newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

Dolny Śląsk

aktualności

29 / 04 / 2020
Portal wymiany pracowników, produktów i...

Szanowni Państwo, w związku z epidemią COVID-19 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z portalu "Strefa Współpracy". Jest to kolejne narzędzie, które zostało stworzone w celu niwelowania negatywnego wpływu epidemii na sytuację na rynkach. Portal pozwala na wymianę pomiędzy przedsiębiorcami informacji dotyczących pracowników oraz produktów i usług. W części "Giełda Pracowników" przedsiębiorca może umieszczać informacje dotyczące oferowanych przez siebie lub poszukiwanych pracowników. W części "Giełda Produktów" przedsiębiorca może...

29 / 04 / 2020

portal wymiany pracowników, produktów i usług – invest park

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią COVID-19 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z portalu "Strefa Współpracy". Jest to kolejne narzędzie, które zostało stworzone w celu niwelowania negatywnego wpływu epidemii na sytuację na rynkach. Portal pozwala na wymianę pomiędzy przedsiębiorcami informacji dotyczących pracowników oraz produktów i usług.

W części "Giełda Pracowników" przedsiębiorca może umieszczać informacje dotyczące oferowanych przez siebie lub poszukiwanych pracowników.
W części "Giełda Produktów" przedsiębiorca może umieszczać informacje dotyczące oferowanych przez siebie lub poszukiwanych produktów/usług.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić prosty formularz, a po jego akceptacji, na wskazany adres e-mail przesyłany jest link to stworzenia zgłoszenia dotyczącego oferowanego/poszukiwanego pracownika/produktu/usługi.

Administratorem portalu jest WSSE "INVEST-PARK", a udział przedsiębiorców w "Strefie Współpracy" jest bezpłatny.

Zapraszamy do skorzystania z oferty "Strefy Współpracy", więcej informacji nhttps://kooperacja.invest-park.com.pl/

 

W przypadku pytań dot. wymiany pracowników prosimy o kontakt z p. Beatą Rzemyszkiewicz e-mail: b.rzemyszkiewicz@invest-park.com.pl oraz w przypadku pytań dot. wymiany produktów i usług z p.Szczepanem Wojdyłą e-mail: s.wojdyla@invest-park.com.pl

29 / 04 / 2020
Badanie potrzeb finansowania branży usług...

Szanowni Państwo, na zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu potrzeb finansowania branży usług rozwojowych:  Dzisiaj ważne abyśmy zabrali głos w sprawie naszej najbliższej przyszłości. Aktualna sytuacja dotknęła nasz sektor w pierwszej kolejności. Ale również w pierwszej kolejności powinniśmy być gotowi do pełnienia naszej roli jaką jest wsparcie rozwoju innych. Jednym z możliwych na dzisiaj działań, jest rozwój technologii uczenia oraz zbudowanie zdolności do zdalnego świadczenia usług, co może mieć również wpływ na utrzymanie płynności firmy i utrzymanie miejsc pracy w sektorze....

29 / 04 / 2020

badanie potrzeb finansowania branży usług rozwojowych

Szanowni Państwo, na zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu potrzeb finansowania branży usług rozwojowych: 

Dzisiaj ważne abyśmy zabrali głos w sprawie naszej najbliższej przyszłości. Aktualna sytuacja dotknęła nasz sektor w pierwszej kolejności. Ale również w pierwszej kolejności powinniśmy być gotowi do pełnienia naszej roli jaką jest wsparcie rozwoju innych. Jednym z możliwych na dzisiaj działań, jest rozwój technologii uczenia oraz zbudowanie zdolności do zdalnego świadczenia usług, co może mieć również wpływ na utrzymanie płynności firmy i utrzymanie miejsc pracy w sektorze.

Posiadają Państwo bezpośredni wpływ na ostateczny kształt i skalę pomocy  jaką Państwa i inne firmy szkoleniowo-doradcze mogą otrzymać  poprzez fundusze pomocowe na dopasowanie swojej działalności.
Celem niniejszych badań jest zidentyfikowanie rodzajów i zakresu wsparcia dla firm z sektora usług rozwojowych chcących przejść lub poszerzyć ofertę o świadczenie usług z użyciem nowoczesnych technologii oraz realizowanych w formie zdalnej.

Państwa zaangażowanie w rzetelną odpowiedź na niniejsze badania będą miały bezpośrednie przełożenie na decyzje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz  PARP dotyczące wielkości środków oraz zakresu wsparcia sektora usług rozwojowych. Fundusze te mogą zostać uruchomione w trybie nadzwyczajnym, co oznacza bardzo szybką i uproszczoną formę ich ogłaszania i uruchamiania. 
Niniejsza ankieta zajmie 15 minut i jest w pełni anonimowa.  Z góry dziękujemy za jej rzetelne wypełnienie i głos w sprawie potrzeb naszej branży.
 

