newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

16 / 10 / 2017
MISJA GOSPODARCZA DO HO CHI MINH CITY,...

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w Misji Gospodarczej do Ho Chi Minh City, Wietnam w terminie 13-16 marca 2018 r. Wszystkie szczegóły są w załączonej ofercie.   oferta_wietnam_2018    formularz_zgloszeniowy_misja_wietnam  

16 / 10 / 2017

misja gospodarcza do ho chi minh city, wietnam

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w Misji Gospodarczej do Ho Chi Minh City, Wietnam w terminie 13-16 marca 2018 r. Wszystkie szczegóły są w załączonej ofercie. 

pdf oferta_wietnam_2018 

docx formularz_zgloszeniowy_misja_wietnam 

12 / 10 / 2017
XII POLSKO - SAKSOŃSKIE FORUM GOSPODARCZE

Innowacyjne technologie produkcyjne w zakresie budowy maszyn i stosowaniu nowych materiałów to główne zagadnienia XII Polsko - Saksońskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się 11 października we Wrocławiu. Uroczystego otwarcia Forum, którego organizatorami był m.in....

12 / 10 / 2017

xii polsko - saksońskie forum gospodarcze

Innowacyjne technologie produkcyjne w zakresie budowy maszyn i stosowaniu nowych materiałów to główne zagadnienia XII Polsko - Saksońskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się 11 października we Wrocławiu.

Uroczystego otwarcia Forum, którego organizatorami był m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, dokonała Iwona Krawczyk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Martin Dulig Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu, a także Christiane Botchen Zastępca Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.


W części prelekcyjnej przedstawiciele nauki i biznesu z obydwu krajów mówili m.in. o atutach, szansach i granicach w zakresie przemysłu 4.0, integracji systemów smart czy innowacyjnych systemach kontrolno-pomiarowych w przemyśle. Druga części Forum to zorganizowane przed DAWG dla polskich i niemieckich przedsiębiorców spotkania B2B. Wzięło w nich udział ok 60 przedstawicieli firm z branży elektronicznej, przetwórstwa metali, drewna i tworzyw sztucznych, budowy maszyn, produkcji narzędzi, ale także reprezentanci placówek badawczych i usług przemysłowych.

09 / 10 / 2017
TARGI WORLD FOOD INDIA 2017

Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo Handlową zapraszają na misję biznesową sektora przetwórstwa rolno-spożywczego do Indii, która weźmie udział w wydarzeniu promocyjnym World Food India. Misja odbędzie się w dniach 1-7 listopada...

09 / 10 / 2017

targi world food india 2017

Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo Handlową zapraszają na misję biznesową sektora przetwórstwa rolno-spożywczego do Indii, która weźmie udział w wydarzeniu promocyjnym World Food India. Misja odbędzie się w dniach 1-7 listopada 2017 roku. Targi World Food India 2017 odbywają się w rządowym centrum wystawienniczym Vigyan Bhavan w terminie 3-5 listopada i są przeznaczone dla przedsiębiorstw sektora spożywczego i około spożywczego, w tym: przetwórstwa owoców i warzyw, produkcji soków i napojów, przetwórstwa mleka, produkcji przetworów nabiałowych, produkcji mięsa i drobiu oraz chłodnictwa, przechowalnictwa i transportu. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na oficjalnej stronie internetowej targów: www.worldfoodindia.in.


W ramach misji odbędzie się Forum Biznesu Polska-Indie, spotkania z indyjskimi firmami. Do dyspozycji będzie również stoisko narodowe o pow. 200m2 , na którym będzie można dokonać prezentacji oferty swojej firmy. Organizatorzy pokrywają koszty organizacji forum i spotkań, wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz jej zabudowy, transportu lokalnego oraz przygotowania i wydania wspólnego katalogu uczestników misji. Koszty: przelotu (na trasie Warszawa–New Delhi–Warszawa), ewentualnej spedycji próbek do wystawienia na targach, zakwaterowania, ubezpieczenia, wizy oraz koszty związane z pobytem w Indiach przedsiębiorcy ponoszą we własnym zakresie.

Zainteresowani udziałem w misji rejestrują się z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.paih.gov.pl/World_Food_India_2017. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z uczestnictwem w misji. Kontakt: aleksandra.sobczak@paih.gov.pl.

09 / 10 / 2017
KONFERENCJA "RODO - REWOLUCJA W OCHRONIE...

Reforma prawa ochrony danych osobowych w świetle rozporządzenia RODO, obowiązki administratora danych, uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych to główne zagadnienia konferencji, którą patronatem objęła Dolnośląska Agencja...

