newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

07 / 08 / 2017
DZIEŃ WOLNY

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją  Zarządu Dolnośląskiej Agencja Współpracy Gospodarczej dzień 14 sierpnia 2017r. jest dla pracowników DAWG dniem wolnym od pracy. Dodatkowym dniem pracy będzie sobota 26 sierpnia 2017r.

07 / 08 / 2017

dzień wolny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją  Zarządu Dolnośląskiej Agencja Współpracy Gospodarczej dzień 14 sierpnia 2017r. jest dla pracowników DAWG dniem wolnym od pracy.

Dodatkowym dniem pracy będzie sobota 26 sierpnia 2017r.

07 / 08 / 2017
30. MIEDZYNARODOWE ENERGETYCZNE TARGI...

W dniach od 12 do 14 września w Bielsku Białej odbędą się największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego ENERGETAB 2017. Wydarzenie jest zarazem jednym z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego....

07 / 08 / 2017

30. miedzynarodowe energetyczne targi bielskie energetab 2017

W dniach od 12 do 14 września w Bielsku Białej odbędą się największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego ENERGETAB 2017. Wydarzenie jest zarazem jednym z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. Targom towarzyszyć będą konferencje, seminaria i prezentacje wystawców.

Do udziału w targach wpłynęły zgłoszenia od ponad 700 wystawców z kilkunastu krajów Europy i Azji, którzy pragną zademonstrować swoje najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki. Targi ENERGETAB są okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych między wystawcami a projektantami, dostawcami usług i czołowymi przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych – zarówno z Polski jak i z zagranicy.
Podczas targów odbędzie się konkurs nagradzający prestiżowymi medalami i pucharami „szczególnie wyróżniające się produkty” zgłoszone przez wystawców. Więcej informacji o konkursie: http://www.energetab.pl/nagrody_konkurs_MKP.php

INFORMACJA O TARGACH: www.energetab.pl.

 

 


07 / 08 / 2017
TARGI SPOŻYWCZE RIGA FOOD 2017

Przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego zapraszamy do udziału w „Riga Food 2017”. Międzynarodowe targi żywności, napojów oraz przetwarzania i pakowania żywności odbędą się w dniach 6-9 września w stolicy Łotwy. To największe w regionie targi żywnościowe z udziałem licznych producentów,...

07 / 08 / 2017

targi spożywcze riga food 2017

Przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego zapraszamy do udziału w „Riga Food 2017”. Międzynarodowe targi żywności, napojów oraz przetwarzania i pakowania żywności odbędą się w dniach 6-9 września w stolicy Łotwy. To największe w regionie targi żywnościowe z udziałem licznych producentów, dystrybutorów, restauratorów i innych przedsiębiorców szeroko rozumianego sektora rolno-spożywczego.

Tematyka targów Riga Food obejmuje:

 • art. spożywcze (mięso, mleko, ryby, pieczywo, słodycze, mrożonki i in.)
 • napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
 • zdrową żywność, produkty koszerne, halalne, wegetariańskie
 • opakowania, etykiety, znakowanie
 • urządzenia i surowce do pakowania
 • odzież roboczą
 • automatykę w przemyśle spożywczym
 • surowce, przyprawy, dodatki do żywności
 • wyposażenie i sprzęt dla restauracji, barów, hoteli i handlu, (urządzenia, akcesoria, dodatki, wzornictwo)
 • urządzenia do sprzątania, środki czystości
 • wyposażenie do laboratoriów


Ambasada RP w Rydze organizuje polskie stoisko - nieodpłatnie mogą z niego skorzystać przede wszystkim średnie i małe firmy, które nie są jeszcze obecne na rynku łotewskim, ale chcą rozwinąć tu swoją działalność.

Zgłoszenia z krótkim opisem własnej działalności należy przesyłać do dnia 15 sierpnia br. na adres:
jaroslaw.cwiek-karpowicz@msz.gov.pl


Więcej informacji o samych targach można znaleźć na stronie: http://www.bt1.lv/bt1/rigafood/?link=10000000

 

 

 


 

 

07 / 08 / 2017
FUNDUSZE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA...