Ankieta jest dostępna pod następującym linkiem:   https://survey.mcminstitute.pl/index.php/837568?token=iBG8dRoyOawf2jM&lang=pl  
Prosimy o jej uzupełnienie do 30 kwietnia (czwartek), do końca dnia. 

24 / 04 / 2020
Tarcza Antykryzysowa

Od 18 kwietnia 2020 r. wprowadzono dodatkowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Poniżej informacje o zmianach i nowych rozwiązaniach. Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące...

24 / 04 / 2020

tarcza antykryzysowa

Od 18 kwietnia 2020 r. wprowadzono dodatkowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Poniżej informacje o zmianach i nowych rozwiązaniach.

Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. Osoby prowadzące działalność,  rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania. 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacja na temat sposobu jej uzyskania

Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają zawartą z Zakładem umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności, i którzy mają trudności w ich realizacji w następstwie COVID-19. Płatnicy Ci będą mogli skorzystać z zawieszenia realizacji umowy na okres 3 miesięcy począwszy od terminu spłaty raty bądź terminu płatności odroczonej składki przypadających w miesiącu marcu, kwietniu lub maju 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacja na temat sposobu jej uzyskania

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek (plik docx 65kb),
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) (plik docx 65kb),
RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (plik docx 60kb),
RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej (plik docx 54kb)
RDO – wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
RDS - wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/  umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiąc


Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. za wyjątkiem wniosków RDO i RDS, które będą wkrótce dostępne na PUE ZUS.

Wnioski można złożyć:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.

22 / 04 / 2020
Miliard złotych wsparcia dla dolnośląskich...

Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców dzięki przygotowanemu przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego systemowi pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Dolnośląski Pakiet Gospodarczy złagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem...

22 / 04 / 2020

miliard złotych wsparcia dla dolnośląskich przedsiębiorców

Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców dzięki przygotowanemu przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego systemowi pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.


Dolnośląski Pakiet Gospodarczy złagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.


Pomoc oparta będzie na dwóch filarach – finansowym oraz doradczym. Zaangażowane będą w nią podległe samorządowi województwa instytucje oraz  agencje współpracy gospodarczej w tym Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. 


W ramach pakietu realizowane będzie:

 • Bezpośrednie wsparcie finansowe
 • Pośrednie wsparcie finansowe
 • Wsparcie doradcze
 • Koordynacja działań pomocowych

 


Więcej informacji o Dolnośląskim Pakiecie Gospodarczym znajdą Państwo na stronie: www.dolnoslaskipakiet.pl

02 / 04 / 2020
Poręczenie zapłaty wadium

Szanowni Państwo, przekazujemy wiadomość od Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o. o. w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, wywołanym epidemią koronowirusa. DFG przygotowało produkt, który stanowić może jedno z narzędzi poprawy płynności firm z sektora MMSP - poręczenie zapłaty wadium.  Zgodnie, z postanowieniami Art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wadium może być wnoszone w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, takie jak DFG. Dzięki temu, przedsiębiorca startujący w postępowaniach przetargowych ma możliwość, m.in.:...

02 / 04 / 2020

poręczenie zapłaty wadium

Szanowni Państwo, przekazujemy wiadomość od Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o. o. w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, wywołanym epidemią koronowirusa. DFG przygotowało produkt, który stanowić może jedno z narzędzi poprawy płynności firm z sektora MMSP - poręczenie zapłaty wadium. 

Zgodnie, z postanowieniami Art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wadium może być wnoszone w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, takie jak DFG. Dzięki temu, przedsiębiorca startujący w postępowaniach przetargowych ma możliwość, m.in.:
przeznaczenia posiadanych środków finansowych na inne cele;
wzięcia udziału w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności korzystania z własnych środków finansowych lub posiadania gwarancji bankowych (ubezpieczeniowych).


Więcej informacji o poręczeniach zapłaty wadium znaleźć można w załączonej prezentacji lub na stronie internetowej https://dfg.pl/poreczenia-wadialne/

01 / 04 / 2020
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Szanowni Państwo, przekazujemy informację dotyczącą rozwiązań dla biznesu realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Materiał zawiera niezbędne informacje, wzory wniosków oraz instrukcje przekazania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) do ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od...

01 / 04 / 2020

tarcza antykryzysowa – wsparcie z zus

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację dotyczącą rozwiązań dla biznesu realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br.

Materiał zawiera niezbędne informacje, wzory wniosków oraz instrukcje przekazania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) do ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania: zwolnienia_z_oplacania_naleznosci_ZUS_-RDZ

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania: swiadczenia_postojowe_umowy_cywilnoprawne_RSC-C

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania: swiadczenia_postojowe_dla_samozatrudnionych_RSP-D

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania: ulgi-_uklad_ratalny_i_prolongata_skladek_ZUS_-RDU

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie. (link)

 

 

 

25 / 03 / 2020
Ulgi dla przedsiębiorców w związku z...

