newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

16 / 10 / 2018
TARGI SPOŻYWCZE Agro Expo 2018

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w stoisku informacyjnym Ambasady RP w Tbilisi podczas 18. Międzynarodowych Targów Agro Expo 2018. Targi odbedą się w dniach 20-22 listopada i obejmują branże: artykuły rolne, artykuły spożywcze, maszyny i opakowania. Wszystkim chętnym firmom zapewniamy...

16 / 10 / 2018

targi spożywcze agro expo 2018

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w stoisku informacyjnym Ambasady RP w Tbilisi podczas 18. Międzynarodowych Targów Agro Expo 2018. Targi odbedą się w dniach 20-22 listopada i obejmują branże: artykuły rolne, artykuły spożywcze, maszyny i opakowania.

Wszystkim chętnym firmom zapewniamy możliwość skorzystania z wyposażonego stoiska o powierzchni 18 m kw. w głównej hali targów, tłumacza polsko-gruzińskiego w trakcie rozmów z umówionymi kontrahentami i odwiedzającymi, wejściówki na stoisko dla delegowanych przedstawicieli firm. Na stoisku nie można eksponować produktów i próbek - tylko materiały informacyjne. Strona internetowa targów: http://www.agroexpo.ge/.

Firmy mogą przesłać materiały informacyjne do ekspozycji na stoisku informacyjnym na własny koszt z dostawą do drzwi placówki na adres: Embassy of Poland in Georgia, Oniashvili 24, 0160 Tbilisi (paczki powinny być do 5 kg, wartość 0 zł), które następnie dostarczymy na stoisko.

Prosimy firmy zainteresowane udziałem w stoisku o kontakt: przemyslaw.pierz@msz.gov.pl
http://www.tbilisi.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/zapraszamy_do_udzialu_w_targach_agro_expo_2018

 

 

 

 


 

09 / 10 / 2018
BONY NA INNOWACJE

Trwa nabór do projektu pn. "Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP". Do pozyskania jest grant w wysokości do 100 tys. zł na audyt technologiczny oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, jak również usługi badawczo-rozwojowe,...

09 / 10 / 2018

bony na innowacje

Trwa nabór do projektu pn. "Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP". Do pozyskania jest grant w wysokości do
100 tys. zł na audyt technologiczny oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, jak również usługi badawczo-rozwojowe, dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. więcej >>>


 

 

 

 

 

 

 

 


 

15 / 10 / 2018
DOLNOŚLĄŚKIE W CZOŁÓWCE EUROPEJSKICH REGIONÓW

Województwo dolnośląskie w ścisłej europejskiej czołówce pod względem dynamiki rozwoju - wynika z danych Eurostatu zaprezentowanych przy okazji XVI Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli. Za jedno z czterech najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej pod względem...

15 / 10 / 2018

dolnośląśkie w czołówce europejskich regionów

Województwo dolnośląskie w ścisłej europejskiej czołówce pod względem dynamiki rozwoju - wynika z danych Eurostatu zaprezentowanych przy okazji XVI Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli. Za jedno z czterech najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej pod względem PKB na jednego mieszkańca w latach 2008-2016 uznano Mazowsze.

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2016 r. PKB per capita, według standardów siły nabywczej (PPS), w województwie mazowieckim był równy 109 proc. średniej unijnej, podczas gdy osiem lat wcześniej - 82 proc.; oznacza to wzrost o 27 pkt proc. Wynik ten daje czwartą pozycję w tempie rozwoju gospodarczego pośród 276 regionów Unii Europejskiej. Bardziej dynamiczny wzrost w stosunku do średniej unijnej odnotowano jedynie w irlandzkim regionie stołecznym (53 pkt proc.), regionie wydzielonym z części Londynu obejmującej tamtejsze City (44 pkt proc.) oraz regionie stołecznym Rumunii (38 pkt proc.).