09 / 10 / 2017

konferencja "rodo - rewolucja w ochronie danych osobowych a odpowiedzialność pracodawców"

Reforma prawa ochrony danych osobowych w świetle rozporządzenia RODO, obowiązki administratora danych, uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych to główne zagadnienia konferencji, którą patronatem objęła Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Jej organizatorem jest LPDJ Consulting - Usługi dla Biznesu. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2017 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości DAWG przy Al. Kasztanowej 3A we Wrocławiu.

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i zastąpi przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące obecnie w Polsce. Konferencja adresowana jest do wszystkich osób, które są zobowiązane poznać wpływ Rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych. Zapraszamy menedżerów, którzy są odpowiedzialni za kreowanie polityki dotyczącej ochrony danych osobowych, działy HR i marketingu, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz wszystkie pozostałe osoby zaangażowane w ochronę danych osobowych. Cel konferencji to przede wszystkim dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO, przedstawienie porównania obowiązków organizacji (Spółek, instytucji publicznych) i praw osób, których dane są gromadzone, obecnie i po 25 maja 2018 roku, przedstawienie ryzyka związanego z wejściem w życie RODO.

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy dokonać w oparciu o wypełniony formularz (do pobrania na stronie www.lpdjconsulting.pl w zakładce aktualności) i wysłany na adres: biuro@lpdj.pl. ). Tel. kontaktowy: 605 405 988. Regulamin Konferencji oraz sylwetki Prelegentów znajdują się na stronie: http://lpdjconsulting.pl/aktualnosci.

09 / 10 / 2017
DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej nadal prowadzi nabór wniosków na dofinasowanie dowolnie wybranych studiów podyplomowych. W ramach projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” wsparcie uzyskać mogą osoby zwolnione z pracy w ostatnim półroczu z przyczyn leżących...

09 / 10 / 2017

dofinansowanie do studiów podyplomowych w projekcie "aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy"

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej nadal prowadzi nabór wniosków na dofinasowanie dowolnie wybranych studiów podyplomowych. W ramach projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” wsparcie uzyskać mogą osoby zwolnione z pracy w ostatnim półroczu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, które mieszkają na Dolnym Śląsku. Studia podyplomowe można podjąć na każdej dowolnie wybranej przez siebie uczelni wyższej.

Projekt daje możliwość sfinansowania 90 % kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł. Studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie. Wymagany jest wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych. Wnioski można składać do Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 71 736 63 05, oraz drogą mailową aktywizacja@dawg.pl, jak również na stronie internetowej: www.dawg.pl/aktywizacja.

Partnerami DAWG w projekcie są: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.  Legnicy, Agencja
Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.  w Nowej Rudzie i Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z w Jeleniej Górze.

09 / 10 / 2017
MISJA GOSPODARCZA BERLIN – LIPSK – DREZNO...

Trwają ostatnie przygotowania do kolejnej misji gospodarczej, którą organizuje Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Zachodnia Izba Gospodarcza Pracodawcy i Przedsiębiorcy. W dniach od 24 do 27 października grupa przedsiębiorców z Dolnego Śląska, reprezentujących...

09 / 10 / 2017

misja gospodarcza berlin – lipsk – drezno 24-27.10.2017

Trwają ostatnie przygotowania do kolejnej misji gospodarczej, którą organizuje Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Zachodnia Izba Gospodarcza Pracodawcy i Przedsiębiorcy. W dniach od 24 do 27 października grupa przedsiębiorców z Dolnego Śląska, reprezentujących m.in. branże motoryzacyjną, farmaceutyczną, kosmetyczną, nowych technologii, weźmie udział w rozmowach B2B, spotkaniach informacyjno-gospodarczych z trade oficerami, przedstawicielami otoczenia biznesu oraz lokalnymi firmami w Berlinie, Lipsku i Dreźnie.
To już druga misja organizowana w ramach projektu „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W sumie od września 2017 do końca 2018 roku, w ramach projektu dyplomacji gospodarczej województwa, DAWG zorganizuje wizyty studyjne, misje gospodarcze i wyjazdy na targi do 13 krajów świata. Za przygotowanie wszystkich wizyt gospodarczych odpowiada Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera spółki DAWG, które jest oficjalnym partnerem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Wydziałów Promocji i Handlu kilkudziesięciu polskich ambasad. Misje zaplanowano m.in. do Wietnamu, Japonii, USA, Korei, Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Niemiec czy Gruzji.

05 / 10 / 2017
ZARZĄDZENIE NR 17/2017 - DZIEŃ WOLNY OD...

