newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

aktualności

16 / 11 / 2017
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI UKRAIŃSKICH JST

Jednym z elementów gospodarczej współpracy polsko-ukraińskiej jest wymiana dobrych praktyk. Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości DAWG Sp. z o.o., które odbyło się 9 listopada miało na celu podsumowanie dotychczasowych obustronnych doświadczeń oraz nakreślenie ram przyszłych działań....

16 / 11 / 2017

spotkanie z przedstawicielami ukraińskich jst

Jednym z elementów gospodarczej współpracy polsko-ukraińskiej jest wymiana dobrych praktyk. Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości DAWG Sp. z o.o., które odbyło się 9 listopada miało na celu podsumowanie dotychczasowych obustronnych doświadczeń oraz nakreślenie ram przyszłych działań.

Spotkanie, w którym udział wzięli reprezentanci władz lokalnych z miast: Lwów, Mikołajów oraz obwodów: czernichowskiego, tarnopolskiego, wołyńskiego i żytomierskiego otworzył wiceprezes DAWG Sp. z o.o. Marek Zalewski. Szczególne zainteresowanie wśród ukraińskich gości wzbudziło zagadnienie funkcjonowania w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz możliwości pozyskania inwestorów zagranicznych. Zagadnienia te wyjaśniał kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Mariusz Sinior.

Wśród konkluzji uczestnicy spotkania wymieniali potrzebę organizowania kolejnych dyskusji na takie tematy jak: budowanie klimatu inwestycyjnego w mieście/obwodzie na terenie Ukrainy, przygotowanie terenu inwestycyjnego (doprowadzenie mediów, dróg dojazdowych) oraz zespołu ds. obsługi inwestora, pozyskanie i obsługa inwestorów zagranicznych, obsługa poinwestycyjna, utrzymywanie długoterminowych relacji z inwestorem.

Przyjazd gości z Ukrainy został sfinansowany w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.

09 / 11 / 2017
SPOTKANIE INFORMACYJNE „OCENA PROJEKTÓW –...

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza 28 listopada 2017 na spotkanie informacyjne, podczas którego omówione zostaną najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców we wniosku o dofinansowanie z zakresu EFRR, studium wykonalności oraz pozostałych załącznikach....

09 / 11 / 2017

spotkanie informacyjne „ocena projektów – najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie oraz załącznikach (efrr)”

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza 28 listopada 2017 na spotkanie informacyjne, podczas którego omówione zostaną najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców we wniosku o dofinansowanie z zakresu EFRR, studium wykonalności oraz pozostałych załącznikach. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłaszanie udziału osób w spotkaniu: do dnia 24.11.2017 r. do godz. 10:00, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 50 osób. Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pełnego obłożenia sali.

09 / 11 / 2017
PRZYGOTOWANIA DO III FORUM PRZEMYSŁOWEGO W...

Już po raz trzeci w dniach od 8 do 10 grudnia w Karpaczu odbędzie się Forum Przemysłowe z udziałem najważniejszych przedstawicieli polskiego i europejskiego przemysłu. Podczas Forum odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i...

09 / 11 / 2017

przygotowania do iii forum przemysłowego w karpaczu

Już po raz trzeci w dniach od 8 do 10 grudnia w Karpaczu odbędzie się Forum Przemysłowe z udziałem najważniejszych przedstawicieli polskiego i europejskiego przemysłu. Podczas Forum odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych.

III Forum Przemysłowe będzie okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego, takich jak: reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna w motoryzacji, polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne i tradycyjne gałęzie przemysłu, ale również wszystkiego, co dotyczy szeroko pojętego przemysłu czasu wolnego, a więc m.in. turystyki, kultury, rozrywki.

W jaki sposób wprowadzać w życie ambitne plany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej? W jaki sposób wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu? Jak wspierać rodzimy kapitał i rodzinne firmy? Jakimi rozwiązaniami wspierać wdrażanie innowacji w przemyśle? Jak najlepiej wykorzystać potencjał intelektualny Europy, w szczególności państw tzw. Nowej Europy? Odpowiedzi na te i wiele innych ważnych dla gospodarki pytań poszukiwać będzie ponad 700 gości Forum, a wśród nich przedstawiciele największych koncernów przemysłowych, parlamentarzyści, eksperci i ekonomiści z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Organizatorem Forum Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Miastem Gospodarzem jest Karpacz, a Partnerem - Województwo Dolnośląskie.

09 / 11 / 2017
AGRO FOOD DRINK TECH EXPO 2017

Ambasada RP w Tbilisi W dniach 20-22 listopada 2017 r organizuje dla polskich firm (udział bezpłatny)  stoisko informacyjne na międzynarodowych targach  Agro Food Drink Tech Expo 2017. Są to największe targi rolno-spożywcze w regionie Kaukazu. Wystawcy to firmy z...

