newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

19 / 01 / 2018
PONAD 400 MLN ZŁOTYCH DLA DOLNOŚLĄSKICH MŚP

ożyczki obrotowe, hipoteczne czy reporęczenia - to tylko niektóre z propozycji dla dolnośląskich mikro, małych i średnich firm oferowane przez samorząd województwa. Dolnośląski Fundusz Rozwoju, wyspecjalizowana instytucja finansowa samorządu, której celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku...

19 / 01 / 2018

ponad 400 mln złotych dla dolnośląskich mśp

ożyczki obrotowe, hipoteczne czy reporęczenia - to tylko niektóre z propozycji dla dolnośląskich mikro, małych i średnich firm oferowane przez samorząd województwa. Dolnośląski Fundusz Rozwoju, wyspecjalizowana instytucja finansowa samorządu, której celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku trwałego sytemu finansowania MŚP, ma obecnie do dyspozycji ponad 400 mln zł.

Pierwszy produkt finansowy DFR to Regionalna Pożyczka Hipoteczna. Przedsiębiorstwo może pożyczyć do 1.500.000 PLN, na zakup nieruchomości na Dolnym Śląsku w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat, a oprocentowanie: od 2,85 proc. Na ten rodzaj wsparcia przeznaczono 80.000.000 PLN.
Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna to następny tegoroczny produkt DFR. Można ją przeznaczyć na wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem zakupu nieruchomości). Górna granica pożyczki wynosi 1.500.000 PLN. Należy ją spłacić w ciągu 5 lat, a jej oprocentowanie wynosi od 2,85 proc. W ramach tego wsparcia małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w tym roku liczyć na 50.000.000 PLN.
Z Regionalnej Pożyczki Obrotowej przedsiębiorcy mogą pokrywać wydatki bieżące (z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne). Maksymalna kwota tej pożyczki to 500.000 PLN, okres spłaty: do 3 lat, a oprocentowanie: od 2,85 proc. Ogólna kwota zarezerwowana na Regionalną Pożyczkę obrotową wynosi 40.000.000 PLN.
W drugim kwartale 2018 roku pojawi się Regionalne Reporęczenie. Maksymalna kwota poręczenia wynosić będzie 1.500.000 PLN. Przy poręczeniach do 500.000 PLN wartość jednostkowego poręczenia to 80 proc. kwoty głównej. Jeśli przedsiębiorstwo oczekiwać będzie poręczenia od 500.000 do 1.500.000 PLN, może liczyć na poręczenie 70 proc. kwoty głównej. Oferta dotyczy poręczenia kredytu lub pożyczki obrotowej, leasingu, transakcji faktoringowych i poręczenia wadialnego. Na tego rodzaje wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono 20.000.000 PLN.
Dolnośląski Fundusz Rozwoju także inwestuje kapitał w różnego rodzaju przedsięwzięcia firm z sektora MŚP. To projekt DFR Inwestycyjny. Może to być finansowanie kapitałowe, dłużne lub mieszane. Maksymalna kwota jednostkowej inwestycji wynosi 5.000.000 PLN.
Przedsiębiorcy, którzy mają dopiero pomysł na biznes, mogą liczyć na produkt Pro Start.
Natomiast Pro Development jest skierowany do tych MŚP (spółki prawa handlowego), które są w fazie rozwoju lub wczesnej ekspansji.
- W najbliższych latach mogą wzrosnąć stopy procentowe i koszty finansowania przedsiębiorstw. Kończy się 10-lecie niskich stóp procentowych. Banki już dziś uwzględniają wyższe koszty kredytów. Przedsiębiorcy, którzy przewidują wzost kosztów utrzymania firm, wstrzymują się ze składaniem wniosków o kredyty komercyjne - mówi dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE, członek Rady Inwestycyjnej DFR.
W takich okolicznościach Dolnośląski Fundusz Rozwoju – regionalna instytucja finansowa non profit – chce, żeby dostępność do źródeł kapitału na rozwój MŚP była stabilna w perspektywie 10 lat. Te plany wpisują się w długofalową strategię wspierania rozwoju dolnośląskiego biznesu. W najbliższych latach samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy na taki model pomocy MŚP blisko 1 mld PLN. Około 400.000.000 PLN będzie dostępnych w ofercie Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, a 600.000.000 PLN w ramach RPO na lata 2014-2010.

