newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze.
Zapraszamy do aplikacji na stronie głównej.

Dolny Śląsk

aktualności

04 / 03 / 2021
Prawo Zamówień Publicznych w świetle...

Szanowni Państwo, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020 . Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 10 marca 2021 r. od 9.00 do 15.00.  Zostaną omówione między innymi: Nowa ustawa PZP Tryby udzielania zamówień SIWZ – opis przedmiotu zamówienia Środki ochrony prawnej Aby wziąć...

04 / 03 / 2021

prawo zamówień publicznych w świetle realizacji projektów rpo wd 2014-2020

Szanowni Państwo,
Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 10 marca 2021 r. od 9.00 do 15.00. 

Zostaną omówione między innymi:

  • Nowa ustawa PZP
  • Tryby udzielania zamówień
  • SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
  • Środki ochrony prawnej

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem: formularza zgłoszeniowego

Link do wydarzenia otrzymają Państwo bezpośrednio przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl 71 776 97 62

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl 71 770 44 37

03 / 03 / 2021
Dolnośląska Agencja Współpracy...

    Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje, iż w dniu 03.03.2021 r. o godzinie 07:36:17 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany...

03 / 03 / 2021

dolnośląska agencja współpracy gospodarczej sp. z o.o., jako operator informuje, iż w dniu 03.03.2021 r. o godzinie 07:36:17 wstrzymał

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje, iż w dniu 03.03.2021 r. o godzinie 07:36:17 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu  dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl.

 

03 / 03 / 2021
Dolnośląska Agencja Współpracy...

    Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje, iż w dniu 03.03.2021 r. WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27...

03 / 03 / 2021

dolnośląska agencja współpracy gospodarczej sp. z o.o., jako operator informuje, iż w dniu 03.03.2021 r. wstrzymał przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mmśp i ich pracowników – edycja ii”

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje, iż w dniu 03.03.2021 r. WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu  dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl.

03 / 03 / 2021
W związku z rozpoczęciem w dniu...

  W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator  informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:       Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy - nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji. WAŻNE INFORMACJE: -       Składane dokumenty elektronicznie z...

03 / 03 / 2021

w związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mmśp i ich pracowników – edycja ii”

 

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator  informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

 

 

 

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy - nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

-       Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.

-       Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.

-       Wielkość każdego z załączników nie powinna być większa niż 1 MB.

-       Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

-       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 23.02.2021 r.

Zapraszamy!

02 / 03 / 2021
Forum gospodarcze dolnośląsko - litewskie

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Konsula Honorowego Republiki Litewskiej Tomasza Kosonia, agencji Invest Lithuania, Działu Współpracy Zagranicznej Samorządu Wileńskiego oraz Polsko - Litewskiej Izby Handlowej, serdecznie zaprasza przedsiębiorców na Forum gospodarcze dolnośląsko -litewskie, mające na celu nawiązanie kontaktów gospodarczych z podmiotami litewskimi.     Spotkanie jest nieodpłatne i obejmuje następującą tematykę:  • specyfika nawiązywania kontaktów z...

02 / 03 / 2021

forum gospodarcze dolnośląsko - litewskie

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Konsula Honorowego Republiki Litewskiej Tomasza Kosonia, agencji Invest Lithuania, Działu Współpracy Zagranicznej Samorządu Wileńskiego oraz Polsko - Litewskiej Izby Handlowej, serdecznie zaprasza przedsiębiorców na Forum gospodarcze dolnośląsko -litewskie, mające na celu nawiązanie kontaktów gospodarczych z podmiotami litewskimi.  

 

Spotkanie jest nieodpłatne i obejmuje następującą tematykę: 

• specyfika nawiązywania kontaktów z partnerami litewskimi 

• możliwości rozwoju współpracy pomiędzy regionami 

• system podatkowy 

• rynek litewski według branż 

• formy i możliwości inwestowania oraz instrumenty wsparcia 

 

Zapraszamy na spotkanie online we środę 17 marca 2021 r., godz. 10:00

Program:  

10:00 - 10:05     Przywitanie gości – Michał Rado Prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

10:05 - 10:15     Wystąpienie - Tomasz Kosoń Konsul Honorowy Republiki Litewskiej  

10:15 – 10:30    „Możliwości rynku litewskiego” Pan Robert Juodka Prezes Polsko – Litewskiej Izby Handlowej, Pani Beata Czaplińska dyrektor wykonawczy Polsko – Litewskiej Izby Handlowej  

10:30 - 10:50     Prezentacja potencjału inwestycyjnego Dolnego Śląska – przedstawiciel DAWG sp. z o.o. 

11:00- 12:30      dyskusja, wolne wnioski, prezentacja konkretnych przedsiębiorstw, podsumowanie 

 

Formularz zgłoszeniowy na wydarzenie znajduje się pod poniższym linkiem 

https://cutt.ly/QkW7gSg

 

 

26 / 02 / 2021
IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt...

                               Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum Obsługi Inwestora DAWG sp. z o.o., rozpoczyna IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2021. Konkurs jest organizowany pod patronatem  Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. Dzięki udziałowi w konkursie mają Państwo wyjątkową możliwość...

26 / 02 / 2021

ix edycja ogólnopolskiego konkursu „grunt na medal” 2021

                     

 

 

 

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum Obsługi Inwestora DAWG sp. z o.o., rozpoczyna IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2021. Konkurs jest organizowany pod patronatem  Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.