W ścisłej europejskiej czołówce pod względem dynamiki rozwoju znalazły się ponadto: Wielkopolska, której PKB per capita w analizowanym okresie wzrosło z 56 proc. do 75 proc. (o 19 pkt proc.), oraz Dolny Śląsk – wzrost z 58 proc. do 76 proc. (18 pkt proc.). Dane Eurostatu pokazują, że wszystkie polskie województwa rozwijały się szybciej niż średnia dla 28 państw UE. Poza Polską taka sytuacja miała miejsce tylko w Bułgarii, Rumunii, trzech państwach bałtyckich, na Węgrzech i Słowacji.

Jak podkreślono w analizie, chociaż w UE pozostaje podział na wschód i zachód kontynentu pod względem tworzenia dobrobytu, jest on już mniej wyraźny, co przypisuje się m.in. unijnym inwestycjom. "Polityka spójności - wśród innych czynników - miała pewien wpływ na dysproporcje krajowe i regionalne" - napisano w analizie.

Z danych wynika jednak, że mimo wyraźnej tendencji wzrostowej niektóre obszary Polski nadal dzieli od średniej UE spory dystans. Poziom PKB per capita czterech polskich regionów był w 2016 r. mniejszy niż połowa średniej unijnej. W tej grupie są województwa: lubelskie (47 proc.), podkarpackie (48 proc.), podlaskie (48 proc.) oraz warmińsko-mazurskie (49 proc.).

Najbiedniejszym obszarem w UE jest Region Północno-Zachodni w Bułgarii (29 proc. unijnej średniej), w którym PKB per capita było 21 razy niższe niż w najbogatszym regionie statystycznym, czyli części Londynu wraz z City (611 proc. średniej unijnej).

Wyniki ekonomiczne regionów są podstawą przydziału środków w ramach unijnej polityki spójności. Objęte są nią wszystkie regiony UE, jednak większość funduszy unijnych (a dokładniej strukturalnych) kierowana jest do regionów, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej dla 28 państw UE. W perspektywie unijnej 2014-2020 przydział funduszy odbywa się na podstawie średniego PKB per capita w trzyletnim okresie między 2007 a 2009 r.

 

 

12 / 10 / 2018
DELEGACJA GRUZJI NA DOLNYM ŚLĄSKU

Przedstawiciele gruzińskiego Kutaisi z krótką wizytą gospodarczą na Dolnym Śląsku. Jednym z punktów programu było spotkanie w DAWG. Uczestniczyły w nim m.in. dolnoślaskie firmy zainteresowane wspólpracą z Gruzją. Spotkanie organizowane pzrez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej oraz...

12 / 10 / 2018

delegacja gruzji na dolnym śląsku

Przedstawiciele gruzińskiego Kutaisi z krótką wizytą gospodarczą na Dolnym Śląsku. Jednym z punktów programu było spotkanie w DAWG. Uczestniczyły w nim m.in. dolnoślaskie firmy zainteresowane wspólpracą z Gruzją.

Spotkanie organizowane pzrez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej oraz Polsko - Gruzińską Izba Przemysłowo - Handlową miało na celu zapoznanie Gruzinów z polskimi firmami, zainteresowanymi wejsciem na tamtejszy rynek. Omówiine zostały wszystkiie możliwe płaszczyzny współpracy .
W kwietniu tego roku podczas konferencji gospodarczych w Batumi i Tbilisi, nasze województwo zaprezentowało ofertę gospodarczą, a przedsiębiorcy odbyli rozmowy z potencjalnymi kontrahentami. Byłą to druga misja gospodarcza przedstawicieli naszego regionu w Gruzji. Jej efektem był m.in. kontrakt na dostawy dla gruzińskiego sektora militarnego, sprzedaż ekologicznych sadzonek borówek oraz kooperacja pomiędzy firmami HR-owymi.