Więcej informacji:
dfr.org.pl


 

 

 

 

 


 

 

 

19 / 01 / 2018
POZYSKAJ PRACOWNIKA NA STAŻ FINANSOWANY Z...

Ostatnia szansa na zatrudnienie pracowników na staże zawodowe finansowane z funduszy europejskich, w ramach projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy” . Czekamy na zgłoszenia pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić osoby bezrobotne na okres od 3 do 12 miesięcy. Pracowników na staże...

19 / 01 / 2018

pozyskaj pracownika na staż finansowany z unijnego projektu

Ostatnia szansa na zatrudnienie pracowników na staże zawodowe finansowane z funduszy europejskich, w ramach projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy”. Czekamy na zgłoszenia pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić osoby bezrobotne na okres od 3 do 12 miesięcy.
Pracowników na staże zawodowe mogą pozyskać przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska, w ramach projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy”. Projekt realizowany jest przez DAWG sp. z o.o. oraz partnerów: Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy, Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie oraz Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze.

Informacje na temat wsparcia:
• minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
• miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
• możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) - średnio w kwocie 2 tys. zł./ osobę
• możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty

Zgłoszenia pracodawców i dodatkowe informacje o projekcie:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3A-553-125 Wrocław
tel. +48 71 736 63 05
e-mail: aktywizacja@dawg.pl
www.dawg.pl/aktywizacja

Koordynator projektu - Agnieszka Mąka; kontakt: e-mail: agnieszka.maka@dawg.pl
Specjalista ds. merytorycznych - Helena Kaniewska; kontakt: e-mail: helena.kaniewska@dawg.pl; tel.: +48 71 736 63 05
Doradca zawodowy - Katarzyna Oleszek; kontakt: e-mail: katarzyna.oleszek@dawg.pl; tel.: +48 71 736 63 05 

19 / 01 / 2018
PLAN MISJI GOSPODARCZYCH NA 2018 R.

Pozyskanie nowych inwestycji dla regionu oraz wsparcie eksportu dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw to jedno z najważniejszych zadań samorządu województwa na 2018 rok. Do listopada zaplanowanych zostało 12 wydarzeń na całym świecie, które mają na celu zbudowanie rozpoznawalności...

19 / 01 / 2018

plan misji gospodarczych na 2018 r.

Pozyskanie nowych inwestycji dla regionu oraz wsparcie eksportu dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw to jedno z najważniejszych zadań samorządu województwa na 2018 rok. Do listopada zaplanowanych zostało 12 wydarzeń na całym świecie, które mają na celu zbudowanie rozpoznawalności województwa, wzmocnienie wizerunku naszej regionalnej gospodarki i marki Dolny Śląsk.

Zadanie realizowane jest przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej przy udziale UMWD, Ambasad Rzeczpospolitej Polskiej oraz międzynarodowych instytucji gospodarczych.
Projekt pn. „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” skierowany do dolnośląskich MŚP oraz inwestorów zagranicznych.
Do listopada DAWG planuje 12 wyjazdów promocyjnych do Europy, Ameryki i Azji. Najbliższe misje gospodarcze, w których uczestniczyć będą dolnośląscy przedsiębiorcy, a którym przewodniczył będzie marszałek Cezary Przybylski, odbędą się w marcu (Włochy - Rzym), kwietniu (Gruzja -Tbilisi i Batumi, USA - San Francisco) i maju (Chiny - Anhui).
- Dążymy do tego, by rosła liczba przedsiębiorców sektora MSP eksportujących na rynki poza unijne. Na tradycyjnych rynkach europejskich firmy nie potrzebują już dużego wsparcia samorządu, bo dobrze sobie radzą. Azja i Ameryka do dla nich nowe i duże wyzwanie. Zależy nam, żeby rodzime produkty i usługi Dolnego Śląska były tam obecne - podkreśla Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.
Podczas misji organizowane będą m.in. spotkania z potencjalnymi inwestorami, importerami, władzami regionów i instytucjami gospodarczymi. Samorząd Dolnego Śląska ma zamiar podpisać umowy o współpracy gospodarczej, które umożliwią firmom kontakty handlowe. Dają także zdecydowanie większą gwarancję bezpieczeństwa biznesów po obu stronach. W ubiegłym roku takie umowy województwo zawarło z Batumi (Kazachstan) oraz chińską prowincją Anhui. To ważne, bowiem wzrost poziomu umiędzynarodowienia dolnośląskich małych i średnich firm, rozwój ich działalności eksportowej oraz inwestycji za granicą w znacznym stopniu podniosą ich konkurencyjność i pozycję na rynku.