Dzięki udziałowi w konkursie mają Państwo wyjątkową możliwość preferencyjnej promocji zwycięskich terenów inwestycyjnych przez PAIH S.A na forum międzynarodowym. Najlepsze zgłoszone tereny będą, tak jak w poprzednich edycjach konkursu, rekomendowane przez PAIH S.A. inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce.  

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie starostowie powiatów, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin w Polsce.

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie przez zgłaszanie działek inwestycyjnych, które spełniają parametry określone w regulaminie konkursu.

Zgłoszenia przyjmuje Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora – Certyfikowany Partner PAIH do dnia 26 marca 2021 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Bardakova, tel: +48 71 736 63 07, 784 038 009, e-mail: anna.bardakova@dawg.pl

Regulamin_Konkursu_Grunt_na_Medal_2021_vp

Zal.1_Parametry_terenu_inwestycyjnego

Zal.2_Klauzula_informacyjna

Zal.3_Formularz_zgloszeniowy_v.15.02.2021_IOD

Zal.4_EN_Formatka_opisu_oferty_-_wzor

Zal.4_PL_Formatka_opisu_oferty_-_wzor

Zal.5A_prezentacja_oferty_inwestycyjnej_gminy_do_wypelnienia

Zal.5B_przyklad_prezentacji_oferty_inwestycyjnej_gminy_wzor

Zal.7_Zasady_prezentacji_oferty_gminy_podczas_II_etapu_konkursu

 

 

26 / 02 / 2021
WEBINAR: Innowacyjne szkolenia dla...

WEBINAR: Innowacyjne szkolenia dla przemysłu: skąd pozyskać na nie pieniądze? 02.03.2021, godz. 10:00 Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100 % dofinansowania szkoleń?  Możesz zdobyć dofinansowanie do interesujących Cię kursów w wysokości nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych!? Jak to zrobić? Na najbliższym webinarze, powiemy Ci jak pozyskać środki na szkolenie z KFS i EFS. Wyjaśnimy, jakie formalności należy spełnić, by dostać dofinansowanie do wybranych szkoleń. Wskażemy Ci, gdzie szukać szkoleń, na które możesz otrzymać dofinansowanie z EFS Opowiemy czym jest...

26 / 02 / 2021

webinar: innowacyjne szkolenia dla przemysłu: skąd pozyskać na nie pieniądze?

WEBINAR: Innowacyjne szkolenia dla przemysłu: skąd pozyskać na nie pieniądze?

02.03.2021, godz. 10:00


Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100 % dofinansowania szkoleń? 

Możesz zdobyć dofinansowanie do interesujących Cię kursów w wysokości nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych!?

Jak to zrobić?

Na najbliższym webinarze, powiemy Ci jak pozyskać środki na szkolenie z KFS i EFS.

Wyjaśnimy, jakie formalności należy spełnić, by dostać dofinansowanie do wybranych szkoleń.
Wskażemy Ci, gdzie szukać szkoleń, na które możesz otrzymać dofinansowanie z EFS
Opowiemy czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?
A także:

Co wyróżnia firmy, na których usługi możesz zdobyć dofinansowanie i dlaczego nie każda firma szkoleniowa znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych?
Zapisz się na to całkowicie bezpłatne wydarzenie już dziś i dodaj je do kalendarza!

Link do wydarzenia:
https://windhunter.clickmeeting.com/innowacyjne-szkolen
ia-dla-przemyslu-skad-pozyskac-na-nie-pieniadze-

Wydarzenie poprowadzą specjaliści z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiedza podparta doświadczeniem, konkretne porady, to wszystko otrzymasz za darmo!

Do zobaczenia na WEBINARZE!

23 / 02 / 2021
Dolnośląska Agencja Współpracy...

      Dolnośląska Agencja Współpracy gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. 1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa: - z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, - mające swoją jednostkę...

23 / 02 / 2021

dolnośląska agencja współpracy gospodarczej sp. z o.o., jako operator informuje o wznowieniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mmśp i ich pracowników – edycja ii”

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

- z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

- mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 03.03.2021 r. godzina: 7:30  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 500 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 446 202,81 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

- elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 7:30-15:00.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym - nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. Uwaga! Nastąpiła zmiana Regulaminu w dniu 26.10.2020 r.

Zapraszamy!

19 / 02 / 2021
Kontrola na każdym etapie realizacji...

Szanowni Państwo, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020 . Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line . Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 24 lutego 2021 r. od 9.00 do 15.00 . Zostaną omówione między innymi: Kontrola ex ante, ex post Weryfikacja wniosków o płatność Kontrola krzyżowa Finansowe zamknięcie realizacji projektu Kontrola...

19 / 02 / 2021

kontrola na każdym etapie realizacji projektów rpo wd 2014-2020

Szanowni Państwo,

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 24 lutego 2021 r. od 9.00 do 15.00.

Zostaną omówione między innymi:

  • Kontrola ex ante, ex post
  • Weryfikacja wniosków o płatność
  • Kontrola krzyżowa
  • Finansowe zamknięcie realizacji projektu
  • Kontrola trwałości

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem: formularza zgłoszeniowego

Osoby zakwalifikowane otrzymają przed szkoleniem maila z formularzem potwierdzenia obecności. Indywidualny link do wydarzenia zostanie automatycznie wygenerowany po potwierdzeniu obecności na szkoleniu.

Osoby, które wypełnią ankietę ewaluacyjną otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

anna.kwiecinska@dolnyslask.pl 71 776 97 62;

wioletta.liberacka@dolnyslask.pl 71 770 44 37