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca do dnia 28 sierpnia wydłuża nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 -...

07 / 08 / 2017

fundusze dla przedsiębiorstw na działalność b+r

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca do dnia 28 sierpnia wydłuża nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”.

Dofinansowanie mogą otrzymać m.in.: projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych), projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy typu spin off, konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty czy konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.
W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.
Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na: prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, innowacjach technologicznych, opracowaniu linii pilotażowych, opracowaniu demonstracyjnych prototypów, ocenie potencjału komercyjnego projektu itp. Ponadto zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej. Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 84 466 000 PLN. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.
Szczegółowe informacje pod linkiem:
http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/731-wydluzenie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-konkurs-1-2-b-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-b-r-przedsiebiorstw.html

 

 

 


07 / 08 / 2017
TRWA NABÓR DO PROJEKTU AKTYWIZACJA...

  Trwa nabór wniosków do projektu dedykowanego osobom zwolnionym w ostatnim półroczu z pracy lub zagrożonym zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W projekcie można otrzymać m.in. bezzwrotną dotację na załażenie działalności gospodarczej w wysokości 23...

07 / 08 / 2017

trwa nabór do projektu aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy

logo_adrp.jpg

 

Trwa nabór wniosków do projektu dedykowanego osobom zwolnionym w ostatnim półroczu z pracy lub zagrożonym zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W projekcie można otrzymać m.in. bezzwrotną dotację na załażenie działalności gospodarczej w wysokości 23 tysięcy złotych, a także dofinansowanie do studiów podyplomowych w wysokości 90%.

Projekt realizowany przez jest Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej i skierowany jest do mieszkańców regionu. Warunki, które należy spełnić starając się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej to m.in: zwolnienie z pracy z przyczyn pracodawcy (m.in. restrukturyzacja firmy, likwidacja stanowiska pracy) w okresie nie dłuższym niż ostatnie pół roku. Wymagany jest także wkład własny- finansowy: 10% udzielonej dotacji oraz obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej.
W przypadku studiów podyplomowych (wymagany wkład własny w wysokości 10% wartości dofinansowania) maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 tys. zł, a studia mogą być maksymalnie dwuletnie. Studia podyplomowe można podjąć na każdej dowolnie wybranej przez siebie uczelni wyższej.

Partnerami DAWG w projekcie są: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. Legnicy, Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie i Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z w Jeleniej Górze.

Szczegółowe informacje na www.dawg.pl/aktywizacja

 

listwa_logo_4_color.jpg

 


07 / 08 / 2017
OSTATNIE MIEJSCA NA B2B PODCZAS ASTANA...

Przedsiębiorców z Dolnego Śląska zainteresowanych promocją swoich towarów i usług, pozyskaniem nowych rynków zbytu i kontrahentów, zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu. Wyjazd zaplanowany został w dniach od 4 do 9 września i stanowi element udziału Dolnego Śląska w...

07 / 08 / 2017

ostatnie miejsca na b2b podczas astana expo 2017

Przedsiębiorców z Dolnego Śląska zainteresowanych promocją swoich towarów i usług, pozyskaniem nowych rynków zbytu i kontrahentów, zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu. Wyjazd zaplanowany został w dniach od 4 do 9 września i stanowi element udziału Dolnego Śląska w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie.