- Rozbudowa działalności za granicą to nie tylko rozwój danego przedsiębiorstwa - zyski finansowe czy podnoszenie jakości. Eksport niesie za sobą rozwój całego naszego regionu. Zwiększenie sprzedaży to nowe miejsca pracy, to dochody dla budżetu województwa, to postęp technologiczny. To także korzyści polityczne - podkreśla Hubert Papaj, prezes DAWG sp. z o. o.

PLAN PROMOCJI GOSPODARCZEJ 2018
EUROPA, AZJA, AMERYKA

 • WŁOCHY, 4.03 - 7.03.2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do Rzymu
  Promocja sektorów: motoryzacyjnego, AGD, RTV, spożywczego, maszynowego
 • GRUZJA, 3.04 - 7.04.2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do Tbilisi i Batumi
  Promocja sektorów: budowlanego, maszynowego, farmaceutycznego, kosmetycznego i turystycznego
 • STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, 16.04 - 20.04. 2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do San Francisco
  Promocja sektorów: IT/ICT, innowacyjnego, nowych technologii, motoryzacyjnego
 • CHINY, 28.05 - 2.06 2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do Anhui
  Promocja sektorów: motoryzacyjnego, IT/ICT, innowacyjnego, nowych technologii,
  technicznego, metalurgicznego, mechanicznego, medycznego, spożywczego, rolniczego, turystycznego
 • WIELKA BRYTANIA, czerwiec 2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do Londynu
  Promocja sektorów: motoryzacyjnego, AGD, RTV, spożywczego, maszynowego
 • DANIA, czerwiec 2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do Kopenhagi
  Promocja sektorów: motoryzacyjnego, RTV, chemicznego, maszynowego
 • WIETNAM, 8.08 - 11.08 2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do Ho Shi Mihn, Targi Vietfood and Beverage
  Promocja sektorów: spożywczego, maszynowego, chemicznego i farmaceutycznego
 • KOREA, wrzesień 2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do Seulu
  Promocja sektorów: motoryzacyjnego, RTV, maszynowego, IT /ICT
 • JAPONIA, październik 2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do Tokio
  Promocja sektorów: motoryzacyjnego, maszynowego, chemicznego, IT/ICT
 • FRANCJA, 21.10 - 25.10. 2018
  Targi SIAL Paryż, Stoisko Województwa Dolnośląskiego -> regionalne produkty żywnościowe wysokiej jakości, oferta współpracy z dolnośląskimi przedsiębiorstwami, spotkania biznesowe z przedstawicielami izb gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu, potencjalnymi inwestorami oraz partnerami handlowymi
  Promocja sektorów: spożywczego
 • AUSTRIA, październik 2018
  Promocyjny wyjazd studyjny do Linz
  Promocja sektorów: usługowego, motoryzacyjnego, maszynowego, IT/ICT

 

19 / 01 / 2018
EKSPORT DO GRUZJI ORAZ MOŻLIWOŚCI...

Przedsiębiorców sektora MŚP zapraszamy do udziału w forum polsko - gruzińskim, które odbędzie się we Wrocławiu 23 stycznia br. O możliwościach eksportu do Gruzji, nawiązaniu kontaktów handlowych z gruzińskimi podmiotami, a także inwestowania w tym kraju mówić będzie m.in. Ilia Darchiashvili,...

19 / 01 / 2018

eksport do gruzji oraz możliwości inwestycyjne w tbilisi i batumi, styczeń 2018

Przedsiębiorców sektora MŚP zapraszamy do udziału w forum polsko - gruzińskim, które odbędzie się we Wrocławiu 23 stycznia br. O możliwościach eksportu do Gruzji, nawiązaniu kontaktów handlowych z gruzińskimi podmiotami, a także inwestowania w tym kraju mówić będzie m.in. Ilia Darchiashvili, ambasador Gruzji w Polsce.

Forum polsko - gruzińskie
23. 01. 2018 r. godz. 10.00 - 13.00
al. Kasztanowa 3a Wrocław
Inkubator Przedsiębiorczości DAWG sp. z o.o.
sala Wiśniowa (parter)

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP, szczególnie działających w branżach: budowlanej, maszynowej, farmaceutycznej, kosmetyczny i turystycznej. Gościem honorowym forum będzie Ilia Darchiashvili, ambasador Gruzji w Polsce. Ofertę inwestycyjną i eksportową dla dolnośląskich przedsiębiorców przedstawi Natalia Topchishvili, radca handlowy Ambasady Republiki Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorami wydarzenia są Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Polsko - Gruzińska Izba Przemysłowo - Handlowa.


