsumowanie zmian w stosunku do programu Horyzont 2020,

- Strategia projektowa Horyzont Europa – dla naukowca i instytucji,

- Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC),

- Projekty mobilnościowe dla rozwoju kariery naukowca – Akcje Maria Skłodowska-Curie,

- Klastry w Horyzoncie Europa,

- Misje,

- Partnerstwa Europejskie,

- Horyzont Europa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: EIC Pathfinder i EIC Accelerator.

 

REJESTRACJA: https://innowacje.zut.edu.pl/horyzont-europa-z-rpk 

Na każdy webminar obowiązuje oddzielna rejestracja.

31 / 12 / 2020
Bezpłatnym webinarium z cyklu "Zamówienia...

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium z cyklu "Zamówienia międzynarodowe - szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm", które dotyczyć będzie procedur udzielania zamówień w systemie NATO . Webinarium odbędzie się w dniu 12 stycznia (wtorek) 2021 roku, w godzinach 11:00 - 14:00 . Link do informacji nt. webinarium: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zapraszamy-na-webinarium-nt-zamowien-nato W celu wzięcia udziału w webinarium, należy zarejestrować się na stronie: https://www.interankiety.pl/f/drgOOMnr . Rejestracji można...

31 / 12 / 2020

bezpłatnym webinarium z cyklu "zamówienia międzynarodowe - szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium z cyklu "Zamówienia międzynarodowe - szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm", które dotyczyć będzie procedur udzielania zamówień w systemie NATO. Webinarium odbędzie się w dniu 12 stycznia (wtorek) 2021 roku, w godzinach 11:00 - 14:00.
Link do informacji nt. webinarium: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zapraszamy-na-webinarium-nt-zamowien-nato
W celu wzięcia udziału w webinarium, należy zarejestrować się na stronie: https://www.interankiety.pl/f/drgOOMnr. Rejestracji można dokonać do 8 stycznia (piątek) 2021 roku, do godz. 12:00 włącznie.

Od 1999 roku Polska należy do NATO i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia
ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe. NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

Podczas szkolenia prelegenci opowiedzą m.in. o:
- NCIA i roli polskiego eksperta technicznego;
- możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasad współpracy i wyboru ofert stosowanych przez NCIA;
- NSPA i roli polskiego oficera łącznikowego;
- rejestracji firm w bazie NSPA oraz zasadach obowiązujących przy udzielaniu zamówień.

Zapraszamy!