Misję gospodarczą do Astany organizują Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. DAWG na Astana EXPO 2017 przygotowuje komponent biznesowy- Dzień Gospodarczy Województwa Dolnośląskiego i Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze. 5 września w Pawilonie Polskim zorganizowany zostanie dzień gospodarczy Województwa Dolnośląskiego, podczas którego m.in. odbędą się spotkania biznesowe i rozmowy B2B, na które pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców z Dolnego Śląska, zainteresowanych promocją swoich towarów i usług, pozyskaniem nowych rynków zbytu i kontrahentów. Zapraszamy chętnych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branż:

 • odnawialne źródła energii, w tym energetyka wiatrowa, technologie związane z przetwarzaniem;
 • biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; 
 • energetyka tradycyjna i przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla; 
 • digitalizacja rynku energii; 
 • nowoczesne technologie wydobywcze; 
 • czyste technologie węglowe; 
 • wychwytywanie, składowanie i utylizacja CO2; 
 • budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych; 
 • innowacyjne maszyny i urządzenia górnicze; 
 • klastry energetyczne, energomobilność, budynki przyszłości.

GOSPODARCZA MISJA WYJAZDOWA ASTANA EXPO 2017
04.09-09.09.2017

1. ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

2.PROGRAM RAMOWY
04.09 poniedziałek:
- wylot z Wrocławia do Warszawy (godz. 21.00 – 21:45)
- wylot z Warszawy do Astany (godz. 22:50- 7:25)
05.09 wtorek:
- Forum gospodarcze
- Spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami WPHI Ambasady RP, przedstawicielami Izby Przemysłowo - Handlowej oraz Agencji KAZAKH INVEST oraz Izby Przedsiębiorców ATAMEKEN
- kolacja biznesowa
06.09 środa:
- Polsko – Kazachstańskie Forum Gospodarcze – wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kazachstanu, Narodowym Holdingiem Baiterec, Kazakh Invest w uzgodnieniu z Kancelarią Prezydenta RP
- zwiedzanie wystawy Astana Expo 2017
07.09 czwartek:
- Dzień Narodowy Polski
08.09 piątek
- wizytacja terenów budowlanych/inwestycyjnych/przedsiębiorstw-kontrahentów
09. 09 sobota
- wylot Astana – Warszawa (13:00 : 14:00)

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora anna.bardakova@dawg.pl


4. DOTAKOWE INFORMACJE
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA DAWG
adres: ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
e-mail: dcoie@dawg.pl, coie@dawg.pl
tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36
tel. + 48 71 343 42 34
e-mail: anna.bardakova@dawg.pl, tel. +48 784 038 009

 

 

 

 


02 / 08 / 2017
POLSKI PAWILON NA MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE...

Polski pawilon w 9 najlepszych spośród ponad 100 prezentowanych na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.Przygotowaną przez Pattern Recognition ekspozycję można odwiedzać do 10 września w Astanie, stolicy Kazachstanu. Polski pawilon ( otwarty 10 czerwca) ma aż 700 metrów kwadratowych...

02 / 08 / 2017

polski pawilon na międzynarodowej wystawie astana expo 2017

Polski pawilon w 9 najlepszych spośród ponad 100 prezentowanych na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.Przygotowaną przez Pattern Recognition ekspozycję można odwiedzać do 10 września w Astanie, stolicy Kazachstanu.
Polski pawilon ( otwarty 10 czerwca) ma aż 700 metrów kwadratowych powierzchni i jako jeden z nielicznych ma dwa poziomy. Codziennie odwiedza go około 3500 osób.


wej__cie_do_pawilonu_polski.jpg z22175320q_pawilon_polski_astana_expo_2017__projekt__pattern_.jpg z22175314q_pawilon_polski_astana_expo_2017__projekt__pattern_.jpg

 


Głównym przesłaniem polskiej ekspozycji jest przedstawienie Polski jako kraju nowoczesnych technologii i rozwiązań, ale opartego na tradycji i szanującego swoją historię, który umiejętnie i mądrze potrafi wykorzystać dobra naturalne. Twórcom chodzi także o uświadomienie widzom, że nie ma czystych i brudnych energii, paliw tradycyjnych i odnawialnych – liczą się tylko technologie wydobycia surowca i jego obróbki.