Potwierdzenia udziału w wydarzeniu 23.01.2018 prosimy przesyłać na adres: coie@dawg.pl z tytułem Gruzja) do dnia 20.01.2018
Forum poprzedza misję gospodarczą do Gruzji, która planowana jest w dniach od 3-7 kwietnia 2018 roku. W planie misji są konferencje gospodarcze oraz spotkania B2B w Batumi oraz Tbilisi. Delegacji przewodniczyły będą Panie Marszałek Iwona Krawczyk oraz Ewa Mańkowska.
Gruzja jest szybko rozwijającym się krajem. Jest liderem liberalnych reform gospodarczych wśród krajów postsowieckich. Polska w nieznacznym stopniu obecna jest na tamtejszym rynku - wysyłamy zaledwie 1,1% wszystkich eksportowanych towarów, głównie farmaceutyki, kosmetyki, chemię gospodarczą, maszyny i urządzenia, żywność przetworzoną, pojazdy, meble, mięso. Co istotne, poprzez Gruzję polskie towary i usługi mają ułatwiony dostęp do rynków Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Iranu i Arabii Saudyjskiej.

 

 


 

12 / 01 / 2018
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA EKSPORTERÓW -...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo - Handlowa zapraszają do udziału w Forum Polsko-Gruzińskim, poświęconemu możliwościom eksportu i inwestowania w Gruzji. Wydarzenie poprzedza misję gospodarczą...

12 / 01 / 2018

spotkanie informacyjne dla eksporterów - gruzja

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo - Handlowa zapraszają do udziału w Forum Polsko-Gruzińskim, poświęconemu możliwościom eksportu i inwestowania w Gruzji. Wydarzenie poprzedza misję gospodarczą przedsiębiorców do Gruzji, która odbędzie się w dniach 3 – 7. 04. 2018 r.

Forum, przygotowujące do kwietniowej misji odbędzie się we Wrocławiu 23. 01. 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00, w Inkubatorze Przedsiębiorczości DAWG sp. z o.o, przy al. Kasztanowej 3a. Gościem honorowym forum będzie Ilia Darchiashvili, ambasador Gruzji w Polsce. Ofertę inwestycyjną i eksportową dla dolnośląskich przedsiębiorców przedstawi Natalia Topchishvili, radca handlowy Ambasady Republiki Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Potwierdzenia udziału w wydarzeniu 23.01.2018 prosimy przesyłać na adres: coie@dawg.pl (z tytułem Gruzja) do dnia 20.01.2018

Wydarzenie poprzedza misję gospodarczą przedsiębiorców do Gruzji, która odbędzie się w dniach 3 – 7. 04. 2018 r.W planie misji są konferencje gospodarcze oraz spotkania B2B w Batumi oraz Tbilisi. Do udziału w misji zapraszamy w szczególności przedsiębiorców reprezentujących sektory: budowlany, rolno – spożywczy, medyczny, farmaceutyczny, kosmetyczny i chemiczny. Delegacji przewodniczyły będą Panie Marszałek Iwona Krawczyk oraz Ewa Mańkowska.

Gruzja to obecnie jeden wielki plac budowy. Powstaje tam szereg inwestycji drogowych, hotelowych czy związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Turystyka i budownictwo to główne sektory, w których możliwa jest najgłębsza polsko-gruzińska współpraca gospodarcza. Do tego energetyka wodna, produkcja wina, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny, IT. Gruzini poszukują kapitału, technologii, know how, a przede wszystkim usług o charakterze wykonawczym.
Gruzja jest szybko rozwijającym się krajem. Jest liderem liberalnych reform gospodarczych wśród krajów postsowieckich. Polska w nieznacznym stopniu obecna jest na tamtejszym rynku - wysyłamy zaledwie 1,1% wszystkich eksportowanych towarów, głównie farmaceutyki, kosmetyki, chemię gospodarczą, maszyny i urządzenia, żywność przetworzoną, pojazdy, meble, mięso. Co istotne, poprzez Gruzję polskie towary i usługi mają ułatwiony dostęp do rynków Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Iran i Arabii Saudyjskiej.