 

 

 

 


 

10 / 10 / 2018
DAWG - partner 365 TIMING ECONOMIC CONGRESS

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października we Wrocławiu . Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy pakiet bezpłatnych wejściówek. Ze względu na ograniczoną liczbę wejściówek, decyduje kolejność zgłoszeń. 365 Timing Economic Congress to koncepcja...

10 / 10 / 2018

dawg - partner 365 timing economic congress

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października we Wrocławiu. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy pakiet bezpłatnych wejściówek. Ze względu na ograniczoną liczbę wejściówek, decyduje kolejność zgłoszeń. 365 Timing Economic Congress to koncepcja całościowego podejścia do zagadnień czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa. więcej >>>

 

 


 

04 / 10 / 2018
WIZYTA STUDYJNA W BUENOS AIRES I MONTEVIDEO

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zapraszam do udziału w misji studyjnej do Argentyny i Urugwaju. Ofertę szczególnie kierujemy do przedstawicieli branży spożywczej, meblarskiej, kosmetycznej i farmaceutycznej zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z partnerami z tych rynków. Wyjazd...

04 / 10 / 2018

wizyta studyjna w buenos aires i montevideo

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zapraszam do udziału w misji studyjnej do Argentyny i Urugwaju. Ofertę szczególnie kierujemy do przedstawicieli branży spożywczej, meblarskiej, kosmetycznej i farmaceutycznej zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z partnerami z tych rynków. Wyjazd planowy jest w dniach od 5-10 listopada. więcej....

Oferujemy:

  • udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji odpowiadających za kontakty gospodarcze kraju,
  • udział w spotkaniach B2B z lokalnymi przedsiębiorcami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy handlowej,
  • udział w wydarzeniach towarzyszących misji,
  • opiekę tłumacza,
  • opiekę organizatorów podczas wyjazdu.

KOSZTY POKRYWANE PRZEZ UCZESTNIKA MISJI:

  • przelot
  • transportu na miejscu
  • noclegi
  • wyżywienie

Uczestnik misji zobowiązany jest do pokrycia wyżej wymienionych kosztów we własnym zakresie.

ZASADY NABORU
Decyduje kolejność zgłoszeń. DAWG sp. z o.o. dopuszcza możliwość skrócenia terminu zgłoszeń w przypadku dużego zainteresowania targami. W przypadku dużej liczby zgłoszeń DAWG sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru uczestników pod kątem zapewnienia na stoisku narodowym różnorodności branż oraz pełnego potencjału eksportowego polskich firm produkujących żywność. Po zakończeniu naboru przedsiębiorca zakwalifikowany do udziału w wydarzeniu zostanie poinformowany osobnym mailem.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora:

beata.matkowska@dawg.pl, coie@dawg.pl
w terminie do 20.10.2018r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY
DAWG SP Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5 53-125 Wrocław
tel. +48 71 73 66 307

 

>formularz_zgloszenie<

 

 

 

 


 

04 / 10 / 2018
ŚNIADANIE BIZNESOWE

Wymiana handlowa z Wietnamem będzie tematem śniadania biznesowego organizowanego przez DAWG. Zapraszamy we wtorek 30 października na godz. 9.30. Gościem spotkania będzie Piotr Harasimowicz, ekspert ds. rynków wschodnich, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Ho Chi Minh City ( dawny...

04 / 10 / 2018

śniadanie biznesowe

Wymiana handlowa z Wietnamem będzie tematem śniadania biznesowego organizowanego przez DAWG. Zapraszamy we wtorek 30 października na godz. 9.30.
Gościem spotkania będzie Piotr Harasimowicz, ekspert ds. rynków wschodnich, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Ho Chi Minh City ( dawny Sajgon ) oraz wieloletni mieszkaniec Wietnamu.