09 / 11 / 2017

agro food drink tech expo 2017

Ambasada RP w Tbilisi W dniach 20-22 listopada 2017 r organizuje dla polskich firm (udział bezpłatny)  stoisko informacyjne na międzynarodowych targach  Agro Food Drink Tech Expo 2017. Są to największe targi rolno-spożywcze w regionie Kaukazu. Wystawcy to firmy z szeroko rozumianego sektora rolno-spożywczego, m.in. z branż: żywność, napoje, opakowania, nasiennictwo, ochrona roślin, sadownictwo, szkółkarstwo, maszyny rolnicze, urządzenia związane z sektorami rolnym i spożywczym.
 
Firmy zainteresowane przedstawieniem swojej oferty na stoisku informacyjnym Ambasady pod szyldem „POLAND”, mogą przesłać materiały promocyjno-informacyjnych w postaci broszur, folderów, katalogów i innych materiałów przedstawiających ich produkty (z wyłączeniem produktów czy próbek) na adres Ambasady: Embassy of the Republic of Poland in Tbilisi, Oniashvili 24, 0160, Tbilisi, Georgia. (Paczka nie może przekraczać 10 kg)

Istnieje również możliwość delegowania na stoisko przedstawiciela firmy (również w ramach własnego budżetu), który na stoisku placówki będzie mógł prezentować ofertę firmy, prowadzić rozmowy z odwiedzającymi stoisko lub wcześniej umówionymi rozmówcami (na stoisku będzie do Państwa dyspozycji tłumacz jęz. polsko-gruzińskiego).

Osoba do kontaktu: Przemysław Pierz, tel. +995591228554, e-mail: przemyslaw.pierz@msz.gov.pl

www.tbilisi.msz.gov.pl

http://agroexpo.ge/ w głównym pawilonie wystawienniczym (nr 11).

09 / 11 / 2017
SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW –...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje 30 listopada spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej m.in. dla programów: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja...

09 / 11 / 2017

spotkanie dla przedsiębiorców – „finansowanie działalności z funduszy ue. instrumenty dla mśp ze środków ue”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje 30 listopada spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej m.in. dla programów: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Eksperci PARP podczas spotkania omówią, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca, oraz ile i jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych.

Dostępne będzie stoisko Informatorium, w którym konsultanci PARP udzielą kompleksowej informacji z zakresu instrumentów wsparcia oraz pomocy w znalezieniu odpowiedniego źródła finansowania firmy. Odbędą się również warsztaty, gdzie pod okiem ekspertów będą można wypełnić częściowo wniosek o dofinansowanie. Eksperci omówią wypełnianie wniosku pod kątem spełniania kryteriów oraz udzielą odpowiedzi na pytania. Dodatkowo, wskażą najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz zaprezentują dobre praktyki do każdego z działań.

Podczas rejestracji prosimy o wskazanie interesujących Państwa działań w kontekście
organizowanych warsztatów. Aby móc skorzystać ze wsparcia ekspertów w części warsztatowej, wymagany jest laptop oraz rejestracja w systemie: dla wnioskodawców działań POIR i POPW https://lsi1420.parp.gov.pl/home


Więcej szczegółów: www.parp.gov.pl

09 / 11 / 2017
MISJA GOSPODARCZA DO IRANU

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa oraz Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą przy wsparciu Ambasady RP w Teheranie i Ambasady Iranu w Polsce, organizuje misję gospodarczą do Iranu (Teheran, Tebriz) w terminie 8-11 grudnia...

09 / 11 / 2017

misja gospodarcza do iranu

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa oraz Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą przy wsparciu Ambasady RP w Teheranie i Ambasady Iranu w Polsce, organizuje misję gospodarczą do Iranu (Teheran, Tebriz) w terminie 8-11 grudnia 2017r.Misja będzie szansą na indywidulane spotkania z wybranymi partnerami irańskimi, co pozwala na ich poznanie w naturalnym środowisku biznesowym.


W programie pobytu misji w Iranie zaplanowane są dwa Fora Gospodarcze w Teheranie i w Tabrizie (Prowincja Wschodni Azerbejdżan) oraz spotkania b2b miedzy polskimi a irańskimi przedsiębiorcami. Misja jest kontynuacją spotkań, które zostały zapoczątkowane podczas wizyty delegacji z irańskiej prowincji Wschodniego Azerbejdżanu w lutym 2017 r. w Polsce. Azerbejdżan Wschodni to jedna z 31 prowincji Iranu zlokalizowana na północnym zachodzie kraju, zamieszkana przez ponad 3 miliony mieszkańców. Gospodarka prowincji to głównie przemysł wytwórczy obejmujący produkcję maszyn, pojazdów, chemikaliów i materiałów petrochemicznych, cementu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego, wyrobów włókienniczych i skóry, rzemiosła i farmaceutyków. Iran po zniesieniu sankcji gospodarczych, stał się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Rynek irański to 80 milionów konsumentów i ogromne zapotrzebowanie na dobra konsumpcyjne. Po okresie sankcji kraj ten potrzebuje nowych technologii, dużych inwestycji infrastrukturalnych, z czego mogą skorzystać również polskie firmy.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w misji proszone są o pilne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego.