 

 

 

11 / 01 / 2018
DELEGACJA BIZNESOWA DO STANU TEKSAS

W związku z otwarciem Konsulatu Generalnego RP w Houston oraz zainteresowaniem strony amerykańskiej pogłębianiem relacji gospodarczych z Polską, Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych planuje organizację delegacji biznesowej do stanu Teksas. Wstępny termin wizyty...

11 / 01 / 2018

delegacja biznesowa do stanu teksas

W związku z otwarciem Konsulatu Generalnego RP w Houston oraz zainteresowaniem strony amerykańskiej pogłębianiem relacji gospodarczych z Polską, Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych planuje organizację delegacji biznesowej do stanu Teksas. Wstępny termin wizyty to pierwszy kwartał br. Do udziału zapraszamy sektory IT, lotniczy/kosmiczny oraz biotechnologiczny/medyczny.

Po wstępnym rozeznaniu dokonanym przez Ambasadę RP w Waszyngtonie uznano, że najwięcej możliwości spotkań z potencjalnymi partnerami istnieje w powyższych sektorach. Pod uwagę brane są wizyty w takich firmach/instytucjach jak m.in.: NASA Johnson Space Center, Texas Medical Center oraz ew. innych zasugerowanych przez Państwa (przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w wydarzeniu). Partnerami do organizacji potencjalnych spotkań b2b na miejscu będą Greater Houston Partnership oraz Polsko-Amerykańska Rada Biznesu.

Przypominamy, że w przypadku wyjazdów organizowanych przez MSZ pokrywają Państwo koszty przelotu i zakwaterowania we własnym zakresie. Po stronie organizatorów leży organizacja transportu i logistyki na miejscu, sal do spotkań itp.

Prosimy o przesłanie informacji dot. wstępnego zainteresowania wizytą do 19.01 br. na adres:
agata.czyrsznic-dobrowolska@msz.gov.pl lub daniel.piekarski@msz.gov.pl.

 

 

 

 


 

 

08 / 01 / 2018
MISJA GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. we współpracy z Ambasadą RP w Rzymie, w dniach od 4 do 7 marca bieżącego roku organizuje misję gospodarczą do Włoch (Rzym) . Jej celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami, a firmami z Włoch.Do udziału w...

08 / 01 / 2018

misja gospodarcza przedsiębiorców

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. we współpracy z Ambasadą RP w Rzymie, w dniach od 4 do 7 marca bieżącego roku organizuje misję gospodarczą do Włoch (Rzym) . Jej celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami, a firmami z Włoch.Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych promocją swoich towarów i usług, pozyskaniem nowych rynków zbytu oraz kontrahentów.

MISJA PODZIELONA BĘDZIE NA 3 KOMPONENTY:

 • Polsko-Włoskie Forum Gospodarcze
  organizowane przez DAWG oraz Ambasadę RP w Rzymie z udziałem włoskich przedsiębiorstw, izb gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu. Podczas forum zaprezentowana zostanie oferta gospodarcza Dolnego Śląska oraz oferta dotycząca możliwości inwestycji na terenie Włoch.
 • Bezpośrednie rozmowy handlowe
  pomiędzy polskimi i włoskimi przedsiębiorstwami, po wcześniejszym dopasowaniu kontrahentów.
 • Wizyty studyjne
  w instytucjach gospodarczych, klastrach i lokalnych firmach, zgodnie z wybranymi branżami.

 

 

MISJA_WLOCHY

MISJA_RZYM_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_-_marzec_2018

 

 

29 / 12 / 2017
INTENSYWNY ROK DAWG SP. Z O.O.

2017 rok Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej może zaliczyć do bardzo efektywnych. Z powodzeniem zrealizowaliśmy nasze stałe zadania związane z obsługą inwestorów zagranicznych i promocją gospodarczą regionu, wsparciem MSP i rozwojem przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. Nasze nowe...

29 / 12 / 2017

intensywny rok dawg sp. z o.o.

2017 rok Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej może zaliczyć do bardzo efektywnych. Z powodzeniem zrealizowaliśmy nasze stałe zadania związane z obsługą inwestorów zagranicznych i promocją gospodarczą regionu, wsparciem MSP i rozwojem przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. Nasze nowe projekty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem firm oraz dolnośląskich gmin.Przed nami kolejne wyzwania, wśród których największym jest projekt związany z umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw- wsparciem MSP w wejściu na nowe, pozaunijne rynki zbytu. Dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz zaufanie. Życzymy Państwu, by Nowy Rok spełnił wszystkie Państwa oczekiwania i marzenia w życiu prywatnym oraz zawodowym.