Zarząd Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ustalił, że dzień 10 listopada 2017 roku, jest dniem wolnym od pracy dla pracowników DAWG Sp. z o.o.  zarzadzenie_3.10.2017  

05 / 10 / 2017

zarządzenie nr 17/2017 - dzień wolny od pracy 10.11.2017

Zarząd Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ustalił, że dzień 10 listopada 2017 roku, jest dniem wolnym od pracy dla pracowników DAWG Sp. z o.o.

pdf zarzadzenie_3.10.2017 

03 / 10 / 2017
JAK EKSPORTOWAĆ PRODUKTY SPOŻYWCZE DO CHIN...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na seminarium „Jak eksportować produkty spożywcze do Chin?”. Prowadzący seminarium - Michał Bilewicz (ForCap Co. Ltd), wieloletni ekspert w zakresie eksportu towarów do Chin - przedstawi praktyczne...

03 / 10 / 2017

jak eksportować produkty spożywcze do chin - seminarium

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na seminarium „Jak eksportować produkty spożywcze do Chin?”. Prowadzący seminarium - Michał Bilewicz (ForCap Co. Ltd), wieloletni ekspert w zakresie eksportu towarów do Chin - przedstawi praktyczne aspekty związane z eksportem towarów i wprowadzeniem ich do obrotu na terytorium Chin. Podczas seminarium omawiane będą także m.in. zagadnienia dotyczące chińskiego rynku spożywczego i jego specyfiki, preferencji chińskich konsumentów, dostosowania oferty produktowej do rynku, budowania sieci dystrybucji i certyfikacji produktów. Przedstawione będą również potencjalne nisze dla polskich eksporterów, czy sposoby skutecznej promocji produktów spożywczych, czy najczęstsze problemy związane z eksportem do Chin. 
Udział w seminarium jest bezpłatny. 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest zgłoszenie udziału w seminarium: do 11 października 2017r. na adres coie@dawg.pl. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 71 34 34 234, 608 621 100 lub mailowo: oksana.okon@dawg.pl; coie@dawg.pl

pdf program___jak_eksportowa_produkty_spo_ywcze_do_chin 

pdf chiny_zaproszenie_rynek_spo_ywczy_13.10_2_ 

doc formularz___chiny___seminarium 

25 / 09 / 2017
ANHUI – DOLNY ŚLĄSK, NOWE OTWARCIE...

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zorganizowały Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze. Założeniem Forum było m.in. zacieśnienie rozpoczętej 20 lat temu współpracy chińskiego regionu Anhui z Dolnym Śląskiem. Podpisana w trakcie Forum...

25 / 09 / 2017

anhui – dolny śląsk, nowe otwarcie międzyregionalnej współpracy.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zorganizowały Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze. Założeniem Forum było m.in. zacieśnienie rozpoczętej 20 lat temu współpracy chińskiego regionu Anhui z Dolnym Śląskiem. Podpisana w trakcie Forum przez Marszałka Cezarego Przybylskiego z Partnerami ze strony chińskiej nowa umowa o współpracy miedzy oboma regionami to „nowe otwarcie” wzajemnych kontaktów nie tylko gospodarczych.  To również zdecydowanie większa gwarancja bezpieczeństwa biznesów po obu stronach. Osiami kooperacji będzie gospodarka i wymiana handlowa, ale także nauka i technologia, edukacja, kultura, zdrowie, turystyka, rolnictwo, współpraca izb handlowych i przemysłowych oraz wymiana młodzieży i współpraca uczelni w obu regionach.

Jednym z priorytetów samorządu województwa jest nawiązywania relacji z krajami pozaeuropejskimi, a tym samym wspieranie małych i średnich firm z Dolnego Śląska w wejściu na rynki innych kontynentów. Ważnym wydarzeniem Forum były zorganizowane przez DAWG spotkania B2B. Wzięło w nich udział 50 przedstawicieli firm z całej Polski, w tym 30 z Dolnego Śląska.  Obecne na spotkaniach branże to m.in.: motoryzacyjna, techniczna, metalurgiczna, mechaniczna, medyczna oraz spożywcza. W B2B brały udział także uczelnie techniczne oraz przedstawiciele stref ekonomicznych.

Anhui, której stolicą jest miasto Hefei, to prowincja południowo-wschodniej części Chin. Zamieszkuje ją 70 mln mieszkańców. Na terenie prowincji uprawia się m.in. ryż, pszenicę, kukurydzę, soję, bawełnę, tytoń czy herbatę. Główna gałąź gospodarki to przemysł wydobywczy - wydobycie węgla kamiennego, rud żelaza, miedzi, cynku, ołowiu i pirytów. W regionie rozwinięte są hutnictwo żelaza i miedzi, przemysł maszynowy, chemiczny, włókienniczy, spożywczy i środków transportu.