Tematyka spotkania:

- możliwości, jakie oferuje przedsiębiorcom rynek wietnamski
- sektory rekomendowane do współpracy
- przeniesienie produkcji do Wietnamu
- import produktów z Wietnamu
- obyczaje biznesowe wietnamskich kontrahentów

Wietnam staje się istotnym graczem na arenie międzynarodowego handlu. Oferuje znacznie atrakcyjniejsze warunki do inwestowania niż Chiny. Polska marka jest na rynku wietnamskim dobrze znana i wysoko oceniana. ZDECYDOWANIE REKOMENDUJEMY! DAWG sp. z o.o.

zgłoszenia do 23 października:
katarzyna.kuliniak@dawg.pl
tel. 71 736 63 11, 71 736 63 07

Zachęcamy także do przesyłania pytań do eksperta ZBH w Ho Chi Minth City


 

25 / 09 / 2018
Wałbrzych Przedsiębiorcom

Pod hasłem "Wałbrzych Przedsiębiorcom", 20 września odbyła się w Starej Kopalni konferencja z udziałem przedstawicieli biznesu, instytucji związanych z przedsiębiorczością, urzędników i samorządowców z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem na czele. Wydarzenie zorganizowało Gminne Centrum...

25 / 09 / 2018

wałbrzych przedsiębiorcom

Pod hasłem "Wałbrzych Przedsiębiorcom", 20 września odbyła się w Starej Kopalni konferencja z udziałem przedstawicieli biznesu, instytucji związanych z przedsiębiorczością, urzędników i samorządowców z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem na czele. Wydarzenie zorganizowało Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Wałbrzychu, które z pomocą DAWG powstało kilka miesięcy temu.

więcej: https://www.um.walbrzych.pl/pl/news/wa%C5%82brzych-przedsi%C4%99biorcom

 

 

 

 


 

 

24 / 09 / 2018
BEZPŁATNA PROMOCJA NA TARGACH Automechnika...

Uprzejmie informuję, że Polska Agencja Handlu i Inwestycji w ramach w ramach realizowanego projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” poddziałanie 3.3.2 jest organizatorem stoiska informacyjno – promocyjnego branży „Części...

24 / 09 / 2018

bezpłatna promocja na targach automechnika shanghai (chiny)

Uprzejmie informuję, że Polska Agencja Handlu i Inwestycji w ramach w ramach realizowanego projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” poddziałanie 3.3.2 jest organizatorem stoiska informacyjno – promocyjnego branży „Części samochodowych i lotniczych” na targach Automechnika Shanghai (Chiny), które będą miały miejsce 28.11-1.12 (więcej informacji o targach: http://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/visitors/welcome.html?nc)

Informujemy, iż mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z następujących form promocji:
• Wyświetlenie filmu promocyjnego na stoiskach narodowych
• Dystrybucja folderów reklamowych na stoisku narodowym

lista wszystkich targów dostępna jest na stronie: https://machine.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/259658,kalendarz-wydarzen.html

Firmy zainteresowane dystrybucją folderów informacyjnych na targach zapraszamy do przesyłania materiałów na adres:
MPromotion
pl. Hallera 5/12a
03-433 Warszawa

z dopiskiem „PAIH -Targi Automechanika Shanghai 2018 materiały informacyjne” do 27 października br. Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystania Państwa materiałów na kolejnych targach w przypadku gdyby nie zostały w całości rozdystrybuowane na danej imprezie. Informujemy iż przyjmujemy po jednej paczce od firmy o wadze do około 1 kg. Prosimy o wcześniejszą informację o planowanej przesyłce (wraz z wagą i wymiarami).


Firmy zainteresowane wyświetleniem filmu promocyjnego na stoisku narodowym zapraszamy do wgrywania filmów (do 27.10) na link: https://drive.google.com/drive/folders/1CvTubjGNWjyCgxhW94BA1fzcLEFAWcEW?usp=sharing

Materiały można dostarczyć również bezpośrednio na targach.

 

więcej informacji:

Departament Promocji Gospodarczej
Tel. +48 600 400 816
e-mail: parts@paih.gov.pl