DAWG 2017:

 • 223 obsłużonych eksporterów
 • 48 obsłużonych inwestorów zagranicznych
 • Gruzja, Niemcy, Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Łotwa, Chiny, Iran, Egipt Senegal, USA – nawiązanie współpracy gospodarczej z samorządami i przedsiębiorcami
 • 223 MŚP objęte szkoleniami w ramach usług rozwojowych
 • 124 nowe firmy założone przy wsparciu DAWG
 • 68 staży zawodowych, studiów podyplomowych i szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych
 • 53 MŚP korzystające z Inkubatorów Technologicznego i Przedsiębiorczości spółki DAWG
 • 10 samorządów budujących z DAWG Gminne Cenrta Obsługi Inwestora i Eksportera

 

 

 

 


 

 

23 / 12 / 2017
DOLNY ŚLĄSK. ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I...

Akademickie środowisko Wrocławia wspólnie z administracją samorządową tworzy fundament do intelektualnych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych działań na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Dzisiaj marszałek województwa Cezary Przybylski i wicemarszałek Ewa Mańkowska podpisali razem z...

23 / 12 / 2017

dolny śląsk. zielona dolina żywności i zdrowia.

Akademickie środowisko Wrocławia wspólnie z administracją samorządową tworzy fundament do intelektualnych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych działań na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Dzisiaj marszałek województwa Cezary Przybylski i wicemarszałek Ewa Mańkowska podpisali razem z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Tadeuszem Trziszką akt notarialny ustanawiający spółkę Dolnośląska Zielona Dolina.

gv2.jpg

 

Współpraca samorządu i środowiska naukowego w ramach „Zielonej Doliny” obejmie działania na płaszczyznach: edukacyjnej, biznesowej, naukowej i społecznej. Będziemy czerpać z zasobów intelektualnych i technologicznych, a także z doświadczenia organizacyjnego i dobrej współpracy instytucjonalnej. Idea programu zakłada, że posiadany, wypracowany potencjał naszego regionu sprawia, że Dolny Śląsk może stać się najbardziej konkurencyjnym w skali światowej producentem żywności funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i żywności wysokiej jakości. 

„Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” to innowacyjny, ciekawy program promocji gospodarczej Dolnego Śląska, który możliwy jest dzięki bardzo dobrej współpracy samorządu województwa ze środowiskiem akademickim – gdzie liderem i inicjatorem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Szereg wspólnie planowanych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych w regionie dotyczyć będzie szeroko rozumianego BIO-biznesu, dotyczącego m.in. wyspecjalizowanej produkcji żywności prozdrowotnej.

Aby idea projektu „Zielonej Doliny” zafunkcjonowała w realiach powstanie specjalnie dedykowany do jej rozwoju podmiot – Spółka Dolnośląska Zielona Dolina, której wspólnikami będą Województwo Dolnośląskie i Uniwersytet Przyrodniczy. Spółka będzie pozyskiwać środki w ramach prowadzonych działań promocyjnych zdrowej żywności, odpłatności przedsiębiorców za znak certyfikujący produkty żywnościowe oraz będzie pozyskiwać dofinansowanie w ramach funduszy unijnych. Działalność Spółki obejmie zadania w sferze użyteczności publicznej: wspierania postaw prozdrowotnych Dolnoślązaków, promocji programów profilaktyki zdrowotnej, certyfikację zdrowej żywności, a także edukację ekologiczną, wspieranie rozwoju produkcji żywności ekologicznej, tradycyjnej i nowej generacji.

Najważniejsze cele, które realizować będzie Spółka, to zwiększenie udziału żywności wysokiej jakości pochodzącej z Dolnego Śląska na rynkach krajowych i zagranicznych. Poprawa konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego i kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców regionu.

W Programie „Zielona Dolina” zostanie wdrożony nowy system profilaktyki i lecznictwa uzdrowiskowo-sanatoryjnego na rzecz rewitalizacji zdrowia i odnowy biologicznej, zwłaszcza osób po przebytych ciężkich chorobach a także osób pragnących podnieść standard jakości życia. Program duży nacisk kładzie także na medycynę senioralną z uwzględnieniem potrzeb w zakresie diety spersonalizowanej, jak i odpowiednich biopreparatów koniecznych dla ludzi starzejących się i w wieku podeszłym.