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy: odroczenia o 3...

25 / 03 / 2020

ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.


Jeśli chcesz skorzystać z ulg złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie.  Więcej informacji w komunikacie oraz na stronie internetowej https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/koronawirus-ulgi  .

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz problem z wypełnieniem dokumentów zadzwoń do doradcy ds. ulg i umorzeń.  Wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.


Uproszenie wniosku wynika m.in. z uzyskanej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej.

Wniosek  jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

 

do pobrania:

Jak elektronicznie wyslac wniosek o odroczenie terminu platnosci uproszczony
Wniosek odroczenie uproszczony
Komunikat_odroczenie_platnosci_skladek_ZUS_-_uproszczony

16 / 03 / 2020
❗ Informacje o działalności DAWG podczas...

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 informujemy iż od dnia 16.03.2020r. do odwołania: DAWG Sp. z o.o. zawiesza bieżącą działalność Spółki DAWG w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów, W celu zapewnienia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych na adresy oraz numery dostępne TUTAJ , Recepcja działa bez zmian, dostęp do skrzynek pocztowych działa na dotychczasowych...

16 / 03 / 2020

❗ informacje o działalności dawg podczas zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 informujemy iż od dnia 16.03.2020r. do odwołania:

 • DAWG Sp. z o.o. zawiesza bieżącą działalność Spółki DAWG w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów,
 • W celu zapewnienia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych na adresy oraz numery dostępne TUTAJ,
 • Recepcja działa bez zmian, dostęp do skrzynek pocztowych działa na dotychczasowych zasadach.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

26 / 02 / 2020
UWAGA NA FIRMY POWOŁUJĄCE SIĘ NA...

UWAGA NA FIRMY POWOŁUJĄCE SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z OPERATORAMI! Lider Projektu AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. informuje, iż w związku z powzięciem informacji o działaniach firm szkoleniowych/osób powołujących się na rzekomą współpracę z Operatorami realizującymi projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”  polegającą m. in. na możliwości pozyskania dotacji na realizację usług rozwojowych tylko w danej firmie szkoleniowej, jako warunku uzyskania dotacji; informujemy, iż OPERATORZY  nie współpracują i nie rekomendują współpracy...

26 / 02 / 2020

uwaga na firmy powołujące się na współpracę z operatorami!

UWAGA NA FIRMY POWOŁUJĄCE SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z OPERATORAMI!

Lider Projektu AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. informuje, iż w związku z powzięciem informacji o działaniach firm szkoleniowych/osób powołujących się na rzekomą współpracę z Operatorami realizującymi projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”  polegającą m. in. na możliwości pozyskania dotacji na realizację usług rozwojowych tylko w danej firmie szkoleniowej, jako warunku uzyskania dotacji; informujemy, iż OPERATORZY  nie współpracują i nie rekomendują współpracy z żadnym podmiotem realizującym usługi rozwojowe.

 

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty związane z aplikowaniem o dotacje są całkowicie bezpłatne i dostępne na stronach internetowych Operatorów m.in www.arleg.eu, www.dawg.pl, www.karr.pl, www.agroreg.com.pl, www.warr.pl, www.dpin.pl.

 

Przedsiębiorca MA PRAWO samodzielnie wybrać usługę rozwojową (bądź kilka usług u różnych firm szkoleniowych) odpowiadającą na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników z zastrzeżeniem spełnienia wymogów Projektu (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest zamieszczony na stronach internetowych Operatorów).

 

Operator w przypadku zapotrzebowania może zapewnić odbiorcom wsparcia bezpłatne poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej za pomocą mobilnych Specjalistów ds. doradztwa i rekrutacji. Celem doradztwa jest weryfikacja kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego, diagnozowanie w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie wyboru usługi rozwojowej (korzystanie z systemu BUR).

LISTA OPERATORÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT:

Ø  LIDER PROJEKTU

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.

BIURO W LEGNICY

ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

BIURO W GŁOGOWIE

ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów

tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

 

PARTNERZY PROJEKTU

Ø  DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. 71 736 63 12, e-mail: szkolenia@dawg.pl

Ø  KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

Ø  AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

BIURO W NOWEJ RUDZIE

ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda

tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

BIURO W WAŁBRZYCHU

Rynek 6 (Pokój 2), 58-300 Wałbrzych

tel. 513-907-106, e-mail: bur@agroreg.com.pl

Ø  WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

tel. 71 797 04 00, e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

Ø  DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

 

Działania takich osób/podmiotów tj. powoływanie się na rzekomą współpracę z Operatorem, celowo wprowadza w błąd zainteresowanych.

Mając na uwadze powyższe, w razie powzięcia informacji o podobnych zdarzeniach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Lidera Projektu telefonicznie pod nr 76 862 27 77 lub e-mailem na adres uslugirozwojowe@arleg.eu