Dodatkowe informacje:

Kontakt
Maria Nowakowska, tel. 22 630 97 83, e-mail: mnowakowska@kig.pl
Agnieszka Salamończyk, tel. 22 630 97 73, e-mail: asalamonczyk@kig.pl

26 / 10 / 2017
MISJA GOSPODARCZA DO RZYMU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. oraz Ambasada RP w Rzymie zaprasza przedsiębiorców MŚP do udziału w Misji gospodarczej. W ramach misji odbędą się prezentacje firm podczas Forum Gospodarczego, spotkania biznesowe z włoskimi przedsiębiorcami, wizyty studyjne w...

26 / 10 / 2017

misja gospodarcza do rzymu

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. oraz Ambasada RP w Rzymie zaprasza przedsiębiorców MŚP do udziału w Misji gospodarczej. W ramach misji odbędą się prezentacje firm podczas Forum Gospodarczego, spotkania biznesowe z włoskimi przedsiębiorcami, wizyty studyjne w instytucjach gospodarczych, klastrach i lokalnych firmach (zgodnie z wybranymi branżami). Jest także możliwość zaocznego uczestnictwa w misji (m.in. prezentacja firmy podczas Forum gospodarczego na podstawie przekazanych materiałów)   
Zgłoszenia na misję przyjmowane będą do dnia 6 listopada 2017r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie uczestnictwa w misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora coie@dawg.pl. 

Więcej informacji : DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA DAWG, ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław, e-mail: coie@dawg.pl, tel. + 48 71 794 54 46, tel. + 48 71 343 42 36, tel. + 48 71 343 42 34(brak)

 

pdf rzym_2017_oferta 

docx formularz_zg_oszeniowy 

24 / 10 / 2017
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „CETA W...

Ministerstwo Rozwoju wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu zapraszają do udziału w konferencji biznesowej "CETA w Praktyce" z udziałem: Pana Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pana Wojciecha Fedko, Członka Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i...

24 / 10 / 2017

zaproszenie na konferencję „ceta w praktyce”, warszawa, 8 listopada 2017

Ministerstwo Rozwoju wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu zapraszają do udziału w konferencji biznesowej "CETA w Praktyce" z udziałem:

  • Pana Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
  • Pana Wojciecha Fedko, Członka Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,
  • ekspertów Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów,
  • przedstawicieli Sekcji Handlowej Ambasady Kanady w Polsce.

Wydarzenie odbędzie się 8 listopada 2017, o godzinie 15:00 w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, W Warszawue, przy ul. Bagatela 12.

Bardzo prosimy o rejestrowanie się na konferencję na stronie PAIH: http://www3.paiz.gov.pl/konferencje/?CETA_w_praktyce

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracji. Liczba miejsc ograniczona – udział będzie potwierdzany drogą mailową.

Jednocześnie informujemy, iż celem korzystania z wprowadzanych porozumieniem CETA preferencji celnych, dla eksportu o wartości powyżej 6 tys. EUR (wartość jednorazowej przesyłki/ partii towaru), niezbędna jest uprzednia rejestracja w bazie eksporterów REX (szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Finansów: http://bit.ly/2yESund)

UWAGA! Możliwość korzystania z preferencji celnych CETA na podstawie statusu „upoważnionego eksportera” wygasa z dniem 31 grudnia 2017. Po tym terminie, preferencyjny eksport do Kanady będzie możliwy wyłącznie po rejestracji w systemie REX.

Więcej informacji pod linkiem: http://bit.ly/2ipe9Kc

pdf agenda_ceta 

16 / 10 / 2017
MISJA GOSPODARCZA DO HO CHI MINH CITY,...

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w Misji Gospodarczej do Ho Chi Minh City, Wietnam w terminie 13-16 marca 2018 r. Wszystkie szczegóły są w załączonej ofercie.   oferta_wietnam_2018    formularz_zgloszeniowy_misja_wietnam  

16 / 10 / 2017

misja gospodarcza do ho chi minh city, wietnam

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w Misji Gospodarczej do Ho Chi Minh City, Wietnam w terminie 13-16 marca 2018 r. Wszystkie szczegóły są w załączonej ofercie. 

pdf oferta_wietnam_2018 

docx formularz_zgloszeniowy_misja_wietnam