Ekspozycja w polskim pawilonie składa się z pięciu stref: Wejście, Technologie, Las, Odpoczynek i Regiony. Dominujący element ekspozycji przywodzi na myśl cykl, w jakim funkcjonuje przyroda. Strefa Technologie przypomina kopalnię – to stylizowana, wyłożona czarnym fornirem przestrzeń, w której przez szczelinę podglądamy animację 3D, prezentującą proces przekształcania się lasu karbońskiego w węgiel. Idąc antresolą do strefy Las czujemy zmianę klimatu, wkraczamy w zieloną przestrzeń.

Dolny Śląsk na Astana EXPO 2017 zaprezentuje się w dniach 4-9 września 2017 r.

My :) czyli Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej przygotowujemy komponent biznesowy- Dzień Gospodarczy Województwa Dolnośląskiego i Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze.Idea: DS najlepszą lokalizacją dla azjatyckich eksporterów. Na EXPO jadą z nami firmy z regionu, które m.in, wezmą udział w rozmowach B2B z udziałem przedsiębiorców z Kazachstanu, jak również innych krajów azjatyckich. Mamy ostatnie dwa wolne miejsca, zatem zapraszam chętnych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branż:

odnawialne źródła energii, w tym energetyka wiatrowa, technologie związane z przetwarzaniem;

 • biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; 
 • energetyka tradycyjna i przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla; 
 • digitalizacja rynku energii; 
 • nowoczesne technologie wydobywcze; 
 • czyste technologie węglowe; 
 • wychwytywanie, składowanie i utylizacja CO2; 
 • budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych; 
 • innowacyjne maszyny i urządzenia górnicze; 
 • klastry energetyczne, energomobilność, budynki przyszłości.


Kontakt:
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA DAWG
adres: ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
e-mail: coie@dawg.pl
tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36
tel. + 48 71 343 42 34

 

 

 


17 / 07 / 2017
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zakończyła nabór do projektu pn. „Akademia przedsiębiorczości kobiet”. W ramach projektu, poza wsparciem szkoleniowo – doradczym i biznesowym, Uczestniczki otrzymują również bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy w wysokości do 24 000 zł oraz...

17 / 07 / 2017

akademia przedsiębiorczości kobiet

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zakończyła nabór do projektu pn. „Akademia przedsiębiorczości kobiet”. W ramach projektu, poza wsparciem szkoleniowo – doradczym i biznesowym, Uczestniczki otrzymują również bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy w wysokości do 24 000 zł oraz finansowe wsparcie pomostowe od 6 do 12 miesięcy w kwocie 1350 zł brutto na miesiąc.

W sumie do projektu zostało przyjętych 87 Pań, z czego 40 już uruchomiło działalność gospodarczą w tym biura rachunkowe, firmy doradcze, sklepy, gabinety kosmetyczne, punkty gastronomiczne i restauracje, produkcję zabawek, elementów deklaracji i ozdób. Dotacja pozwoliła im na zakup środków trwałych i środków obrotowych, koszt prac remontowych i budowlanych, jak również środków transportu.

Pozostałe Panie obecnie załatwiają formalności, przygotowują biznes plany lub kończą szkolenia.

 


06 / 07 / 2017
POŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI...

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wznawia przyjmowanie wniosków o pożyczki w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS. Niskooprocentowane pożyczki (od 0,5% w skali roku) przeznaczone są dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, a udzielane są ze środków Europejskiego...

06 / 07 / 2017

pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wznawia przyjmowanie wniosków o pożyczki w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS. Niskooprocentowane pożyczki (od 0,5% w skali roku) przeznaczone są dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, a udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Pożyczkę EFS może otrzymać osoba fizyczna, która zamieszkuje na terenie województwa dolnośląskiego i w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej. Priorytetowo traktowani są studenci, doktoranci i pracownicy naukowi.
Pożyczka w wysokości do 50 tys. zł. może być przeznaczona na cele inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe np. zakup, budowę i modernizację obiektów produkcyjnych/usługowych, zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu, zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia.
Oprocentowanie preferencyjne wynosi od 0,5%.


Szczegółowe informacje:
http://dawg.pl/pl/page/231/FUNDUSZ-POZYCZKOWY-EFS